Serveis de comunicació multilingüe

serveis de comunicació multilingüe Signewords

Els serveis de comunicació multilingüe i la creació d’equips multilingües

➤ estan destinats a les necessitats especials de comunicación lingüística d’empresas internacionals o amb projecció internacional i global 🌎

Existeixen 3 possibilitats bàsiques, a determinar en cada cas, segons les necessitats lingüístiques específiques de cada projecte i dels objectius a assolir:

1. Creació de contingut diferenciat per cada idioma o país, dins dels serveis de comunicació multilingüe

Treballam amb els nostres equips en cada idioma, que asseguren l’alta qualitat dels nostres serveis de comunicació multilingüe

Aquests equips estan formats per traductors, redactors, periodistes i lingüistes amb qui cream continguts web, juntament amb altres tasques de redacció com manteniment de blogs i newsletters.

Oferim llenguatges tant genèrics com tècnics i en aquest cas els equips de redacció fan feina amb professionals de cada especialitat.

Els equips lingüístics es creen en cada idioma ➤ de la mateixa forma estan formats per professionals que, part es tronem als propis països d’origen i part aquí.

Així, quan es crea cada equip transversal per un projecte concret ➤ la tasca:

 • es coordina des d’aquí mateix amb l’equip de gestió
 • sempre treballant al mateix temps a cada país
 • de forma organitzada
 • dins d’un mateix esquema i sistema de feina

Dins d’aquesta possibilitat existeixen 2 opcions, que són:

a. Cada idioma a cada país. En aquest cas prima l’idioma i podem fer-ho a la vegada de 2 formes:

  • i. Diferenciam els texts segons l’idioma, a partir d’un estàndard integrador de les diferents variants d’aquest idioma.
  • ii. Decidim que emprarem la variant d’un país determinat perquè és el més important per aquesta empresa ➤ Segons aquesta possibilitat, els altres països que empren aquest mateix idioma l’entenen sense problemes, encara que la seva variant sigui distinta.

b. Cada país que empra l’idioma. En aquest cas prima el país concret i s’emprarà la seva pròpia variant.

Això significa que es creen textos per cada país i, encara que en diferents països s’empri un mateix idioma, els textos per ells seran diferents, perquè les seves cultures tenen diferències.

Si es cerca simplificar la feina, la més efectiva és la a-i ➤ emprar un estàndard que integri les diferents variants de cada idioma.

Perquè les altres dues impliquen o la creació de molts de texts per un mateix missatge o que el missatge s’allunyi en certa forma d’una part dels lectors.

➤ Per suposat les altres dues són opcions igualment possibles i vàlides, però serien casos en què fer-ho suposi realment beneficis clars i diferenciats o que per algun motiu siguin especialment interessants.

comunicació multilingüe Signewords

2. SERVEI DE TRANSCREACIÓ

Aquest servei no s’ha de confondre amb la localització de textos, que és aplicada automàticament a les traduccions de forma necessària per a què siguin vàlides i correctes.

➤ Pensat per a les empreses que no volen traduccions normals, sinó que necessiten una adaptació especial de textos a les diferents cultures destinatàries.

Aquesta adaptació té alguns requeriments tècnics que explicam al client a cada cas, ja que plantejam una sèrie de preguntes i estudiam cada cas.

➤ Es tracta d’un servei que s’adapta a diferents paràmetres concrets, que es fixen amb el propi client interessat.

En el cas d’ús de keywords, podríem donar prioritat a la creació de contingut en l’idioma – fins i tot en la variant de l’idioma – on el client tengui especial interès, sigui l’idioma que sigui.

I a partir d’aquí no traduir als diferents idiomes requerits, sinó crear nous textos a partir del text original, emprant les keywords específiques de cada idioma.

Aquests texts s’escriuen de nou per un redactor nadiu en l’idioma de destí, que també conegui bé l’idioma original.

Per a les transcreacions seria interessant la possibilitat que hem vist d’agafar les variants estàndard que ens interessin més de cada idioma, ja que les llegiran tant, per exemple, parlants francesos de França com del Canadà, o parlants anglesos americans i irlandesos, etc

3. SERVEI DE TRADUCCIÓ – ADAPTADA O NO

Hi ha clients que volen que les traduccions respectin al màxim l’original, però per suposat sempre dins de la correcció en els idiomes de destí, però evitant molts de canvis per així mantenir l’estil original del missatge.

Però també existeix la possibilitat de traduir adaptant les traduccions a cada idioma de destí ➤ Aquest criteri depèn de les preferències de cada client o de les necessitats de cada projecte, que podem ajudar a concretar.

↻ Qualsevol d’aquestes opcions seria bona per una empresa o un projecte internacional

Podem estudiar quin seria el millor en cada cas:

 • realitzant un estudi de diferents concrecions tècniques lingüístiques i de comunicació
 • per ajudar al client a crear un manual d’estil professional propi
 • que sigui adaptable i actualitzable
 • i que serà emprat per l’equip multilingüe creat pel projecte

Aquest estudi previ es realitza a partir de certes especificacions que passam al client per anàlisis.

I es pot fer en cada idioma, de forma que es presenta una feina integrada i controlada, coordinada per un mateix equip que treballa amb el client, de forma internacional a la vegada que centrada i ordenada.

Aquest sistema produeix l’efecte desitjat ➤ el missatge arriba amb total coherència i elegància, a la vegada que proper, que és l’objectiu final.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT