Traducció d’indonesi

traducció d'indonesi Signewords

Si necessites contractar una traducció d’indonesi de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions d’indonesi a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a indonesi.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, l’indonesi és una llengua molt activa i la traducció d’indonesi és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS.

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius d’indonesi

L’idioma indonesi s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció d’indonesi d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors d’indonesi nadius qualificats i eficients,

que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció d’indonesi

La República d’Indonèsia és l’arxipèlag més gran del món, amb 17.508 illes.

Es troba entre els oceans Pacífic i l’Índic i té de pont, dos continents, Àsia i Austràlia.

Aquesta posició estratègica sempre ha influït en la vida:

  • cultural
  • social
  • política
  • i econòmica del país

Les cinc illes principals són:

  1. Sumatra
  2. Java o Madura
  3. Kalimantan, que comprenen dues terceres parts de l’illa Borneo
  4. Sulawesi i Papua, que són part de la segona illa més gran del món
  5. Nova Guinea

➤ Les altres illes, com Bali, són més petites.

IDIOMES I DIALECTES

A l’arxipèlag indonesi es parlen i escriuen entre 150 i 250 dialectes i llengües.

Aquesta classificació es realitza d’acord amb les denominacions ètniques habituals.

L’idioma nacional d’Indonèsia és el bahasa,

introduït des de la independència del país.

El lèxic i l’estructura principal deriven del malai i està enriquit pels múltiples idiomes i dialectes locals del país,

que es consideren igualment vàlids.

Per tant, gran part dels nacionals indonesis són bilingües.

En el mes d’agost de 1973

➤ Indonèsia i Malàisia signaren un acord cultural,

segons el qual la composició ortogràfica del Bahasa Persatuan de Malàisia i del Bahasa Indonesia d’Indonèsia són vàlids a ambdós països.

Si necessites dur a terme una traducció d’indonesi i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

Penerjemah Indonesia

Saat ini, Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat aktif digunakan, oleh karena itu penerjemahan Bahasa Indonesia adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan setiap hari di SIGNEWORDS.

Bahasa ini digunakan baik di sektor publik (administrasi, televisi dan radio atau pendidikan) maupun swasta (siaran pers, bisnis, produksi atau jaringan sosial).

Oleh karena itu, kami menilai merupakan hal yang sangat penting untuk menawarkan layanan penerjemahan dari / ke Bahasa Indonesia yang berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan agar dapat menyampaikan informasi dan komunikasi dalam bahasa ini.

Dalam hal ini, kami memiliki tim penerjemah penutur asli dari / ke dalam Bahasa Indonesia yang berkualitas dan efisien, yang melaksanakan tugas mereka secara profesional dan teliti.

INDONESIA

Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.508 pulau.

Negara ini terletak di antara Samudera Pasifik dan Hindia serta merupakan jembatan dua benua, Asia dan Australia.

Posisi strategis ini selalu mempengaruhi kehidupan budaya, sosial, politik dan ekonomi negara ini.

Lima pulau utama adalah: Sumatera, Jawa dan Madura, Kalimantan, -yang luasnya meliputi dua pertiga dari Pulau Borneo tersebut-, Sulawesi dan Papua, yang merupakan bagian dari pulau kedua terbesar di dunia, Papua Nugini.

Pulau-pulau lainnya seperti Bali, bentuknya lebih kecil.

Bahasa dan Dialek

Di negara kepulauan Indonesia terdapat antara 150 dan 250 dialek dan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Klasifikasi dibuat sesuai dengan denominasi penggolongan suku pada umumnya.

Bahasa nasional adalah Bahasa Indonesia, yang diperkenalkan sejak kemerdekaan negara ini.

Leksikon dan struktur utama bahasa berasal dari Melayu dan diperkaya oleh beberapa bahasa lainnya serta dialek setempat, yang dianggap sama-sama berlaku, di negara ini.

Oleh karena itu, sebagian besar warga negara Indonesia memiliki kemampuan dwi bahasa.

Pada bulan Agustus 1973, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian budaya mengenai ejaan komposisi Bahasa Persatuan Malaysia dan Bahasa Indonesia di Indonesia, yang berlaku di kedua negara tersebut.

Jika Anda membutuhkan terjemahan dari / ke dalam Bahasa Indonesia dan mencari seorang penerjemah yang baik dari / ke dalam Bahasa Indonesia, kami di SIGNEWORDS hadir untuk membantu Anda.      

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT