Traducció d’holandès

Traducció d'holandès Signewords

Si necessites contractar una traducció d’holandès de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions d’holandès a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a holandès.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, l’holandès és una llengua molt activa i la traducció d’holandès és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius d’holandès

L’idioma holandès s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció d’holandès d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors d’holandès nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció d’holandès

L’holandès o neerlandès és una llengua del grup de les germàniques occidentals.

El seu domini lingüístic comprèn diversos territoris, entre els quals:

 • els Països Baixos,
 • la part septentrional de Bèlgica i
 • el NW de França.

A més, també és llengua oficial a:

 • el Surinam,
 • Aruba i
 • les Antilles neerlandeses,

que es coordinen mitjançant la Unió de la Llengua Neerlandesa per a:

 • regular les decisions sobre el desenvolupament de l’idioma en aquest territoris
 • fixar-ne la varietat estàndard

A l’Àfrica del Sud, la colonització holandesa propicià l’aparició d’una nova varietat lingüística autòctona, l’afrikaans, considerada una llengua independent des de 1925.

Milions de parlants de neerlandès

Així doncs, l’holandès és una llengua parlada per uns 21 milions de persones i és la setena llengua de la Unió Europea, pel que fa al nombre d’usuaris.

A més, és ben present a Internet, on se situa com a vuitena llengua, amb una de cada 50 pàgines escrites.

En aquest sentit, el gran nombre de persones que el parlen:

 • en garanteixen la difusió i la presència en el mercat i a la xarxa,
 • promouen, també, la necessitat d’habilitar una oferta de serveis de traducció,
 • que serveixi per a satisfer la demanda d’informació i de comunicació en aquest idioma.

Per tal de poder acomplir aquest objectiu, SIGNEWORDS disposem d’un equip de traductors nadius qualificats i eficients.

Els nostres traductors exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor s’ocupen tant de les traduccions d’holandès a altres llengües com d’altres llengües a holandès.

Si necessites dur a terme una traducció d’holandès i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

VERTALINGEN VANUIT HET NEDERLANDS

Het Nederlands is een veelgebruikte taal en daarom is het Nederlands vertalen een van de dagelijkse activiteiten van SIGNEWORDS.

Het Nederlands wordt zowel in de openbare sector (overheid, televisie, radio, onderwijs) als in de privésector (geschreven pers, handel, productie, sociale media) gebruikt.

We vinden het dan ook belangrijk kwaliteitsvolle vertalingen vanuit/naar het Nederlands aan te bieden, om te voorzien in de vraag naar informatie en communicatie in deze taal.

We krijgen daarbij de hulp van een team van gekwalificeerde, efficiënte vertalers Nederlands die professioneel en nauwgezet naar hun moedertaal vertalen.

Het Nederlands is een West-Germaanse taal.

Het wordt gesproken in diverse landen, zoals in Nederland, in het noorden van België en in de Franse West-hoek.

Bovendien is het de officiële taal in Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen.

De Nederlandse Taalunie regelt in deze regio’s de ontwikkeling van de taal en legt de taalnormen vast.

In Zuid-Afrika heeft de Nederlandse kolonisatie geleid tot de opkomst van een nieuwe, autochtone versie van de taal, het Afrikaanse, dat sinds 1925 als een aparte taal wordt beschouwd.

Het Nederlands wordt door ongeveer 21 miljoen mensen gesproken en is in de Europese Unie de zevende meest gesproken taal.

Bovendien is het Nederlands uitgebreid aanwezig op het internet, waar het de achtste meest populaire taal is en waar één op de 50 pagina’s in het Nederlands geschreven is.

Het grote aantal Nederlandstaligen garandeert de verspreiding van de taal en zorgt voor een  aanwezigheid ervan in de markt en op het internet.

Bovendien stimuleert dit de vraag naar vertalingsdiensten om aan de informatie- en communicatiebehoeften in deze taal te voldoen.

Daarom werken we bij SIGNEWORDS met een team van gekwalificeerde, professionele en efficiënte vertalers die vanuit het Nederlands naar hun moedertaal of vanuit andere talen naar hun moedertaal Nederlands vertalen.

Hebt u vertalingen vanuit/naar het Nederlands nodig en zoekt u een goede vertaler Nederlands, dan kan SIGNEWORDS u daarbij helpen.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT