Com aconseguim comunicar-nos eficaçment?

Com aconseguim comunicar-nos eficaçment?

Pensem en la capacitat que tenim els humans per comunicar-nos. Com a éssers socials que som, ens relacionam amb els altres mitjançant el llenguatge i mitjançant signes no verbals que, de vegades, són capaços de substituir els enunciats verbals. Però, com podem arribar a interpretar les representacions mentals que una altra persona ens vols transmetre? foto1

Les confusions i les dobles interpretacions son presents cada dia i, per aquest motiu, hem de cercar les estratègies més operatives i pertinents per comunicar-nos de forma eficaç amb els altres.

Atès que les habilitats comunicatives són imprescindibles en les relacions personals i en el nostre desenvolupament acadèmic i professional, hem d’aprendre a comunicar de forma eficient per ser atractius i aconseguir causar una bona impressió. Perquè, ho sabem tots, la primera impressió és la que compta, també per a les empreses, que han d’usar les habilitats de màrqueting a l’hora posicionar-se en llocs privilegiats i ser competitius.

En aquest breu article plasmarem els components que integren l’activitat comunicativa en el sentit ampli del terme, segons els plantejaments de la investigadora en lingüística i pragmàtica de la UNED, M. Victòria Escandell Vidal (2005).

L’emissor té una intenció comunicativa i ostensiva, és a dir, un conjunt de representacions mentals que vol transmetre. Aquest, tenint en compte la resta de representacions accessibles (la informació que coneix del destinatari, la situació comunicativa, el mitjà, el coneixement lingüístic i altres coneixements extralingüístics que hi estan relacionats) i segons la informació que ha pogut recollir, selecciona el tipus de senyal que li sembla més adequat per aconseguir els seus objectius que, generalment, es transmet a través de mitjans lingüístics. Per la seva banda, el destinatari sotmet el senyal rebut a un processament doble: la descodificació lingüística i la interpretació inferecial que, si la comunicació és eficaç, crea una representació mental semblant a la que l’emissor va voler transmetre inicialment.

foto 2

La comunicació pot definir-se, per tant, com el procés en què un (o diversos) individus tracten d’originar i crear unes representacions determinades en la ment d’un altre (o altres). I no, no és màgia. És un procés mental complex que tots som capaços de desenvolupar amb més o menys eficàcia. Ja en l’antiga Grècia, amb l’oratòria es practicaven les habilitats orals com a eina primordial en la vida de l’home.Gràcies a aquest procés, els éssers humans constantment codificam i descodificam de forma (quasi) automàtica. Com aconseguir l’èxit en la comunicació? Sabem que moltes de les representacions mentals que volem transmetre són compartides entre emissor i destinatari i aquesta informació es pot interpretar a través del context i la situació comunicativa.

Quantes campanyes de màrqueting han fracassat per no comunicar de forma eficaç! Per aquest motiu, tota empresa necessita un bon comunicador en un sentit ampli, que sàpiga usar el llenguatge amb propietat i cercar amb precisió la paraula més adequada per transmetre, a través d’aquesta, el seu missatge al mercat i, en suma, a la resta del món.

foto 3

 

Referència bibliogràfica:

Escandell Vidal, M. Victòria. La comunicación. Madrid. Editorial Gredos, 2005