Control i garantia de qualitat

Els estàndards de qualitat de SIGNEWORDS estan entre els més alts a nivell mundial en el mercat de les traduccions i els serveis lingüístics. L’objectiu clau de la nostra tasca és assolir i mantenir l’excel·lència qualitativa en tots els projectes que emprenem.

Els lingüistes professionals de SIGNEWORDS tenim passió per l’ús del llenguatge i per la comunicació a través del llenguatge.

Per això estam molt atents i ens encanta tenir idees per aplicar-les a la contínua millora de la nostra missió, que és produir textos i comunicacions de la més alta qualitat, al dia en tot i amb contingut rellevant i efectiu.

plan-control

FONS I CONTINGUT

 1. Millora constant de la qualitat de la feina entregada. La nostra missió principal és que el llenguatge sigui emprat amb propietat a les diferents àrees de feina i en els sectors especialitzats i idiomes que oferim. Segons aquesta premissa, hem d’estar al dia en l’evolució del llenguatge, que és freqüent i constant, a més de constatar possibles canvis i avanços necessaris a cada passa que facem a la nostra tasca com a lingüistes.
 2. Selecció pautada i controlada dels professionals que intervenen a cada encàrrec. Sempre segons les característiques pròpies dels mateixos. Els lingüistes de SIGNEWORDS es trien basant-nos en uns paràmetres i criteris molt clars i marcats, que asseguren que siguin sempre les millors opcions en matèria d’especialitzacions, experiència, formació i coneixements.
 3. Formació contínua dels treballadors i col·laboradors de SIGNEWORDS. Encara que duguem a terme seleccions de personal minucioses, formam contínuament a les persones que ja han passat a formar part del nostre equip, perquè segueixin els nostres criteris de qualitat i facin feina de forma coherent segons els principis i els controls que anam actualitzant a cada projecte.
 4. Acompliment sense fissures de les nostres bases de treball. Es tracta dels nostres principis rectors: responsabilitat, seriositat, professionalitat, confidencialitat i rigor.
 5. Incidència en els petits detalles. Ja que poden ser passats por alt, quan finalment acaben de tancar la perfecció de cada entrega.
 6. Revisió de múltiples factors:
  • Manual d’estil: control de la seva aplicació, quan el documento existeixi.
  • Instruccions per part del client: poden ser instruccions inicials o sobrevingudes a partir del contacte durant el procés de treball.
  • Estil i vocabulari: segons possibles glossaris, a més d’altres documents i altres publicacions del client.
  • Correcció de possibles errors: detecció d’errors mitjançant el seguiment exhaustiu de cada feina que es du a terme dins de l’organització de SIGNEWORDS.

FORMA I SISTEMA

 1. Seguiment de la gestió diària. Per part de l’equip de gestió i project management.
 2. Avaluació dels processos de feina. Des de la planificació fins a l’execució i entrega, per poder valorar les millores aplicables i que efectivament es van instaurant constantment.
 3. Cerca constant de la millora en l’organització. Quan decideixes estar present de forma activa a cada part del procés de feina i no simplement anar passant sense reflexió, ets totalment conscient i estàs més atent a tot i, per això, vas aplicant millores a partir d’idees que no s’aturen de sorgir.
 4. Conformitat amb la normativa aplicable. Aquesta norma és general i global quan a lleis, reglaments i demés normes relacionades amb els serveis lingüístics.
 5. Estricta confidencialitat i tractament de la privacitat. Mitjançant el respecte absolut a la legislació vigent en matèria de privacitat i el nostre ferm compromís en el manteniment del secret professional.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT