Traducció de japonès

Traducció de japonès Signewords

Si necessites contractar una traducció de japonès de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions de japonès a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a japonès.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, el japonès és una llengua molt activa i la traducció de japonès és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius de japonès

L’idioma japonès s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció de japonès d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors de japonès nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció de japonès

La llengua japonesa es parla principalment al Japó i uns 124.350.000 individus, dels 127.700.000 habitants d’aquest país, tenen el japonès com a primera llengua.

Tradicionalment es considera una llengua altaica, tot i que hi ha gent que la considera aïllada.

Un tret característic del japonès és el seu complex sistema honorífic de cortesia (el keigo, que literalment és la “llengua de respecte”) que reflecteix la naturalesa de la societat japonesa,

ja que el llenguatge que utilitzen per comunicar-se és molt més formal que, per exemple, el que empren els europeus.

Alguns lingüistes experts en la llengua nipona consideren que aquest fenomen està relacionat amb la llengua coreana, pel que fa a:

  • forma
  • estructura

➤ L’interès principal del japonès quant al seu aprenentatge ha estat present des de finals del segle XVIII

Però va augmentar a partir de la dècada del 1980 gràcies a la popularitat dels videojocs que van donar a conèixer la cultura pop japonesa des del punt de vista de l’anime i dels videojocs.

L’aparició i l’expansió de noves tecnologies produïdes al Japó han fet que:

  • l’economia japonesa augmentés internacionalment
  • molta gent s’interessés per aprendre la seva llengua

Si necessites dur a terme una traducció de japonès i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

日本語の翻訳者

今日、日本語は非常にアクティブな言語であり、日本語翻訳は、SIGNEWORDSで日常的に行う活動の一つとなっています。この言語は、公的分野(行政、テレビ、ラジオ、教育)そして、私的分野(プレス、ビジネス、製作、ソーシャルネットワーク)の両方で使用されています。このため、日本語での情報通信の需要を満たすために高品質の日本語翻訳サービスを提供することは非常に重要であると考えます。当社では、プロ意識と厳密さを持ちタスクを実行する有能な有資格ネイティブの日本語翻訳者チームが担当しています。

日本語は主に日本で話されており、日本の住民1億2,770万人のうち約1億2,435万人が日本語を第一言語として使用しています。孤立した言語とみなす人々もいますが、従来アルタイ語だと考えられてきました。

日本語の特徴の一つは、日本社会の特性を反映した丁寧さを示す敬語の複雑な体系にあります。というのも、日本人がコミュニケーションに用いる言語は、ヨーロッパ人の用いる言語よりもずっとフォーマルなのです。日本語学を専門とする研究者の中には、この特徴が形態及び構造の点で朝鮮語と関連していると考える者もいます。

日本語学習への大いなる関心は18世紀末から存在しますが、1980年代以降に高まりました。そのきっかけは、テレビゲームがアニメの観点から日本のポップカルチャーを広めたことでした。日本で開発された新たなテクノロジーの出現と普及により、日本経済が国際的な存在感を高め、多くの人々が日本語学習への興味を抱くこととなりました。

日本語翻訳を必要とされているまたは、日本語翻訳者をお探しなら、SIGNEWORDS にお任せください。

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT