Control i garantia de qualitat

Control i garantia de qualitat de SIGNEWORDS

Control i garantia de qualitat de Signewords

Els estàndards de control i garantia de qualitat de SIGNEWORDS estan entre els més alts a nivell mundial en el mercat de les traduccions i els serveis lingüístics.

El nostre compromís és proporcionar l’excel·lència qualitativa en tots els projectes que emprenem.

Els lingüistes professionals de SIGNEWORDS tenim passió per l’ús del llenguatge i també per la comunicació a través del llenguatge.

Aquest entusiasme significa que estam molt atents i ens encanta tenir idees per aplicar-les a la contínua millora de la nostra missió,

que és produir contingut i comunicacions de la més alta qualitat, que:

 • estiguin al dia amb els darrers avanços lingüístics
 • siguin rellevants i efectius

Aplicació dels estàndards en el fons i el contingut

Traduccions d'alta qualitat Signewords

 • Millora constant de la qualitat de la feina entregada.
  • La nostra missió principal és que el llenguatge sigui emprat amb propietat a les diferents àrees de feina i en els sectors especialitzats i idiomes que oferim.
  • Segons aquesta premissa, hem d’estar al dia en l’evolució del llenguatge:
   • que és freqüent i constant,
   • a més de constatar possibles canvis.
  • Hi incloem els avanços necessaris a cada passa que feim a la nostra tasca com a lingüistes.
 • Selecció pautada i controlada dels professionals que intervenen a cada encàrrec.
  • Sempre segons les característiques pròpies dels mateixos.
  • Els lingüistes de SIGNEWORDS se seleccionen en base a uns paràmetres i criteris molt clars i marcats, que asseguren que siguin sempre la millor opció en matèria de:
   • especialitzacions
   • experiència
   • formació
   • coneixements
 • Formació contínua dels treballadors i col·laboradors de SIGNEWORDS.

Formam contínuament els lingüistes que ja han passat a formar part del nostre equip,

perquè:

  • segueixin els nostres criteris de qualitat i
  • treballin de forma coherent segons els principis i els controls que contínuament:
   • actualitzam i
   • adaptam a cada projecte.
 • Acompliment sense fissures de les nostres bases de treball.
  • Es tracta dels nostres principis rectors:

Serveis lingüístics d'alta qualitat Signewords

   • responsabilitat
   • seriositat
   • professionalitat
   • confidencialitat
   • rigor

 

 • Incidència en els petits detalles.

Ja que poden ser passats por alt, quan finalment acaben de tancar la perfecció de cada entrega.

 • Revisió de múltiples factors:
  • Manual d’estil. Control de la seva aplicació, quan el documento existeixi.
  • Instruccions per part del client. Poden ser instruccions inicials o sobrevingudes a partir del contacte durant el procés de treball.
  • Estil i vocabulari. Segons possibles:
   • glossaris,
   • documents i
   • altres publicacions,

que el client pugui subministrar.

  • Correcció de possibles errors. Detecció d’errors mitjançant el seguiment exhaustiu de cada feina que es du a terme dins de l’organització de SIGNEWORDS.

Estàndards de qualitat en la forma i el sistema

Estàndards de qualitat de Signewords

 • Seguiment de la gestió diària.

Per part de l’equip de gestió i project management.

 • Avaluació dels processos de feina.

Des de la planificació fins a l’execució i entrega:

  • per poder valorar les millores aplicables i
  • que efectivament es van instaurant constantment.
 • Cerca constant de la millora en l’organització.

Quan decideixes estar present de forma activa a cada part del procés de feina i no simplement anar passant sense reflexió, ets totalment conscient i estàs més atent a tot

i, per això, vas aplicant millores a partir d’idees que no s’aturen de sorgir.

 • Conformitat amb la normativa aplicable.

Aquesta norma és general i global, en referència a:

  • legislacions,
  • reglaments i
  • demés normativa,

relatius als serveis lingüístics.

 • Estricta confidencialitat i tractament de la privacitat. 

Mitjançant el respecte absolut a la legislació vigent en matèria de privacitat.

I el nostre ferm compromís en el manteniment del secret professional.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT