Servei de Traducció per a Mitjans de Comunicació i Serveis Lingüístics Especialitzats

En aquest article elucidarem les singularitats de la traducció de textos periodístics i de comunicació o traducció periodística.

Com són:

 • Notes o dossiers de premsa
 • Reportatges y articles de premsa
 • A periòdics i revistes 🌎 online i 🗞️ en paper

Així mateix, presentarem el servei relacionat de redacció multilingüe per a mitjans de comunicació.

S’ha de tenir en compte que la traducció periodística és un tipus de traducció especialitzada, perquè els textos creats per comunicar presenten característiques específiques que s’han de tenir en compte a l’hora de traslladar-los des d’un idioma cap a altres.

Mitjans de comunicació online

En el cas de mitjans de comunicació que publiquen online – exclusivament o com a complement d’un altre suport –, a més del propi contingut comunicatiu, s’hi afegeix el factor SEO a tenir en compte.

A la traducció de contingut online, s’han de tenir en compte 2 FACTORS addicionals a l’hora realitzar una traducció efectiva i productiva:

 • Que s’hi han aplicat criteris establerts mitjançant una anàlisi d’optimització prèvia,
 • a més de les corresponents paraules clau o keywords aplicables segons la matèria tractada i el moment de publicació.
 • I que ambdós factors s’han analitzat des de l’idioma d’origen.

Traducció a la vegada de suport escrit i audiovisual

Un altre tipus de traducció per a mitjans de comunicació és la de contingut que es publica a la vegada en format escrit i audiovisual.

Per exemple, un mitjà de comunicació pot:

audiovisual-translation⇢ publicar un text

⇢ per a ser llegit

⇢ a la vegada que emet un vídeo relacionat

⇢ que dugui subtítols

⇢ o sobre el qual s’ha d’afegir voiceover

D’aquesta forma, a l’hora de traduir, s’han de relacionar ambdós formats i estudiar-los a la vegada per elaborar una bona localització del missatge que es vol transmetre, per a què sigui coherent i estètic en tots els formats que es vulguin difondre.

Traducció d’entrevistes periodístiques

El format d’entrevista conté certes tècniques periodístiques que han de respectar-se, a la vegada que fer-se entendre en els idiomes de destí.

En aquest cas, com el qualsevol text, hi podria haver missatges, preguntes o respostes que en les cultures de destí no s’entenguessin bé o no es tolerassin igual que en la d’origen.

En general, les entrevistes parteixen d’un format internacional que té en compte principalment les tècniques explicades a continuació, que s’han de conèixer per poder desenvolupar una traducció correcta i precisa. S’ha de tenir en compte que l’entrevistador o l’entrevistadora:

 • Aprofita frases o paraules que la persona entrevistada tregui a col·lació i que potser no havia tengut en compte a priori o, si les havia tengut en compte, encara no havia demanat; per emprar-les en el moment que sortissin de forma natural.
 • Procura que l’entrevista no es desviï de l’objectiu, si considera que aquest fet faria perdre l’interès inicial. O al contrari, precisament empra aquest desviament si considera que serà més interessant incloent-hi algun tema colateral que no havia previst.
 • Demana quan no entén qualque cosa d’alguna resposta, de forma integrada en el tema tractat, que ja haurà investigat i que coneix perfectament amb antelació, degut a la preparació que ha duit a terme de l’entrevista.

translation-communication

 • Formula preguntes que s’han de respondre com ja té previst, de forma que la persona entrevistada hagi d’explicar-se i estendre’s, o si prefereix respostes curtes i concises. Fins i tot pot demanar exemples en algunes respostes, quan vol que siguin més concretes. Per això, té molt clars tantl’objectiu de l’entrevista com el públic destinatari.
 • Concreta les preguntes perquè la persona que està entrevistant no se senti confosa sense saber molt bé què respondre.
 • Empra detalls de l’escenari on es dugui a terme l’entrevista, per incorporar-los a la conversa de forma espontània.

Traducció per a xarxes socials de mitjans de comunicació

Avui en dia, la majoria de notícies i articles d’opinió es redacten per ser publicats i compartits a les xarxes socials del mitjà de comunicació en qüestió.

En aquest àmbit, s’han de combinar diferents tipus de traduccions:

Degut a això, és essencial que aquest contingut es treballi des d’un equip coordinat de lingüistes especialitzats:

 • tant en la matèria a tractar i el tipus de llenguatge emprat
 • com en els idiomes que es combinin a cada cas ➤ idioma d’origen i idioma de destí

Connexió de les fases de redacció i traducció

L’equip de traducció, format per project manager i traductors, ha d’acomplir 4 REQUISITS BÀSICS:

 • Estar al dia de l’evolució del llenguatge i la comunicació, que és una condició inherent a qualsevol feina de l’àmbit lingüístics, però que es converteix en imprescindible en el cas d’encàrrecs destinats a mitjans de comunicació.
 • Mantenir el contacte amb l’equip de redacció del mitjà de comunicació.
 • Conèixer l’especialització de traducció per a mitjans de comunicació i les tècniques que requereix.
 • Estudiar les necessitats de cada mitjà per al qual s’està treballant i de cada publicació concreta que es vagi traduint d’aquest mitjà.

Serveis de comunicació multilingüe

A SIGNEWORDS, com a assessoria lingüística especialitzada, oferim serveis exclusius de comunicació multilingüe, per empreses de comunicació que vulguin fer arribar les seves publicacions no només al seu país i en el seu propi idioma de feina, sinó també a altres països i en altres idiomes distints a l’original en què varen ser creades.

Per això, amb el nostre equip de lingüistes i periodistes a nivell mundial seguim de forma coordinada el nostre sistema de creació contingut i traducció de textos, perquè aquests surtin a la llum tot mostrant la màxima coherència interna, a la vegada que adaptant-se a les necessitats dels diferents públics destinataris.

Perquè sabem que moltes vegades no hi ha un sol públic, sinó diferents, amb diferents idiomes i interessos, que s’han de combinar eficientment i productivament.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT