Traducció pel sector sanitari

Serveis de traducció pel sector sanitari

Traducció pel sector sanitari Signewords

Per aconseguir els millors resultats, només traductors mèdics especialitzats s’encarreguen de les nostres traduccions pel sector sanitari.

Efectivament, aquest servei especialitzat assoleix la seva eficiència tot trobant la solució exacta en l’idioma de destí:

 • La traducció pel sector sanitari es basa en una comprensió en profunditat dels conceptes tractats, així com el context d’un text mèdic concret.
 • Aquesta comprensió comporta un gran procés de documentació.
 • I resulta que només un traductor professional especialitzat en medicina i farmàcia pot dur a terme aquests serveis a la perfecció.

Actualitzacions continuades aplicades a la traducció pel sector sanitari

El món de la medicina està en constant evolució, per la qual cosa la traducció pel sector sanitari també s’ha d’anar adaptant a les innovacions.

A més, els bons traductors especialitzats s’han de reciclar de forma regular:

 • tot dedicant temps al procés d’investigació en fonts fiables,
 • per comprendre el text mèdic en el que estan treballant.

A més, els traductors han de contrastar constantment la seva tria de termes mèdics en la llengua de destí amb textos especialitzats,

per emprar el terme més adequat i vigent en cada cas.

Tipus de texts relatius a la traducció pel sector sanitari

Certament, la traducció pel sector sanitari abasta una àmplia gama de textos, amb funcions completament distintes, que els traductors han de comprendre per traslladar-los correctament a l’idioma de destí.

Entre els diferents textos d’aquest àmbit, podem trobar:

Tipus de texts relatius a la traducció pel sector sanitari - Signewords

I cadascun d’ells té les seves particularitats.

Conèixer la finalitat d’un text permet emprar l’estil i la terminologia adequats.

 • En el cas dels documents de consentiment informat per a assajos clínics, els traductors de textos mèdics han d’emprar un llenguatge que qualsevol pacient pugui comprendre sense problemes.
 • Mentre que a la traducció d’una fitxa tècnica d’un medicament és fonamental que el traductor de textos farmacèutics respecti les fórmules i estructures habituals,

que empren aquest tipus de texts tan regulats.

 • Un traductor d’articles mèdics i científics haurà de dedicar temps a comprendre el concepte que es tracta a l’article,

en especial si suposa una gran novetat que podria no estar recollida encara a moltes fonts.

⤷ Aquestes accions comporten cercar en texts paral·lels o fonts especialitzades la terminologia adequada i, a més, respectar l’estructura de l’article perquè la revista d’on s’hagi de publicar accepti el format.

Tipus de disciplines vinculades a la traducció pel sector sanitari

L’equip de SIGNEWORDS compta amb traductors tècnics:

 • especialitzats en textos mèdics i farmacèutics,
 • amb una àmplia experiència en aquest camp.

Els nostres lingüistes professionals t’ajudaran a assegurar la qualitat i la coherència de textos de disciplines tan diferents i extenses com les següents:

 • Cardiologia
 • Genètica
 • Microbiologia
 • Oncologia
 • Radiologia
 • Entre moltes d’altres especialitzacions.

De vegades, els textos podrien ser un híbrid de dues especialitzacions. Per exemple:

 • Traducció mèdica i traducció publicitària, en el cas de fulletons o envasos de productes.
 • Traducció mèdica i traducció de software, en el cas d’aplicacions mèdiques.

Amb l’assistència de traductors professionals que coneguin ambdós camps, el resultat serà de la major qualitat.

Riscs de no contractar a un excel·lent traductor mèdic

equip de traductors mèdics Signewords

Un bon traductor de textos mèdics pot estalviar-te problemes greus i ajudar-te a mantenir la teva valuosa reputació:

 • Ja que un error de traducció en un text mèdic pot causar-te problemes legals o fins i tot posar en risc la salut dels pacients.
 • I un retràs en l’entrega de la documentació pot posposar l’inici del teu assaig clínic o la comercialització del teu medicament,

amb les repercussions econòmiques que això comporta.

Amb un servei professional de traducció mèdica i farmacèutica podràs:

 • evitar aquests contratemps i
 • despreocupar-te de la fase de traducció,
 • amb la tranquil·litat que està en bones mans.

Per així centrar els teus esforços a contribuir a l’avanç de la medicina i la farmàcia.

Importància de la medicina i la farmàcia des d’un punt de vista lingüístic

Als camps de la medicina i la farmàcia es treballa incansablement per protegir la salut i curar malalties.

Un proveïdor de traduccions professional com SIGNEWORDS és el teu aliat:

 • ja que et subministra els necessaris serveis professionals de traducció mèdica i farmacèutica,
 • ajudant-te a divulgar els coneixements mèdics requerits perquè això succeixi,
 • amb les degudes seguretat i professionalitat.

Gràcies a la nostra feina, els teus coneixements i productes arribaran a la resta del món, contribuint d’aquesta forma a l’avanç de la medicina i la farmàcia, al mateix temps que es consolida la teva reputació internacional.

Avantatges generals de contractar traductors mèdics i farmacèutics professionals

Una de las característiques fonamentals del llenguatge mèdic és la seva precisió.

Per tant, a mesura que evolucionen les diferents disciplines, es van afegint més termes especialitzats que designen els nous descobriments.

Els nostres traductors mèdics i farmacèutics professionals seleccionaran els termes més adequats per:

traducció farmacèutica Signewords

 • evitar ambigüitats i
 • aconseguir que el lector comprengui perfectament la intenció del text en la llengua de destí,
 • sense cap dubte.

Així mateix asseguram que la versió sigui congruent.

Traslladar la informació amb exactitud i fiabilitat és clau per evitar conseqüències greus en continguts de naturalesa tan delicada.

Els traductors mèdics de SIGNEWORDS:

 •  Són parlants nadius que la llengua de destí que treballen,
 • que estan especialitzats en traducció mèdica i traducció farmacèutica.

A més, amb tot el nostre equip asseguram l’entrega:

 • de texts de la més alta qualitat,
 • amb la puntualitat fonamental pel teu negoci

Per això a SIGNEWORDS ens comprometem a respectar puntualment els terminis acordats.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT