Assessorament lingüístic per comunicar-se

Empreses, institucions o professionals que s’hagin de mostrar de cara al públic

▶️ precisan assessorament lingüístico per comunicar-se verbalment i per escrit

Assessorament lingüístic per comunicar-se Signewords

Per això, l’assessorament lingüístic per comunicar-se és un dels serveis més genuins de SIGNEWORDS.

A l’hora de prestar els teus serveis o de vendre els teus productes, vols tenir la certesa que t’expresses de forma adequada i curosa.

Fins i tot a qualsevol altre servei que proporcionam, la nostra vcació lingüística ens fa dedicar una part a l’assessorament cap al client directe o cap al públic en general.

A SIGNEWORDS proporcionamm assessorament lingüístic per comunicar-se, destinat a qualsevol àmbit de la vostra comunicació oral i escrita

Amb vistes a mantenir unes relacions plenament professionals amb:

 • clients
 • usuaris
 • proveïdors
 • visitants

Aquestes són les nostres actuacions en el servei d’assessorament lingüístic per comunicar-se:

Que poden ser puntuals o continuades, com a assessors lingüístics en l’àmbit de la comunicació.

Aquestes accions se desenvolupen dins de l’àmbit de l’empresa o de la institució usuàries del servei d’assessorament lingüístic per comunicar-se:

correcció lingüística Signewords

 • Edició, correcció i revisió de textos per ser llegits o per ser dits en veu alta.
 • Revisió i preparació de reunions i presentacions.
 • Revisió i preparació de conferències.
 • Correcció lingüística global per a mitjans de comunicació: televisió, ràdio, premsa escrita i mitjans en línia.
 • Avaluació de les actuacions fetes per part dels representants de l’empresa, l’ens o la institució.
 • Control de l’evolució parlada i escrita dels professionals implicats.
 • Elaboració d’informes per a la consulta i l’estudi dels diferents professionals que els hagin d’emprar amb
 • Revisió de la coherència interna en l’ús dels registres i dels estils adequats a cada àmbit.
 • Adaptació als manuals d’estil existents o creació de manuals d’estil corporatius.
 • Formació dels professionals usuaris del nostre servei.
 • Control i millora de la dicció, en el cas dels mitjans orals.

Amb l’acompanyament de SIGNEWORDS, sabreu que el llenguatge aplicat a cada àmbit professional sempre serà el més adient a aquella situació i que l’emprau amb correcció total.

Estareu tranquils que:

 • la vostra imatge estarà ben protegida
 • mostrau la vostra millor cara ➤ la més COMPETENT i EXPERTA que pugueu palesar

No només ens ocupam de crear contingut, sinó també de:

 • la correcció
 • i de l’adequació

↳ En la comunicació oral i escrita.

I us ensenyarem a ser-ne ben conscients.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT