Traduir manuals d’estil

Adaptar i traduir manuals d’estil

Traduir manuals d'estil Signewords

Per què parlam de dos serveis: adaptar i traduir manuals d’estil?

Per una part, existeix un servei lingüístic que és la traducció del contingut d’un llibre o manual d’estil:

 • Que normalment redactat en l’idioma principal d’una empresa o un projecte.
 • I que pot ser convenient tenir adaptat a altres idiomes, per emprar com a guia a les traduccions que es puguin anar realitzant-se.

I per altra banda, existeix una altra possibilitat, que com a traductors ens trobem amb un manual d’estil que no estigui adaptat prèviament.

En aquest cas, el traductor o l’equip de traductors hauran de realitzar una feina específica d’adaptació per aquell encàrrec que han rebut.

Saber quan s’han d’adaptar o traduir manuals d’estil

traducció guia d'estil Signewords

 1. A l’hora de traduir textos d’una empresa que disposa d’un manual d’estil
 2. és molt important tenir en compte que s’ha de realitzar una adaptació prèvia del contingut d’aquest manual d’estil
 3. a les llengües cap a les quals estem traduint.

Qualsevol empresa o projecte pot comptar amb un manual d’estil, així que és interessant consultar-ho amb el client abans de començar cada treball de traducció o de revisió.

Encara que hi ha alguns tipus d’empreses que ens poden fer pensar que és més segur que en tenguin, com:

Què és un llibre o manual d’estil

traduir llibre d'estil Signewords

Per a poder traduir manuals o llibres d’estil, és important conèixer molt bé què són i què podem esperar d’ells.

Encara que allò que seria millor és que els lingüistes encarregats de traduccions de manuals d’estil sàpiguen quins són els requisits per crear-ne un i que fins i tot puguin crear-lo o actualitzar-lo donat el cas

Per poder traduir un manual o llibre d’estil concret, és important conèixer molt bé l’empresa a la qual pertany.

Què tenir en compte per crear i mantenir un manual d’estil:

adaptar i traduir manual d'estil - Signewords

 • Filosofia o missatge que l’empresa vol transmetre
 • Públic destinatari o objectiu
 • Estil a seguir o to desitjat
 • Llenguatge i vocabulari a usar
 • Tipus de format i de paràgraf
 • Ús de les majúscules i les minúscules
 • Anàlisi SEO i de paraules clau
 • Altres aspectes com entre cometes o puntuació
 • Característiques de l’empresa o del projecte que es vulguin tenir en compte per algun motiu especial

Objectius dels manuals d’estil:

 • Mantenir la coherència de tot el contingut escrit i comunicatiu de l’empresa o del projecte
 • Resoldre dubtes als redactors actuals i als nous que vagin a entrant al projecte
 • Marcar estàndards de qualitat de contingut

Actualitzacions constants dels manuals d’estil

Actualitzar manual d'estil Signewords

Per acabar, és imprescindible tenir en compte que els manuals d’estil s’han d’actualitzar i revisar constantment:

 • a cada projecte
 • i a cada nova redacció,
 • així com a cada traducció.

Passa el mateix que amb l’ús correcte de les memòries de traducció que es guarden perquè les traduccions d’una mateixa empresa o d’un mateix projecte tenguin coherència interna:

 • que s’han de respectar per a efectivament posar en valor aquesta coherència,
 • però a la vegada no s’han de deixar per sempre igual sinó que evolucionin amb la mateixa empresa i es corregeixin i adaptin a les diferents situacions que no estiguin previstes a la memòria.

Els manuals d’estil no han de ser llibres insondables i quadriculats que quedin inamovibles per sempre.

Sinó que, perquè evolucionin amb l’empresa i la seva pròpia activitat, s’han de preveure:

 • modificacions
 • actualitzacions
 • revisions
 • adaptacions

Tot això s’ha de tenir en compte a l’hora d’ocupar-se d’una traducció amb llibre d’estil:

 • tant si es tracta de traduir el propi llibre
 • com per dur a terme una traducció a la que s’hagi de seguir un manual existent i no traduït, que haguem d’anar adaptant in situ.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT