Traducció d’enginyeria automobilística

Servei de traducció d’enginyeria automobilística

Traducció d'enginyeria automobilística Signewords

La traducció d’enginyeria automobilística és una traducció tècnica, que oscil·la entre:

 • manuals d’instruccions
 • llançaments de màrqueting

Qualsevol tipus de traducció tècnica, sigui quina sigui la indústria, té desafiaments propis i únics.

Aquí teniu varis factors a tenir en compte a l’hora de traduir per a la indústria automobilística.

Traducció tècnica d’enginyeria automobilística

L’argot del món de l’automoció quasi es pot considerar un idioma per ell mateix, per això apareix la necessitat d’una traducció d’enginyeria automobilística especialitzada.

Fins i tot en el teu idioma nadiu, els textos tècnics com aquest poden ser particularment difícils d’entendre si no es té una comprensió ferma del vocabulari especialitzat.

Per la qual cosa, qualsevol traductor que vulgui treballar textos d’automòbils:

 • no només ha de tenir un coneixement profund dels idiomes d’origen i de destí
 • sinó que també ha d’estar ben familiaritzat amb el vocabulari tècnic d’automòbils en ambdós idiomes

Però això és només la punta de l’iceberg.

Màrqueting internacional mitjançant la localització

Per si això no fos complicat abastament, també hem de tenir en compte els factors sociolingüístics que entren en joc en tenir en compte la naturalesa globalitzada de la indústria a l’actualitat.

Qualsevol empresa automobilística exitosa que s’esforci per competir en un mercat internacional també ha de conèixer els factors culturals que poden influir en el seu èxit a qualsevol part del món.

Una cosa és traduir el manual del propietari amb precisió i claredat, però entrar en un mercat estranger és un factor completament diferent que requereix que la traducció avanci una passa més cap a la localització.

➤ Localització és un terme que es refereix al procés d’adaptació cultural d’un text perquè sigui comprensible i atractiu per al públic objectiu.

Traduccions culturalment adaptades Signewords

En el seu nivell més bàsic, requereix:

 • no només traduir el text amb precisió,
 • sinó per exemple també convertir les unitats de mesura originals, en les unitats que s’empren en el país de destí.

Una empresa d’automòbils d’Estats Units que intenta comercialitzar els seus automòbils a Europa pot haver de convertir:

 • milles per hora en quilòmetres per hora
 • dòlars en euros

Per a garantir que aquest nou públic estranger comprengui completament la informació comunicada.

Si bé aquests poden parèixer simples detalls, la investigació ha demostrat que l’adaptació cultural d’aquests fragments d’informació contribueix en gran mesura a la disposició del consumidor a comprar un producte o contractar un servei.

En definitiva, qui compraria un article sense entendre completament en què està invertint?

Traducció de campanyes de màrqueting automobilístic Signewords

A mesura que eliminam les capes de barreres sòcio-lingüístiques, veim que també és necessari adaptar:

 • les imatges emprades a les campanyes de màrqueting
 • i els missatges que transmeten,

perquè la informació sigui culturalment rellevant i atractiva per al mercat destinatari.

Per exemple, els valors occidentals d’individualisme poden no ser acceptats a les cultures col·lectivistes orientals:
Si un text comercial d’automòbils d’Estats Units traduït per a un mercat asiàtic, per exemple, conté forts elements d’individualisme, la cultura objectiu ho podria considerar desagradable,
amb la qual cosa es podria descoratjar als clients potencials a comprar.

Un traductor preparat que estigui atent a aquestes dinàmiques:

 • no només tendrà una comprensió ferma dels aspectes lingüístics de la localització,
 • sinó que també haurà de tenir un coneixement profund de les diferències culturals entre els països d’origen i destí.

Models d’èxit a la traducció automobilística

Localització per a la indústria automobilística Signewords

Un estudi de camp publicat en 2017, que va analitzar:

 • l’activitat de PSA Peugeot Citroën al mercat brasiler i
 • com varen sorgir els problemes centrals a l’àmbit dels estudis de traducció, a l’estratègia de màrqueting internacional de l’empresa,

il·lustra l’enorme paper que juguen la traducció i la localització en una indústria automobilística globalitzada.

En aquest estudi, veim com aquesta petita empresa automobilística francesa:

 • es va mantenir sensible als canvis en la dinàmica de la comunicació i
 • va adaptar les seves estratègies de traducció en conseqüència,

connectant-se amb èxit a un mercat brasiler que fins llavors s’havia considerat perifèric.

En 2011, PSA Peugeot Citroën va ser el setè fabricant d’automòbils del món, amb vendes en 160 països i 12 plantes de muntatge en 6 països,

tot demostrant així que és possible tenir èxit en els mercats estrangers amb una estratègia de traducció i localització flexible i ben pensada.

Equip de traductors experts dedicats a la traducció d’enginyeria automobilística

El primer que et ve a la ment quan penses en la traducció per a la indústria automobilística és la traducció tècnica dels manuals de propietari i els plans d’enginyeria, però, per crucials que siguin,

el màrqueting també apareix en la situació de formes potser menys òbvies.

Aquesta varietat de possibilitats apunta cap a la necessitat d’un equip de traductors amb diverses habilitats.

➤ Les relacions internacionals només es poden basar en una comunicació adequada.

Degut a aquesta vinculació amb l’àmbit de la comunicació, és important contractar traductors experts:

 • especialitzats en màrqueting
 • amb un profund coneixement de les cultures d’origen i destí

Traductors tècnics podran aportar aquestes habilitats, tot proporcionant el coneixement automobilístic necessari.

Encara que no existeixi una fórmula fàcil per l’èxit, ja que sobre l’escenari, hi compareixen múltiples factors i el camí és intricat:

l’èxit internacional és totalment possible amb l’ajuda d’un equip de traductors altament qualificats que posi sobre la taula un conjunt d’habilitats unificat.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT