Traducció per mitjans de comunicació

Serveis especialitzats de traducció per mitjans de comunicació

Descobreix les singularitats de la traducció per mitjans de comunicació🗞️

Traducció per mitjans de comunicació Signewords

Els nostres serveis de traducció per mitjans de comunicació inclouen:

 • notes o dosiers de premsa
 • reportatges i articles de premsa

a periòdics i revistes online o en paper

Així mateix, presentarem el servei relacionat de redacció o copywriting multilingüe per mitjans de comunicació.

S’ha de tenir en compte que consideram la traducció per mitjans de comunicació com un tipus de traducció especialitzada,

perquè aquest contingut – creat per part del sector periodístic per comunicar – presenta característiques específiques que s’han de tenir en compte a l’hora de traslladar-lo des d’un idioma cap a altres.

Traducció per mitjans de comunicació online

A més del propi contingut, la traducció per mitjans de comunicació incorpora altres característiques dels mitjans online:

traduccions SEO per mitjans Signewords

 • publicats exclusivament a internet
 • o com suport mutu per un altre mitjà.

En aquest tipus de premsa, la importància del SEO és un factor decisiu.

A la traducció de contingut online, s’han de tenir en compte dos factors addicionals per realitzar una traducció efectiva i productiva:

 • Que s’hi apliquen criteris establerts mitjançant una anàlisi d’optimització prèvia,
 • a més de les corresponents paraules clau o keywords aplicables segons la matèria tractada i el moment de publicació.

I que ambdós factors s’han analitzat des de l’idioma d’origen.

Traducció simultània de suport escrit i audiovisual

Un altre tipus de traducció per mitjans de comunicació s’aplica al contingut creat, en ambdós formats:

 • escrit
 • audiovisual

Un mitjà de comunicació pot publicar contingut en format transmèdia o multimèdia, per exemple:

Traducció audiovisual per mitjans Signewords

 • per ser locutat
 • a la vegada que s’emet un vídeo relacionat
 • que du subtítols
 • o voiceover

D’aquesta forma, a l’hora de traduir aquesta combinació de formats, hem de relacionar-los i  i estudiar-los a la vegada per localitzar el missatge correctament perquè:

 • sigui coherent
 • i estètic

en tots els formats que es vulguin difondre.

Traducció per mitjans de comunicació d’entrevistes periodístiques

El format d’entrevista conté certes tècniques periodístiques que han de respectar-se, prioritzant a la vegada la comprensió en els idiomes de destí.

En aquest cas, com a qualsevol traducció, hi podria haver:

 • missatges
 • preguntes
 • respostes
  • que en les cultures de destí no s’entenguessin bé
  • o no es tolerassin igual que en la cultura d’origen.

De totes formes, en general les entrevistes parteixen d’un format internacional que té en compte les tècniques següents, que per la qual cosa, el traductor ha de tenir en compte, per poder desenvolupar una traducció correcta i precisa.

➤ Hem de tenir en compte que l’entrevistador:

Comunicació multilingüe per mitjans Signewords

 • Aprofita frases o paraules que la persona entrevistada tregui a col·lació i que potser no havia tengut en compte a priori o, si les havia tengut en compte, encara no havia demanat; per emprar-les en el moment que sortissin de forma natural.
 • Procura que l’entrevista no es desviï de l’objectiu, si considera que aquest fet faria perdre l’interès inicial.
  • O al contrari, precisament empra aquest desviament si considera que serà més interessant incloent-hi algun tema colateral que no havia previst.
 • Encara que conegui la resposta, l’entrevistador demana quan no entén qualque cosa d’alguna resposta, de forma integrada en el tema tractat, que ja haurà investigat i que coneix perfectament amb antelació, degut a la preparació que ha duit a terme de l’entrevista.

Traducció d'entrevistes i notícies Signewords

 • L’entrevistador formula preguntes que s’han de respondre com ja té previst, de forma que la persona entrevistada hagi d’explicar-se i estendre’s, o si prefereix respostes curtes i concises.
 • Fins i tot pot demanar exemples en algunes respostes, quan vol que siguin més concretes.
 • Per això, té molt clars tant l’objectiu de l’entrevista com el públic destinatari.
 • Així que concreta les preguntes perquè la persona que està entrevistant no se senti confosa sense saber molt bé què respondre.
 • Finalment, empra detalls de l’entorn on es dugui a terme l’entrevista, per incorporar-los a la conversa de forma espontània.

Traducció per xarxes socials de mitjans de comunicació

Avui en dia, la majoria de notícies i articles d’opinió es redacten per ser publicats i compartits a les xarxes socials del propi mitjà de comunicació.

En aquest àmbit, s’han de combinar diferents tipus de traduccions:

traducció de màrqueting per a la premsa Signewords

Degut a ser d’índole especialitzada, és essencial que aquest contingut es treballi amb un equip coordinat de lingüistes experts:

 • tant en la matèria a tractar i el tipus de llenguatge emprat,
 • com en els idiomes que es combinin d’origen i destí, a cada projecte.

Connexió de les fases de redacció o copywriting i traduccio per a la premsa

L’equip de traducció, format per project manager i traductors, ha d’acomplir 4 REQUISITS BÀSICS:

 • Estar al dia de l’evolució del llenguatge i la comunicació.

Aquesta condició és inherent a qualsevol feina d’àmbit lingüístic, però es converteix en imprescindible en el cas d’encàrrecs destinats a mitjans de comunicació.

 • Mantenir el contacte amb l’equip de redacció del mitjà de comunicació.
 • Conèixer l’especialització de traducció per mitjans de comunicació i les tècniques que requereix.
 • Dur a terme un estudi pormenoritzat de les necessitats de cada mitjà per al qual s’estigui treballant i de cada publicació concreta que es vagi traduint d’aquest mitjà.

Serveis de comunicació multilingüe

Com assessoria lingüística especialitzada, SIGNEWORDS proporciona serveis exclusius de comunicació multilingüe.

Aquest servei està destinat a empreses de comunicació que vulguin fer arribar les seves publicacions més enllà de les seves fronteres físiques i idiomàtiques de feina,

cap a altres països i en altres idiomes diferents a l’original en què varen ser creades.

Per això, el nostre equip de lingüistes i periodistes a nivell mundial segueixen de forma coordinada el nostre sistema de creació contingut i traducció de textos.

Les nostres traduccions mostren la màxima coherència interna i s’adaptanten a les necessitats dels diferents públics destinataris.

Ja que sabem que moltes vegades no hi ha un sol públic,

sinó que són diferents, amb idiomes i interessos diversos, que s’han de combinar eficientment i productivament.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT