Traducció de suec

Traducció de suec Signewords

Si necessites contractar una traducció de suec de qualitat garantida,

SIGNEWORDS et proporcionam traduccions de suec a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a suec.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, el suec és una llengua molt activa i la traducció de suec és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius de suec

L’idioma suec s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció de suec d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors de suec nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció de suec

El suec és una llengua germànica del grup septentrional o escandinau oriental.

El suec és l’idioma propi a Suècia i és oficial a la Unió Europea i al Consell Nòrdic.

Formalment, manté una forta cohesió amb la resta de llengües escandinaves, sobretot amb el noruec.

El suec és parlat per aproximadament 10 milions d’habitants

 1. Dels quals la majoria són suecs i la resta, uns 300.000,
 2. finlandesos i
 3. estonians: encara que aquests darreres, juntament amb alguns reductes marginals dels EUA, constitueixin un volum més aviat reduït de parlants en relació amb la resta de la comunitat.

El suec també és present a la xarxa i als mercats internacionals, a través, fonamentalment, de les seves empreses i dels seus productes.

Així doncs, l’aprenentatge del suec és necessari per a:

 • Forjar i millorar les relacions mercantils i comercials amb els països Escandinaus.
 • Construir ponts de contacte amb una economia i una cultura que, en temps de crisi, obre horitzons professionals a aquelles persones que cerquen una nova oportunitat per a prosperar.

A això, a més, hi hem d’afegir el boom de la literatura escandinava, que, d’un temps ençà, motiva un interès creixent per tot allò que ve del nord d’Europa.

D’altra banda, Suècia compta amb materials didàctics i amb diversos diccionaris de català-suec, que demostren l’interès per a cobrir les necessitats de traducció en aquest idioma.

➤ Com a llengua estrangera, és apresa per unes 40.000 persones:

  • Mitjançant d’unes 200 universitats repartides en 41 països d’arreu del món.
  • Aquestes xifres el converteixen en l’idioma escandinau més estudiat a l’estranger,
  • i doncs, amb més projecció internacional.

Tot interpretant aquesta necessitat, a SIGNEWORDS posam un equip de professionals qualificats al servei del client més exigent per a les tasques d’assessorament i de traducció de documents en aquest idioma.

Si necessites dur a terme una traducció de suec i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

SVENSKA ÖVERSÄTTARE

Språket svenska är i våra dagar ett mycket aktivt språk och att översätta svenska är något vi inom SIGNEWORDS gör dagligen.

Svenska är ett språk som används såväl offentligt (administration, tv och radio samt inom undervisningen) som i det privata (tidningar, affärsverksamhet, produktion eller sociala medier).

För att kunna tillgodose kravet på information och kommunikation på detta språk anser vi det därför vara av stor vikt att kunna erbjuda högkvalitativ översättning från/till svenska.

Vi har en grupp mycket duktiga och kvalificerade inhemska översättare till/från svenska som med stor yrkeskunnighet utför detta arbete.

Svenska hör till en germansk språkgrupp från norra och östra Skandinavien.

Det talas av cirka 10 miljoner invånare som till största delen är svenskar. Övriga – cirka 300.000 – består av finländare och estländare (även om de sistnämnda svensktalande i USA utgör en obetydlig andel i jämförelse med den övriga befolkningen).

Svenska är modersmål i Sverige och officiellt språk inom EU och Nordiska rådet.

Formellt har det en stark tillhörighet med övriga skandinaviskas språk, särskilt norska.

Trots att svenska talas av 10 miljoner människor är språket i klar minoritet jämfört med dominerande sådana som engelska, spanska, franska och kinesiska etcetera.

Men man bör  hålla i minnet att svenska ingår i nätverk och internationella marknader genom svenska företag och produkter.

Mot den bakgrunden är det nödvändigt att lära sig svenska för att kunna bygga upp och förbättra afförsförbindelser och handelsrelationer.

I synnerhet för att etablera en kontakt med en ekonomi och kultur som i kristider kan vidga horisonten för de som söker en möjlighet till vidare utveckling.

Det kan tilläggas att den framgångsrika skandinaviska litteraturen utgör ett ökat intresse för allt som rör norra Europa.

Vi erbjuder (pedagogiska) läromedel samt ett antal olika lexikon från katalanska till svenska, vilket visar på intresset och behovet av översättningar.

Svenska undervisas till cirka 40.000 människor in-om 200 universitet i 41 olika länder.

Detta sifferunderlag gör det till Skandinaviens  mest fokusera-de och studerade språk utomlands.

I vetskap om detta erbjuder SIGNEWORDS välutbildad personal till tjänst för den mest krävande kund gällande uppdrag som inkluderar rådgivning och översättning av svenska dokument.

Om du behöver översättningar från/till svenska och söker en skicklig översättare från/till svenska, då är vi inom SIGNEWORDS redo att hjälpa dig.

 

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT