Traducció de polonès

Si necessites traduccions de polonès a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a polonès, demana pressupost sense compromís.

Traductors de polonès

A l’actualitat, el polonès és una llengua molt activa i traduir polonès és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS. Aquest idioma s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials). Degut a això, consideram molt important oferir un servei de traducció de polonès d’alta qualitat, per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma. Per això, comptam amb un equip de traductors de polonès nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

La llengua polonesa pertany al grup dels vint-i-cinc idiomes més parlats del món i és una de les deu llengües més parlades a Europa. Més de trenta-set milions de parlants natius de l’idioma polonès viuen a Polònia i els membres de les minories lingüístiques del país solen ser bilingües.

Les terres habitades per la població de parla polonesa estan dividides, històricament i lingüísticament, en quatre dialectes: mazovià, silesià, gran polonès i petit polonès. D’aquests quatre dialectes només el silesià avui dia és viu i sense estar restringit a la població rural.

Existeix l’opinió que varen ser la literatura, i en certa manera també la premsa, les que varen permetre als habitants de les terres poloneses conservar-ne la unitat lingüística, després d’haver estat privats d’un estat propi i repartits durant més de cent vint anys entre Rússia, Alemanya i Àustria. Actualment, la influència de la literatura en el llenguatge públic i col·loquial és relativament escassa en comparació de la dels mitjans de comunicació i, sobretot, de la publicitat.

Si necessites traduccions de polonès i cerques un bon traductor de polonès, a SIGNEWORDS som aquí per a ajudar-te.

Font: The Council for the Polish Language

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

Tłumacze języka polskiego

Język polski ma obecnie wielu użytkowników. W SIGNEWORDS na co dzień wykonujemy tłumaczenia z języka polskiego. Język ten używany jest zarówno w sektorze publicznym (administracja, telewizja i radio czy edukacja) i prywatnym (dziennikarstwo prasowe, biznes, produkcja lub sieci społecznościowe). Aby sprostać zapotrzebowaniu na wymianę informacji oraz komunikację w tym języku, niezwykle ważne jest oferowanie usług tłumaczenia z języka polskiego wysokiej jakości. W tym celu posiadamy zespół wykwalifikowanych i skutecznych rodzimych tłumaczy języka polskiego, którzy wykonują swoje zadania profesjonalnie i z zaangażowaniem.

Język polski należy do grupy dwudziestu pięciu języków najczęściej używanych na świecie i jednym z dziesięciu języków najczęściej używanych w Europie. Ponad trzydzieści siedem milionów rodowitych użytkowników języka polskiego mieszka w Polsce, a członkowie mniejszości językowych zamieszkujący w tym kraju są zazwyczaj dwujęzyczni.

Ziemie zamieszkałe przez ludność polskojęzyczną są podzielone, historycznie i językowo, na cztery cześci ze względu na używane na nich dialekty: mazowiecki, śląski, wielkopolski i małopolski. Z tych czterech dialektów tylko dialekt śląski jest dziś żywy, nieograniczony do ludności wiejskiej.

Panuje pogląd, że to właśnie literatura, a w pewnym stopniu także prasa, pozwoliła zachować wspólnotę językową pozbawionej własnego państwa ludności ziem polskich, podzielonych przez ponad sto dwadzieścia lat między trzy europejskie mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Współcześnie wpływ literatury na język publiczny i potoczny jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem mediów, a zwłaszcza reklamy.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka polskiego i szukają dobrego tłumacza, w SIGNEWORDS służymy pomocą.

Źródło: Rada Języka Polskiego

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT