Servei de Traducció de Textos Automobilístics

automotive-translationQualsevol tipus de traducció tècnica, sigui quina sigui la seva indústria, té desafiaments propis i únics. La traducció de textos d’automoció, que van des de manuals d’instruccions tècniques fins a llançaments de màrqueting no és una excepció.

Aquí estudiarem varis factors a tenir en compte a l’hora de traduir per a la indústria automobilística.

Traducció tècnica automobilística

El món de l’automoció té el seu propi argot que quasi es pot considerar un idioma per ell mateix. Qualsevol persona que hagi fet una ullada al manual d’instruccions d’un automòbil pot donar fe d’això.

Fins i tot en el teu idioma nadiu, els textos tècnics com aquest poden ser particularment difícils d’entendre si no es té una comprensió ferma del vocabulari especialitzat.

Per la qual cosa, qualsevol traductor que vulgui treballar textos d’automòbils:

  • no només ha de tenir un coneixement profund dels idiomes d’origen i de destí
  • sinó que també ha d’estar ben familiaritzat amb el vocabulari tècnic d’automòbils en ambdós idiomes

Però això és només la punta de l’iceberg.

Màrqueting internacional mitjançant la localització

Per si això no fos complicat abastament, també hem de tenir en compte els factors sociolingüístics que entren en joc en tenir en compte la naturalesa globalitzada de la indústria a l’actualitat.

Qualsevol empresa automobilística exitosa que s’esforci per competir en un mercat internacional també ha de conèixer els factors culturals que poden influir en el seu èxit a qualsevol part del món.

Una cosa és traduir el manual del propietari amb precisió i claredat, però entrar en un mercat estranger és un factor completament diferent que requereix que la traducció avanci una passa més cap a la localització.

La localització és un terme que es refereix al procés d’adaptació cultural d’un text perquè sigui comprensible i atractiu per al públic objectiu.

En el seu nivell més bàsic, requereix no només traduir el text amb precisió, sinó per exemple també convertir les unitats de mesura originals, en les unitats que s’empren en el país de destí.

És possible que una empresa d’automòbils d’Estats Units que intenta comercialitzar els seus automòbils a Europa hagi de convertir:

  • les milles per hora en quilòmetres per hora
  • els dòlars en euros

Per a garantir que aquesta nova audiència estrangera comprengui completament la informació comunicada.

Si bé aquests poden parèixer simples detalls, la investigació ha demostrat que l’adaptació cultural d’aquests fragments d’informació contribueix en gran mesura a la disposició del consumidor a comprar un producte.

En definitiva, qui compraria alguna cosa, especialment un article tan car con un automòbil, sense entendre completament en què està invertint?

A mesura que eliminam les capes de barreres sòcio-lingüístiques, trobam que també és necessari adaptar les imatges emprades i els missatges transmesos a les campanyes de màrqueting perquè la informació sigui culturalment rellevant i atractiva per al mercat objectiu.

Per exemple, els valors occidentals d’individualisme poden no ser acceptats a les cultures col·lectivistes orientals.

Si un text comercial d’automòbils d’Estats Units traduït per a un mercat asiàtic, per exemple, conté forts elements d’individualisme, la cultura objectiu ho podria considerar desagradable, amb la qual cosa es podria descoratjar als clients potencials a comprar.

Un traductor preparat que estigui atent a aquestes dinàmiques no només tendrà una comprensió ferma dels aspectes lingüístics de la localització, sinó que també haurà de tenir un coneixement profund de les diferències culturals entre els països d’origen i destí.

Models d’èxit a la traducció automobilística

Un estudi de camp publicat en 2017, que va analitzar l’activitat de PSA Peugeot Citroën al mercat brasiler i com varen sorgir els problemes centrals a l’àmbit dels estudis de traducció a l’estratègia de màrqueting internacional de l’empresa, il·lustra l’enorme paper que juguen la traducció i la localització en una indústria automobilística globalitzada.

Si bé els detalls de l’estudi estan fora de l’abast d’aquest article, bàsicament il·lustren com aquesta petita empresa automobilística francesa es va mantenir sensible als canvis en la dinàmica de la comunicació i va adaptar les seves estratègies de traducció en conseqüència, connectant-se amb èxit a un mercat brasiler que només es considerava perifèric des de feia dècades.

En 2011, PSA Peugeot Citroën va ser el setè fabricant d’automòbils del món, amb vendes en 160 països i 12 plantes de muntatge en 6 països, demostrant així que és possible tenir èxit en els mercats estrangers amb una estratègia de traducció / localització flexible i ben pensada.

Equip de traductors experts

Lo primer que et ve a la ment quan penses en la traducció dins de la indústria automobilística és la traducció tècnica dels manuals de propietari i els plans d’enginyeria, però, per crucial que sigui, el màrqueting també apareix en la situació de formes potser menys òbvies. Tot això apunta a la necessitat d’un equip de traductors amb diverses habilitats.

Les relacions internacionals només es poden basar en una comunicació adequada, per la qual cosa la contractació de traductors experts i especialitzats en màrqueting, amb un profund coneixement de les cultures d’origen i destí és primordial. Els traductors tècnics podran complementar aquestes habilitats proporcionant el coneixement automobilístic necessari.

En qualsevol cas, no existeix una fórmula fàcil per l’èxit. A l’escenari, hi compareixen múltiples factors i el camí és sinuós, però com demostra el cas de PSA Peugeot Citroën, l’èxit internacional és totalment possible amb l’ajuda d’un equip de traductors altament qualificats que aporti un conjunt coordinat d’habilitats a la taula de treball.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT