Creació de contingut web

Per una pàgina web o un comerç electrònic, la creació de contingut web és tan important com el disseny o el layout

Creació de contingut web Signewords

La creació de contingut web implica:

 • optimització per cercadors

 • una estratègia de contingut

Juntament amb la creació de contingut web, també el manteniment de blog serveix, entre altres coses, per millorar-ne el posicionament.

Una web activa, atractiva, que evoluciona amb l’empresa, el mercat i els interessos dels clients, requereix contingut:

 • de qualitat
 • rellevant
 • actualitzat

Planificació, creació de contingut web i estructura del portal web o del blog

No només es tracta de redactar textos, també s’ha de tenir en compte la planificació del contingut de la web.

Conseqüentment, és necessari realitzar una anàlisi sobre:

 • quina és l’estructura òptima
 • com s’han d’organitzar les diferents seccions i landing pages
 • amb quina freqüència s’ha d’actualitzar el contingut
 • quin és el tipus de contingut adequat

Manteniment de blogs i videoblogs com a creació de contingut web

Contractar redactors per mantenir un blog i per la creació de contingut web. Què s’ha de tenir en compte?

Les entrades de blog d’alta qualitat són un mètode molt eficaç per fidelitzar el client i aconseguir una estratègia de contingut.

Per aconseguir-ho, els texts per blog han de:

 • ser de caràcter informatiu
 • tractar temes interessants
 • ser entretinguts
 • i ser útils

Els texts han de proporcionar un valor afegit al lector.

Mantenir web i mantenir blog Signewords

Per això, si no hi ha ningú a l’empresa es pot encarregar de la redacció dels articles, és important delegar aquesta tasca a un equip de redactors professionals.

S’ha de tenir en compte que els llenguatges especialitzats o tècnics, siguin científics, jurídics o tècnics, requereixen un expert en la matèria.

Per a la publicació d’un blog en diferents idiomes, és aconsellable cercar una agència de traducció que ofereixi també manteniment de blogs.

Una agència experta en blogs també s’encarregarà d’analitzar:

 • la competència
 • els interessos del públic objectiu
 • el mercat destinatari

A més de la recerca de paraules clau o keywords LSI, així com imatges i temes interessants relacionats amb l’activitat empresarial a cada cas.

A l’hora de redactar, és important:

 • tenir clar què és allò que atreu els clients meta
 • adaptar el text adequadament a l’idioma
 • emprar l’estil que seduirà el mercat objectiu

Creació de newsletters per a campanyes d’email màrqueting

Es tracta de newsletters o butlletins i són ideals per a estratègies de màrqueting com per exemple l’email màrqueting o l’inbound màrqueting.

mantenir newsletter i mantenir blog Signewords

Perquè permeten mantenir una relació continuada i fluïda amb els clients, establint precisament relacions duradores amb els clients.

➤ Amb aquest objectiu, es poden crear:

 • amb l’extracció d’informació ja publicada a la web de l’empresa
 • tot i optimitzant el titular i l’entradeta a destacar
 • i posteriorment afegint-hi més contingut interessant.

També s’ha de valorar cada cas amb quina periodicitat s’han de realitzar les entregues.

Manteniment posterior a la creació de contingut web

Aquí tractarem el manteniment del contingut d’una pàgina web, ja que els continguts també requereixen un manteniment professional.

Donat que una pàgina web amb textos desfasats i la darrera entrada de blog amb data de l’any passat no inspira molt confiança

Cercar redactor de continguts. Què s’ha de tenir en compte?

Per a la redacció de continguts, és important comptar amb personal qualificat o una agència de redacció adequada.

L’èxit de la presència online de l’empresa dependrà en gran mesura d’això.

A més, la feina en equip és necessària per a què el contingut compleixi amb les expectatives.

S’ha de tenir en compte que quan es contracten serveis amb una agència, és vital proporcionar la informació correcta.

Una agència professional sol·licitarà un briefing, sigui bé:

 • per correu electrònic
 • mitjançant reunions online
 • de forma presencial

Crear un briefing de forma eficaç

crear contingut i mantenir web Signewords

El briefing ofereix dades útils per al desenvolupament d’una acció i serveix com a punt de partida per una tasca.

Les persones alienes a l’empresa desconeixen la cultura empresarial, els objectius del negoci i la Unique Selling Proposition (USP).

Per això, la informació facilitada ha de ser allò més detallada possible:

 • Quin és l’objectiu de la pàgina web, el blog o la botiga online i què es vol comunicar?

Exemples de resultats a aconseguir: generar més trànsit web, demostrar lexperiència i la llarga trajectòria de l’empresa o fer màrqueting de continguts amb articles del blog.

 • Descripció del públic objectiu o mercat meta i com s’hi vol arribar.
 • Quin tipus de texts es necessiten?

Per exemple, descripcions de productes, enquestes de satisfacció, articles del blog o textos optimitzats per a landing pages.

 • Quin estil representa l’empresa o atreu el grup meta?
 • Els textos han de ser redactats de forma seriosa, més col·loquial, juvenil, divertida, creativa…?
 • Convé més el tractament de tú, de vos o de vostè?

Especialment qual el mercat meta es troba a un altre país, convé consultar amb una agència de traducció, perquè en alguns països encara es dona molta importància a la diferència entre el “tú” i el “vostè”, com per exemple a Rússia o Alemanya.

O hi ha casos com l’espanyol, que pot ser més fàcil l’ús del “tú”, però això no vol dir que sigui l’opció més adequada en un altre idioma.

 • Els textos han de ser optimitzats per cercadors?

En cas afirmatiu, quines paraules claus no poden faltar per millorar el posicionament web?

 • Quines estratègies de màrqueting s’han de dur a terme?

Amb tota aquesta informació, l’agència pot assegurar que el missatge sigui únic i destaqui entre la competència, perquè cada empresa és diferent!

Els redactors i periodistes professionals saben quines paraules són perfectes per a cada web i per a la imatge d’empresa, perquè saben que el llenguatge emprat forma part d’aquella mateixa imatge.

En efecte, en una feina conjunta, s’actualitza el contingut de forma continuada.

Així, la web reflecteix els canvis i les actualitzacions en el sector i en la pròpia empresa, però sobretot, manté activa la relació amb els clients presents i futurs.

Una bona connexió amb els clients ajuda a incrementar les vendes!

agència de continguts Signewords

Agència de continguts o agència de traducció, per a la creación de contingut web?

Especialment quan el públic objectiu es troba en un altre país o parla un idioma diferent,

convé cercar una agència de traducció que ofereixi redacció de continguts.

Perquè quan es contracta una agència de contingut,

seguidament ells a la seva vegada han de subcontractar una agència de traducció i de vegades es perd informació vital en passar per tantes mans.

Per motivar amb contingut de qualitat els lectors de la pàgina web, el blog o la botiga online, a comprar o a qualsevol altra acció, tant els redactors com els traductors precisen de tota la informació sobre el negoci i els objectius de màrqueting.

Per a què un client es fixi en una empresa és necessari que, tant la marca com els productes o serveis, es diferenciïn dels de la competència.

Allò ideal per aquest tipus de projectes és una agència que estigui especialitzada en redacció de continguts, SEO i traducció.

Aquestes agències solen disposar d’una ampla xarxa de col·laboradors per formar equips multidisciplinaris i multilingües.

Es tracta d’equips amb experts en redacció de continguts en l’idioma desitjat, que creen contingut impactant i rellevant per a pàgines web, articles de blog de qualitat amb títols irresistibles i molt més.

Per això, les empreses com SIGNEWORDS som l’opció perfecta pels teus projectes de màrqueting multilingüe

Avantatges d’una agència amb serveis unificats de traducció i creació de contingut com SIGNEWORDS:

 • Comptam amb amplis equips de redactors, periodistes, traductors i experts en màrqueting i SEO
 • Podem redactar i traduir en qualsevol idioma, perquè disposam dels especialistes idonis per a cada projecte.
 • Tenim capacitat per redactar grans volums de text.
 • Reducció de despeses: només es paga quan realment es necessita el contingut.
 • Facilitam un punt de vista objectiu del negoci.
 • Oferim textos d’alta qualitat i precisió.

SIGNEWORDS 🌎 es converteix, d’aquesta forma, en el teu col·laborador perfecte per ajudar en la teva estratègia de màrqueting digital.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

Traducció en alemany

CONTENT-ERSTELLUNG & BLOGGEN

Beim Erstellen einer Website oder eines Onlineshops sind die Webinhalte genauso wichtig, wie das Webdesign. Der Online-Content muss für Suchmaschinen optimiert werden.

Die Wartung und Pflege von Blogs ist u. a. notwendig, um das Google-Ranking zu verbessern.

Ein aktiver und attraktiver Internetauftritt, der sich zusammen mit dem Unternehmen, dem Markt und den Kundeninteressen weiterentwickelt, basiert auf qualitativ hochwertige, relevante und aktuelle Inhalte.

Redaktion, Planung, Texte schreiben und die Struktur von Internetportalen oder Blogs

Eine effiziente Content-Strategie umfasst nicht nur Texte schreiben, die Webseiteninhalte müssen auch zielgruppengerecht koordiniert und strukturiert werden.

Wichtige Punkt sind u. a. den Aufbau der Landingpages für bessere Conversion-Rates zu optimieren, auf eine nutzerfreundliche Webstruktur zu achten, festzulegen wie oft der Content aktualisiert werden soll und welche Art von Inhalten am besten geeignet sind.

PFLEGE UND WARTUNG VON BLOGS

Blogartikel schreiben lassen. Was sollte beachtet werden?

Hochwertige Blogbeiträge sind eine effiziente Methode für die Kundenbindung. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Texte für Blogartikel allerdings informativ, lesenswert, unterhaltsam und nützlich sein.

Die Texte sollten dem Leser einen Mehrwert bieten.

Falls die Artikel nicht von einem Mitarbeiter der Firma geschrieben werden können, sollte diese Aufgabe nur einem erfahrenen Autorenteam überlassen werden.

Die verschiedenen Fachbereiche, egal ob juristisch, technisch oder andere Fachgebiete erfordern spezialisierte Experten.

Wird der Blog in mehreren Sprachen veröffentlicht, ist es empfehlenswert ein Übersetzungsbüro zu suchen, das Blog-Betreuung und Übersetzungsdienstleistungen aus einer Hand anbietet.

Abgesehen von der Veröffentlichung der Blogbeiträge übernehmen diese Agenturen in der Regel auch die Keyword-, LSI-Keyword, Themen- und Bildrecherche.

Bei einem gut verfassten Artikel sind Sprache und Stil perfekt an die Zielgruppe angepasst.

ERSTELLUNG VON NEWSLETTER FÜR E-MAIL-MARKETING-KAMPAGNEN

Newsletter sind ideal für Marketingstrategien, wie E-Mail- oder Inbound-Marketing, weil sie den Kundenkontakt effektiv aufrechterhalten und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

U. a. kann bestehender Content speziell für die Abonnenten aufbereitet werden, indem der Titel optimiert, die interessanten Punkte zusammengefasst und interessanter Content hinzugefügt werden.

Auch hier muss die Kampagne gut durchgeplant sein.

WEBSITE-PFLEGE

Zur Website-Pflege gehört auch die regelmäßige Erneuerung von Inhalten. Ein Internetauftritt mit veraltetem Content und Blogbeiträgen vom letzten Jahr erweckt nicht viel Vertrauen.

Texte schreiben lassen. Was sollte beachtet werden?

Wenn die Content-Produktion an professionelle Textanbieter ausgelagert wird, ist es wichtig einen passenden Texter oder die richtige Agentur für die Content-Erstellung zu finden.

Hochwertige Inhalte sind die Grundlage für erfolgreiche Online-Präsenz. Um mit den Texten die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, ist allerdings auch Teamarbeit notwendig.

Bei der Beauftragung der Texterstellung ist es ausschlaggebend die richtigen Informationen mitzuteilen.

Professionelle Agenturen führen zu diesem Zweck Briefings durch, entweder per E-Mail, Online-Konferenz oder persönliche Besprechung vor Ort.

Effizientes Briefing verfassen

Das Briefing ist ein wesentliches Instrument der Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kundenfirma.

