Traducció de noruec

Traducció de noruec Signewords

Si necessites contractar una traducció de noruec de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions de noruec a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a noruec.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, el noruec és una llengua molt activa i la traducció de noruec és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius de noruec

L’idioma noruec s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció de noruec d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors de noruec nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció de noruec

El noruec és una llengua indoeuropea de la branca germànica septentrional.

Té molts trets comuns amb el danès i amb el suec, ja que les tres llengües provenen del nòrdic antic.

Això fa que la comprensió entre les diferents comunitats lingüístiques sigui possible.

Noruega reconeix com a oficials les dues varietats del noruec, el bokmal i el nynorsk.

La primera és la varietat en la qual es basa l’estàndard i és parlada per la majoria de la població, mentre que la segona és usada en l’àmbit públic.

Ambdues modalitats fan servir l’alfabet llatí, a més de les lletres æ, øå.

Quant al context que envolta aquest idioma

Per tant, són evidents els vincles econòmics entre:

  • Noruega i el mercat europeu són evidents,
  • i la presència de la seva llengua a l’exterior cobra de cada vegada més importància.

Si necessites dur a terme una traducció de noruec i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

NORSKE OVERSETTERE

Norsk er i dag et meget aktivt språk og norskoversettelse er en av våre daglige aktiviteter i SIGNEWORDS.

Det norske språket brukes både i offentlig sektor (f.eks. administrasjon, TV/radio og utdanning) og i privat sektor (f.eks. presse, næringsliv, produksjon og sosiale medier).

På bakgrunn av dette er det viktig for oss å kunne tilby prima oversettelse fra/til norsk og imøtekomme etterspørselen etter informasjon og kommunikasjon på dette språket.

Følgelig har vi et team bestående av kvalifiserte og profesjonelle oversettere som oversetter både fra og til norsk.

Norsk er et nordgermansk språk i den indoeuropeiske språkfamilien og har mange fellestrekk med dansk og svensk.

Ettersom alle de tre språkene stammer fra norrønt og tilhører samme språkfamilie er det god forståelse mellom dem.

Det finnes to varianter av norsk, bokmål og nynorsk. Førstnevnte er den språkvarianten som benyttes av størstedelen av befolkningen, men begge variantene blir imidlertid brukt i det offentlige rom.

Både bokmål og nynorsk bruker det latinske alfabetet og har i tillegg tre særnorske bokstaver: Æ, Ø og Å.

Når det gjelder selve landet der språket snakkes kan nevnes at Norge er en av grunnleggerne av FN, NATO og Europarådet.

Selv om Norge har avvist EU-medlemskap er mye av den aktuelle lovgivningen felles med EU ettersom landet er en del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

De økonomiske forbindelsene mellom Norge og det europeiske markedet er derfor tydelige, og tilstedeværelsen av det norske språket i utlandet blir stadig viktigere.

Hvis du trenger oversettelser fra/til norsk og er på utkikk etter en dyktig oversetter fra/til norsk er vi i SIGNEWORDS alltid rede til å hjelpe deg.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT