Traducció de polonès

Traducció de polonès Signewords

Si necessites contractar una traducció de polonès de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions de polonès a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a polonès.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, el polonès és una llengua molt activa i la traducció de polonès és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS.

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius de polonès

L’idioma polonès s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció de polonès d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors de polonès nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció de polonès

La llengua polonesa:

 1. Pertany al grup dels vint-i-cinc idiomes més parlats del món.
 2. I és una de les deu llengües més parlades a Europa.

Polònia:

 1. Més de trenta-set milions de parlants natius de l’idioma polonès viuen a Polònia.
 2. I els membres de les minories lingüístiques del país solen ser bilingües.

Les terres habitades per la població de parla polonesa estan dividides, històricament i lingüísticament, en quatre dialectes:

 • mazovià
 • silesià
 • gran polonès
 • petit polonès

D’aquests quatre dialectes només el dialecte silesià avui dia és viu i sense estar restringit a la població rural.

Existeix l’opinió que varen ser la literatura, i en certa manera també la premsa, les que varen permetre als habitants de les terres poloneses conservar-ne la unitat lingüística,

després d’haver estat privats d’un estat propi i repartits durant més de cent vint anys entre:

 • Rússia,
 • Alemanya i
 • Àustria.

Actualment, la influència de la literatura en el llenguatge públic i col·loquial és relativament escassa:

 • en comparació de la dels mitjans de comunicació
 • i, sobretot, de la publicitat.

Si necessites dur a terme una traducció de polonès i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

Tłumacze języka polskiego

Język polski ma obecnie wielu użytkowników.

W SIGNEWORDS na co dzień wykonujemy tłumaczenia z języka polskiego.

Język ten używany jest zarówno w sektorze publicznym (administracja, telewizja i radio czy edukacja) i prywatnym (dziennikarstwo prasowe, biznes, produkcja lub sieci społecznościowe).

Aby sprostać zapotrzebowaniu na wymianę informacji oraz komunikację w tym języku, niezwykle ważne jest oferowanie usług tłumaczenia z języka polskiego wysokiej jakości.

W tym celu posiadamy zespół wykwalifikowanych i skutecznych rodzimych tłumaczy języka polskiego, którzy wykonują swoje zadania profesjonalnie i z zaangażowaniem.

Język polski należy do grupy dwudziestu pięciu języków najczęściej używanych na świecie i jednym z dziesięciu języków najczęściej używanych w Europie.

Ponad trzydzieści siedem milionów rodowitych użytkowników języka polskiego mieszka w Polsce, a członkowie mniejszości językowych zamieszkujący w tym kraju są zazwyczaj dwujęzyczni.

Ziemie zamieszkałe przez ludność polskojęzyczną są podzielone, historycznie i językowo, na cztery cześci ze względu na używane na nich dialekty: mazowiecki, śląski, wielkopolski i małopolski. Z tych czterech dialektów tylko dialekt śląski jest dziś żywy, nieograniczony do ludności wiejskiej.

Panuje pogląd, że to właśnie literatura, a w pewnym stopniu także prasa, pozwoliła zachować wspólnotę językową pozbawionej własnego państwa ludności ziem polskich, podzielonych przez ponad sto dwadzieścia lat między trzy europejskie mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię.

Współcześnie wpływ literatury na język publiczny i potoczny jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem mediów, a zwłaszcza reklamy.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka polskiego i szukają dobrego tłumacza, w SIGNEWORDS służymy pomocą.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT