Procés de feina garantit

Detalls del nostre procés de feina garantit

Procés de feina garantit Signewords

Una de las característiques clau del procés de feina garantit de SIGNEWORDS és que sempre traballam en equip.

Tot seguint el nostre procés de feina garantit, dos o més professionals coordinen tots els projectes de traducció i d’assessoria,

abans d’entregar-los al client.

Parlam, discutim, ens assessoram i maduram les nostres decisions, fins i tot quan hi ha poc temps per fer-ho.

D’aquesta forma, garantim l’alta qualitat dels nostres serveis lingüístics.

Aquestes són les fases básiques del nostre procés de feina garantit:

  1. La project manager o gerent de projecte prepara un pressupost gratuït pel client.
  2. Acceptació del pressupost per part del client, potser després d’haver plantejat algunes preguntes.
  3. Si fos necessari, mantenim una reunió amb el client per establir els paràmetres del projecte.
  4. Adjudicació de l’encàrrec al membre o als membres del nostre equip més adequats, per part de la project manager.
  5. Revisió de la feina, per part del professional que decideixin els project managers o per part d’ells mateixos.
  6. Entrega de la feina al client.
  7. Possibilitat de revisions els dies següents al lliurament de la feina, donada aquesta necessitat.

De totes formes, adaptam aquest procés a cada cas

Proceso de trabajo del equipo internacional de lingüistas de Signewords

I el garantim mitjançant el nostre sistema de control de qualitat.

Amb els nostres lingüistes i periodistes, proporcionam els següents serveis multilingües:

A SIGNEWORDS, som especialistes en crear i formar equips multilingües:

  • El nostre equip de lingüistes està distribuït per tot el món.
  • Comptam amb traductors i assessors a cada continent,

que segueixen el nostre sistema garantit.

Som aquí per ajudar-te i entregam tots els nostres pressuposts sense compromís d’acceptació ✔️

SOL·LICITA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS