Traducció audiovisual i subtítols

Serveis de traducció audiovisual i subtítols

Traducció audiovisual i subtítols uneixen text, so i imatge, perquè un producte audiovisual pugui ser rebut i entès en diferents idiomes.

Traducció audiovisual i subtítols Signewords

Perquè la traducció resulti natural, el traductor professional:

 • té en compte si el llenguatge ha estat escrit per ser llegit o per ser parlat,
 • a més de respectar les pautes de lectura i ritme, diferents en cada cultura.

Productes que requereixen traducció audiovisual i subtítols

 • Poden ser de ficció:
  • pel·lícules
  • sèries
 • Informatius:
  • butlletins
  • entrevistes
  • debats
  • reportatges
  • programes divulgatius
  • documentals
  • cròniques
 • Publicitaris:
  • campanyes
  • anuncis
  • publireportatges:
 • D’entreteniment:
  • concursos
  • magazines
  • reality shows

SIGNEWORDS ens encarreguem de qualsevol tipus de traducció audiovisual i subtítols

Inserció de subtítols Signewords

Aquí teniu la nostra llista desglossada de serveis en traducció audiovisual  subtítols:

Traducció de subtítols

 • Transcripció del text del guió al mateix idioma parlat. Entrega en format tipus SubRip (.srt), que inclou el codi de temps (time code).
 • Traducció del text del guió a altres idiomes, havent entregat la transcripció del text original o entregant directament el text traduït, segons l’elecció del client.
 • Inserció de subtítols y entrega de vídeos subtitulats, tant en el mateix idioma de l’àudio, com traduïts a qualsevol altre idioma.

Traducció per a doblatge

Treballem sempre en equip amb estudis de doblatge col·laboradors, per entregar productes audiovisuals d’alta qualitat.

Ja que realitzem un treball multifuncional; en el qual participen diferents professionals:

 • tècnics
 • actors
 • directors
 • traductors

Que treballen de forma totalment coordinada pel nostre personal de gestió, sota estrictes controls de qualitat.

Productes que requereixen traducció audiovisual i subtítols

traducció de vídeos Signewords

Traducció de vídeos, pel·lícules, sèries de ficció i animació

La traducció de ficció es especialment sensible, ja que conté una part poètica que de vegades resulta complexa d’interpretar per mantenir el significat i l’objectiu originals.

I és que la traducció de productes de ficció requereix tenir en compte:

 • l’època de gravació
 • el context en què s’utilitzen els diferents llenguatges que s’escolten,
 • a més dels diferents graus de formalitat que apareixen a cada situació dins de la història comptada.

La ficció pot implicar l’ús de llenguatge:

traduir cinema Signewords

 • d’argot
 • de diferents àmbits professionals:
  • jurídic
  • sanitari
  • educatiu
  • arquitectònic
  • de viatges
  • matemàtic
  • científic
  • geogràfic
  • turístic
  • històric
  • literari
  • musical
  • informàtic
  • entre molts d’altres
 • de segments de la població
  • infants
  • adolescents
  • persones majors
  • etc.
 • o de grups socials

sincronització labial Signewords

Per aconseguir un resultat satisfactori que iguali l’original, els serveis lingüístics aplicats a productes audiovisuals s’han d’ajustar també a la imatge de la cinta,

sobretot sincronització labial dels personatges.

És important remarcar que això es dona:

 • no només a les pel·lícules i sèries de ficció en particular,
 • sinó també a les sèries d’animació en particular,

on el moviment facial dels personatges animats ha estat adaptat a l’idioma original del guió.

Traducció d’entrevistes

El perfil del traductor d’entrevistes ha de ser d’àmbit periodístic, per:

traducció d'entrevistes Signewords

 • entendre l’estructura d’aquest gènere
 • conèixer els diferents tipus d’entrevistes que existeixen:
  • informativa
  • divulgativa
  • de perfil
  • interpretativa
  • d’opinió, etc.
 • I saber l’objectiu de la seva publicació.
 • A més, el professional ha de tenir en compte:
  • per quin tipus de canal s’ha obtingut
  • i com serà divulgada,
  • si és una entrevista oberta o tancada
  • i altres aspectes bàsics.

Poder interpretar bé tots aquests factors és crucial a l’hora d’obtenir una traducció:

 • veraç
 • ajustada
 • precisa

Traducció de documentals i reportatges

Traducció de documentals i reportatges Signewords

En aquest cas, es fa especialment rellevant que el traductor o l’equip de traductors encarregats coneguin el tema tractat a la cinta, ja que el documental sol implicar cert grau d’experiència i complexitat.

Encara que es tracti d’un documental o reportatge divulgatiu i per al públic general, no expert en la matèria,

el professional traductor que analitzarà cada part del text ha de conèixer:

 • el llenguatge específic
 • l’estil
 • el vocabulari

Que podrà ser utilitzat en trobar-se parts que requereixin:

 • d’anàlis
 • i estudi

Servei de traducció de publicitària i localització de traduccions

traducció publicitària Signewords

El professional ha de tenir en compte l’esperit del missatgeper aconseguir una traducció molt allunyada de la literalitat.

Només un lingüista amb formació o àmplia experiència en llenguatge especialitzat en màrqueting podrà obtenir una traducció que reflecteixi la idea que la marca vol transmetre.

Tenint en compte la localització de traduccions, en qüestions com:

 • la idiosincràsia dels receptors de l’anunci
 • els girs lingüístics
 • les dobles interpretacions
 • el profund coneixement de la societat i de la cultura d’aquells que rebran el missatge

Són també indispensables per no cometre errors fatals que:

 • desvirtuïn el missatge
 • o donin una imatge allunyada del propòsit inicial.

En el cas dels publireportatges, que el traductor tingui coneixements del servei o producte concret que es comercialitza ajudarà que la traducció sigui més efectiva i pròxima al guió original.

Traducció de programes d’entreteniment

traducció audiovisual Signewords

Els programes d’entreteniment:

 • concursos
 • magazines
 • reality shows
 • etc.

Es poden traduir:

 • doblats
 • o amb subtítols.

En ambdós casos, i tenint en compte que el llenguatge sol ser:

 • distès
 • natural
 • directe
 • i de vegades fins i tot amb tocs humorístics,

el traductor ha de ser un professional que conegui:

 1. la societat i la cultura
 2. dels idiomes de sortida i d’arribada,

per poder:

 • connectar amb l’espectador
 • i traduir amb garanties d’èxit.

A més, aquest tipus de format televisiu pot fracassar per una mala traducció perquè:

traduir televisió Signewords

 • no ha de resultar forçada
 • ha de reflectir la personalitat de
  • protagonistes
  • concursants
  • participants
  • convidats
   • Els seus tics
   • Les característiques pròpies de la seva forma d’utilitzar el llenguatge

Perquè és allà on radica l’essència del format. Així que:

➤ és responsabilitat del lingüista aconseguir arribar al públic receptor.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT