Serveis de comunicació multilingüe

Serveis de comunicació multilingüe i creació d’equips multilingües

serveis de comunicació multilingüe Signewords

Destinats a les necessitats especials de comunicación lingüística d’empresas internacionals o amb projecció internacional global

Aquí veim tres possibilitats de serveis de comunicació multilingüe, segons els objectius de cada projecte.

1. Assessoria per a la creació de contingut diferenciat per a cada idioma o país, dins dels serveis de comunicació multilingüe

Treballam amb el nostre equip de lingüistes, que assegura l’alta qualitat d’aquests serveis de comunicació multilingüe.

L’equip està dividit per idiomes i està format per traductors nadius y assessors lingüístics, que són periodistes i lingüistes amb qui duim a terme:

 • assessoria lingüística
 • serveis de traducció

Treballam diferents tipus de llenguatge, tant genèric com també llenguatges tècnics.

traducció tècnica Signewords

→ A través d’aquest enllaç, et presentam el nostre departament de traducció tècnica.

Formam els equips lingüístics en cada idioma amb professionals que normalment es troben en els seus propis països d’origen.

Així, quan es crea cada equip transversal per a un projecte concret:

 • el treball es coordina in-house per part de l’equip de gestió
 • tot duent-se a terme al mateix temps a cada país
 • de forma totalment organitzada
 • sota uns mateixos esquema i sistema de treball

Dins d’aquesta possibilitat existeixen dues opcions, que són:

a. Cada idioma a cada país. En aquest cas prima l’idioma i podem fer-ho a la vegada de dues formes:

  • Diferenciam el contingut segons l’idioma, a partir d’un estàndard integrador de les diferents variants d’aquest idioma.
  • Decidim que emprarem la variant d’un país determinat perquè és el més important per aquesta empresa.
   • Segons aquesta possibilitat, els altres països que empren aquest mateix idioma l’entenen sense problemes, encara que la seva variant sigui distinta.

b. Cada país que empra l’idioma. En aquest cas prima el país concret i s’emprarà la seva pròpia variant.

comunicació multilingüe Signewords

Aquesta situació implica assessoria per a la creació de contingut, per a cada país i, encara que en diferents països s’empri un mateix idioma, els textos per ells seran diferents, perquè les seves cultures tenen diferències.

Si es vol simplificar la feina, la més efectiva és la primera opció: usar un estàndard que integri les diferents variants de cada idioma.

Perquè les altres dues impliquen:

 • l’assessoria per a la creació d’una gran quantitat de contingut per un mateix missatge
 • o que el missatge s’allunyi en certa forma d’una part dels lectors.

➤ Per suposat, totes són opcions igualment possibles i vàlides, però suggerim fer-ho quan:

 • suposi beneficis molt clars i diferenciats
 • o que per algun motiu siguin especialment interessants.

2. Servei de transcreació

Aquest servei no s’ha de confondre amb la localització de textos, que s’aplica automàticament a les traduccions de forma necessària per a què siguin vàlides i correctes.

➤ El servei de transcreació està pensat per a les empreses que no volen traduccions normals, sinó que necessiten crear contingut nou, adaptat a cadascuna de les diferents cultures destinatàries.

Aquesta adaptació té alguns requeriments tècnics que explicam al client en cada cas, ja que plantejam una sèrie de preguntes i estudiam cada cas.

➤ Es tracta d’un servei que s’adapta a diferents paràmetres concrets, que es fixen amb el propi client interessat.

En el cas d’ús de paraules clau, podríem donar prioritat a la consultoria per a la creació de contingut en l’idioma –fins i tot en la variant de l’idioma– en el qual el client tengui especial interès, sigui l’idioma que sigui.

traductors nadius Signewords

I a partir d’aquí no traduir als diferents idiomes requerits, sinó que el client pot crear contingut nou a partir del contingut original, tot emprant les keywords específiques de cada idioma.

Per a les transcreacions seria interessant la possibilitat que hem vist d’agafar la variant estàndard que més ens interessin de cada idioma, ja que les llegiran tant, per exemple:

3. Servei d’adaptació de traduccionsfamiliarització o estrangerització

Les traduccions han de respectar al màxim l’original:

 • per suposat sempre dins de la correcció en els idiomes de destí,
 • però evitar molts de canvis per així mantenir al màxim l’estil original del missatge.

Així mateix, també existeix la possibilitat de traduir adaptant les traduccions a cada idioma de destí.

Aquest criteri depèn dels següents paràmetres, que podem ajudar a concretar:

 • preferències del client
 • necessitats del projecte

↻ Qualsevol d’aquestes opcions de serveis de comunicació multilingüe són solucions excel·lents per un projecte o una empresa internacional.

serveis multilingües Signewords

Podem estudiar quina seria la millor en cada cas:

 • dur a terme un estudi de diferents concrecions tècniques lingüístiques i de comunicació
 • per ajudar al client a crear un manual d’estil professional propi
 • que sigui adaptable i actualitzable
 • i que emprarà l’equip multilingüe creat pel projecte.

Realitzam aquest estudi previ a partir de certes especificacions que passam al client per anàlisis.

I ho feim en cada idioma, de forma que els nostres clients presenten una imatge professional i integrada:

 • coordinada per un mateix equip que treballa amb el client,
 • de forma internacional a la vegada que centrada i ordenada.

Aquest sistema produeix l’efecte desitjat, ja que el missatge arriba amb total coherència i elegància, a la vegada que proper, que és l’objectiu final.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT