Servei de Traducció Audiovisual

Traducció audiovisual

La traducció audiovisual uneix text, so i imatge mitjançant subtítols o doblatge, perquè un producte audiovisual pugui ser rebut i entès en diferents idiomes.

Perquè la traducció resulti natural, el traductor professional té en compte si el llenguatge ha estat escrit per ser llegit o per ser parlat, a més de respectar les pautes de lectura i ritme, diferents en cada cultura.

Els textos audiovisuals que requereixen traducció poden ser de ficció (pel·lícules o sèries), informatius (butlletins, entrevistes, debats, reportatges, programes divulgatius, documentals, cròniques), publicitaris (campanyes, anuncis, publireportatges) o d’entreteniment (concursos, magazines, reality shows).

SIGNEWORDS ens encarreguem de qualsevol tipus de traducció audiovisual. Aquí teniu el nostre llistat de serveis:

Traducció de subtítols

Transcripció del text del guió al mateix idioma parlat. Entrega en format tipus SubRip (.srt), que inclou el codi de temps (time code).

Traducció del text del guió a altres idiomes, havent entregat la transcripció del text original o entregant directament el text traduït, segons l’elecció del client.

Inserció de subtítols y entrega de vídeos subtitulats, tant en el mateix idioma de l’àudio, com traduïts a qualsevol altre idioma.

Traducció per a doblatge

Treballem en equip amb el nostre estudi de doblatge col·laborador, per entregar productes audiovisuals d’alta qualitat, ja que realitzem un treball multifuncional en el qual participen diferents professionals (tècnics, actors, directors, traductors) que treballen de forma totalment coordinada pel nostre personal de gestió, sota estrictes controls de qualitat.

Tipus de serveis en productes audiovisuals

Traducció de pel·lícules i de sèries de ficció i animació

Aquest tipus de traducció es especialment sensible, ja que conté una part poètica que de vegades resulta complexa d’interpretar per mantenir el significat i l’objectiu originals.
La traducció de productes de ficció requereix tenir en compte l’època de gravació i el context en què s’utilitzen els diferents llenguatges que s’escolten, a més dels diferents graus de formalitat que apareixen a cada situació dins de la història comptada.

La ficció pot implicar l’ús de llenguatge d’argot, de diferents àmbits professionals (jurídic, sanitari, educatiu, arquitectònic, de viatges, matemàtic, científic, geogràfic, turístic, històric, literari, musical, informàtic, entre molts d’altres), de segments de la població (infants, adolescents, persones majors, etc.) o de grups socials.

Per aconseguir un resultat satisfactori que iguali l’original, els serveis lingüístics aplicats a productes audiovisuals s’han d’ajustar també a la imatge de la cinta, sobretot al moviment labial dels personatges. És important remarcar que això es dona no només a les pel·lícules i sèries de ficció en particular, sinó també a les sèries d’animació en particular, on el moviment facial dels personatges animats ha estat adaptat a l’idioma original del guió.

Traducció d’entrevistes

El perfil del traductor d’entrevistes ha de ser d’àmbit periodístic, per entendre l’estructura d’aquest gènere, conèixer els diferents tipus d’entrevistes que existeixen (informativa, divulgativa, de perfil, interpretativa, d’opinió, etc.) i saber l’objectiu de la seva publicació. A més, el professional ha de tenir en compte per quin tipus de canal s’ha obtingut i com serà divulgada, si és una entrevista oberta o tancada i altres aspectes bàsics. Poder interpretar bé tots aquests factors és crucial a l’hora d’obtenir una traducció veraç, ajustada i precisa.

Traducció de documentals i reportatges

En aquest cas, es fa especialment rellevant que el traductor o l’equip de traductors encarregats coneguin el tema tractat a la cinta, ja que el documental sol implicar cert grau d’experiència i complexitat. Encara que es tracti d’un documental o reportatge divulgatiu i per al públic general, no expert en la matèria, el professional traductor que analitzarà cada part del text ha de conèixer el llenguatge específic, l’estil i el vocabulari que podrà ser utilitzat, perquè es trobarà amb parts d’anàlisi i estudi.

Traducció de productes publicitaris

El professional ha de tenir en compte l’esperit del missatge, per aconseguir una traducció molt allunyada de la literalitat. Només un lingüista amb formació o àmplia experiència en llenguatge especialitzat en màrqueting podrà obtenir una traducció que reflecteixi la idea que la marca vol transmetre. Qüestions com la idiosincràsia dels receptors de l’anunci, els girs lingüístics, les dobles interpretacions i el profund coneixement de la societat i de la cultura d’aquells que rebran el missatge són també indispensables per no cometre errors fatals que desvirtuïn el missatge o donin una imatge allunyada del propòsit inicial.
En el cas dels publireportatges, que el traductor tingui coneixements del servei o producte concret que es comercialitza ajudarà que la traducció sigui més efectiva i pròxima al guió original.

Traducció de programes d’entreteniment

Els programes d’entreteniment (concursos, magazines, reality shows, etc.) es poden traduir doblats o amb subtítols. En els dos casos, i tenint en compte que el llenguatge sol ser distès, natural directe i de vegades fins i tot amb tocs humorístics, el traductor ha de ser un professional que conegui la societat i la cultura dels idiomes de sortida i d’arribada, per poder connectar amb l’espectador i traduir amb garanties d’èxit. Aquest tipus de format televisiu pot fracassar per una mala traducció, perquè no ha de resultar forçada, ha de reflectir la personalitat dels protagonistes (concursants, participants, convidats), els seus tics, les característiques pròpies de la seva forma d’utilitzar el llenguatge, perquè és allà on radica l’essència del format, així que és responsabilitat del lingüista aconseguir arribar al públic receptor.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT