Servei de Traducció pel Sector Sanitari

Introducció

traduccion-textos-medicosLa traducció de textos mèdics i farmacèutics requereix d’un traductor mèdic expert per oferir un bon resultat.

Trobar la solució de la traducció adequada en l’idioma de destí i comprendre en profunditat els profunditat els conceptes que es tracten i el context d’un text mèdic concret comporten un gran procés de documentació que només un traductor professional especialitzat en medicina i farmàcia podrà dur a terme a la perfecció.

Actualitzacions continuades

Com que la medicina està en constant evolució, un bon traductor de texts mèdics i farmacèutics segueix formant-se durant tota la seva vida i dedica temps al procés d’investigació en fonts fiables per comprendre el text mèdic amb el que està treballant.

A més, ha de contrastar constantment la seva tria de termes mèdics en la llengua de destí amb textos especialitzats, per emprar el terme més adequat i vigent en cada cas.

Tipus de texts

La traducció mèdica i farmacèutica abasta una ampla gama de textos amb funcions completament distintes que és necessari comprendre per traslladar-los correctament a l’idioma de destí.

Entre els diferents textos d’aquest àmbit, podem trobar:

I cadascun d’ells té les seves particularitats. Conèixer la finalitat d’un text permet emprar l’estil i la terminologia adequades.

 • En el cas dels documents de consentiment informat per a assajos clínics ➤ els traductors de textos mèdics han d’emprar un llenguatge que qualsevol pacient pugui comprendre sense problemes.
 • Mentre que a la traducció d’una fitxa tècnica d’un medicament ➤ és fonamental que el traductor de textos farmacèutics respecti les fórmules i estructures habituals que empren aquest tipus de texts tan regulats.
 • Un traductor d’articles mèdics i científics ➤ haurà de dedicar temps a comprendre el concepte que es tracta a l’article – en especial si suposa una gran novetat que podria no estar recollida encara a moltes fonts.

⤷ Això comporta cercar en texts paral·lels o fonts especialitzades la terminologia adequada i, a més, respectar l’estructura de l’article perquè la revista d’on s’hagi de publicar accepti el format.

Tipus de disciplines

A SIGNEWORDS comptam amb traductors tècnics de textos mèdics i farmacèutica amb ampla experiència en aquest camp.

Els nostres professionals t’ajudaran a assegurar la qualitat i la coherència de textos de disciplines tan diferents i extenses com les següents:

 • Cardiologia
 • Genètica
 • Microbiologia
 • Oncologia
 • Radiologia
 • Entre moltes d’altres….

De vegades, els textos podrien ser un híbrid de dues especialitzacions, per exemple:

 • Traducció mèdica i traducció publicitària ➤ en el cas ➤ de fulletons o envasos de productes.
 • Traducció mèdica i traducció de software ➤ en el cas ➤ d’aplicacions mèdiques.

Amb l’assistència de traductors professionals que coneixen ambdós camps, el resultat serà de la major qualitat.

Riscs de no contractar a un bon traductor mèdic

Un bon traductor de textos mèdics pot estalviar-te problemes greus i ajudar-te a mantenir la teva valuosa reputació:

 • En el cas dels textos mèdics, un error de traducció pot causar-te problemes legals o fins i tot posar en risc la salut dels pacients.
 • Un retràs en l’entrega de la documentació pot posposar l’inici del teu assaig clínic o la comercialització del teu medicament, amb les repercussions econòmiques que això comporta.
 • Els textos mèdics també contenen dades especialment delicades, com dades personals o confidencials, la privacitat de les quals s’ha de garantir.

Amb un servei professional de traducció mèdica i farmacèutica podràs evitar aquests contratemps i despreocupar-te de la fase de traducció amb la tranquil·litat que està en bones mans, per així centrar els teus esforços a contribuir a l’avanç de la medicina i la farmàcia.

Importància de la medicina i la farmàcia

Als camps de la medicina i la farmàcia es treballa incansablement per protegir la salut i curar malalties.

Amb la finalitat de divulgar els coneixements necessaris per a què això es doni, amb la seguretat i la professionalitat necessàries, un proveïdor que ofereixi serveis professionals de traducció mèdica i farmacèutica com SIGNEWORDS és el teu aliat. Gràcies a aquests serveis, els teus coneixements i productes arribaran a la resta del món, contribuint d’aquesta forma a l’avanç de la medicina i la farmàcia, al mateix temps que es consolida la teva reputació internacional.

Avantatges generals de contractar traductors mèdics i farmacèutics professionals

Una de las característiques fonamentals del llenguatge mèdic és la seva precisió.

Per tant, a mesura que evolucionen les diferents disciplines, es van afegint més termes especialitzats que designen els nous descobriments. Els nostres traductors mèdics i farmacèutics professionals triaran els termes més adequats per evitar ambigüitats i assolir que el lector comprengui perfectament la intenció del text en la llengua de destí i mantindran la coherència del text.

Traslladar la informació amb exactitud i fiabilitat és clau per evitar conseqüències greus en continguts de naturalesa tan delicada.

A SIGNEWORDS comptam amb traductors tècnics nadius professionals especialitzats en traducció mèdica i traducció farmacèutica que s’asseguren d’entregar texts de la més alta qualitat. A més, els nostres traductors de medicina i farmàcia són conscients que entregar amb puntualitat és fonamental per al teu negoci i per això a SIGNEWORDS ens comprometem a respectar puntualment els terminis acordats.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT