Llengües

  • Posts de les 4+1 W

    Publicat el 10/03/16

    Inaugurem el primer post d’aquesta nova col·lecció de les 4+1 W SOCIOLOGIA DE LA LLENGUA Fa una dècada aproximadament, l’any 1965, que el professor Joshua A. Fishman va publicar un article on formulava, ja al mateix títol de Who speaks what language to whom and when?, la qüestió que durant els següents anys va intentar […]