Es werden alle wichtigen Informationen besprochen.

Die Agentur kennt weder das Unternehmen, noch die Unternehmensziele oder die Alleinstellungsmerkmale (englisch unique selling proposition oder unique selling point, USP), deswegen sollten beim Briefing möglichst detaillierte Angaben gemacht werden:

 • Was ist das Ziel des Webprojekts, Blogs oder Onlineshops und was soll vermittelt werden?
 • Soll mehr Traffic generiert oder Know-how bewiesen werden?
 • Wäre es sinnvoll Content-Marketing1 mit Blogartikeln zu betreiben?
 • Beschreibung der Zielgruppe / dem Zielmarkt.
 • Welche Textart ist erforderlich?

Sollen es SEO-Texte für Landingpages, Produktbeschreibungen, Zufriedenheitsumfragen oder Blogartikel sein?

 • Welcher Sprachstil repräsentiert das Unternehmen am besten oder passt am besten zur Zielgruppe?

Sollen die Texte seriös, eher umgangssprachlich-locker, betont jugendlich, witzig oder kreativ geschrieben werden?

 • Sollen die Leser per „Sie“ oder per „Du“ oder gar nicht angesprochen werden?

Besonders wenn sich der Absatzmarkt im Ausland befindet, ist es empfehlenswert dieses Thema mit einem Übersetzungsbüro zu besprechen.

In der spanischen Werbesprache wird z. B. inzwischen überwiegend geduzt, während in Russland das Siezen noch an der Tagesordnung ist und natürlich spielen bei dieser Entscheidung auch die Zielkunden eine große Rolle.

 • Ist Suchmaschinenoptimierung wichtig?

Wenn ja, welche Keywords sollten für die suchmaschinenoptimierten Texte beachtet werden?

 • Welche Marketingstrategie eignet sich am besten?

MARKETINGAGENTUR, TEXTAGENTUR ODER ÜBERSETZUNGSBÜRO?

Wenn sich die Zielkunden in anderen Ländern befinden oder andere Sprachen sprechen, ist es empfehlenswert ein Übersetzungsbüro zu suchen, das Content-Writing anbietet.

Einer der größten Vorteile ist der direkte Kontakt zum Sprachdienstleister.

Um die Leser der Internetseiten, Blogartikel oder Onlineshops durch guten Content zu einem Kauf oder einer anderen Handlung zu bewegen, sollten sowohl Texter,

– als auch Übersetzer über alle relevanten Unternehmens-Informationen, Marketingziele und UPS verfügen.

Damit sich der Kunde für das Unternehmen entscheidet, müssen sich die Marke, das Produkt oder die Dienstleistung differenzieren und gegenüber den Wettbewerbern hervorgehoben werden.

Ideal für diese Art von Projekten sind Agenturen, die auf Content-Erstellung, Suchmaschinenoptierung und Übersetzungen spezialisiert sind.

Sie verfügen in der Regel über ein umfangreiches Mitarbeiterpool und können mehrsprachige, multidisziplinäre Teams zusammenstellen.

Teams mit Textern, Fachübersetzern und Marketingexperten, die überzeugende Webinhalte, einzigartige Produktbeschreibungen, gute Blogartikel mit aussagekräftiger Überschrift  und vieles mehr in der gewünschten Sprache erstellen

– Die perfekte Lösung für mehrsprachige Marketingkampagnen.

VORTEILE EINER CONTENT-MARKETING-AGENTUR UND ÜBERSETZUNGSBÜRO IN EINEM

 • Großes Autorenpool für spezifische Fachgebiete und viele Nischenthemen.
 • Der Content kann von den entsprechenden Fachtextern und Fachübersetzern in der gewünschten Sprache geschrieben werden.
 • Bereitstellung von Teams für große Textmengen.
 • Kostensenkung – Die Personalkosten können reduziert werden, weil nur je Text-Bedarf gezahlt wird.
 • Unternehmensexterne Experten bieten einen objektiven Blick auf das Unternehmen.
 • Gewährleisten Texte von hoher Qualität und Präzision.

SIGNEWORDS Ihr kompetenter Partner für digitales Marketing.