Traducció literària i editorial

Serveis de traducció literària i editorial

Traducció literària i editorial Signewords

Introducció a l’art de la traducció literària i editorial.

Quins són els efectes de la literatura?

 • Garanteix la transmissió d’un sistema moral de valors,
 • amplia la perspectiva de coneixement del nostre entorn,
 • conserva la memòria històrica, individual i col·lectiva,
 • ens permet intercanviar idees i experiències,
 • desenvolupa un sentit estètic,
 • estimula el nostre ingeni i la nostra imaginació,
 • i constitueix una font inesgotable d’entreteniment,

Però els temps canvien i també ho fa la traducció literària i editorial

Enmig d’una cultura tan incerta i fugaç, a vegades s’obren noves perspectives d’edició per textos creatius:

Traducció literària creativa Signewords

 • A pesar de l’auge del món audiovisual, l’escriptura no ha desaparegut.
 • Al contrari! S’ha consolidat, a llibreries, biblioteques, internet.
 • Això sí, han evolucionat els formats i també les distintes maneres de:
  • presentació,
  • promoció i
  • distribució.

A aquest respecte, estam assistint a la segona gran revolució moderna coneguda al mercat editorial, després de la invenció de la impremta:

el llibre digital, e-book, que esquitxa el concepte de lectura i l’arrastra cap a nous horitzons, més llunyans.

Traducció literària i editorial com traducció cultural i d’art

Traducció cultural per editorials Signewords

A SIGNEWORDS, hem sabut interpretar aquests canvis i moviments.

Som conscients dels nous reptes que hem d’enfrontar:

 • l’exigència de tots aquests canvis,
 • una proliferació de llibres de tot tipus
 • i la creixent demanda de traducció de textos literaris.

Per aquest motiu i essent coneixedors de les transformacions que afecten actualment el món editorial, posam els millors traductors professionals especialitzats al servei de:

 • individuals
 • empreses
 • institucions

interessades en traduir els seus textos.

El treball que duim a terme, com equip de SIGNEWORDS, garanteix el control i la verificació estrictes, tot assegurant la màxima fiabilitat de les feines de traducció que han estat confiades a la nostra empresa.

Traducció literària per escriptors i editors

Traducció de literatura publicada Signewords

La literatura, que abasta tot tipus d’escriptura creativa, sigui:

 • novel·la,
 • poesia,
 • dramatúrgia,
 • guions cinematogràfics,
 • entre molts d’altres,

és considerada un dels tipus de textos més complexos de traduir.

Ja que es basa en gran mesura en:

 • llenguatge abstracte,
 • conceptes que depenen de la cultura i
 • jocs de paraules creats amb cura.

La literatura empra una varietat de recursos dissenyats per submergir el lector en un món totalment diferent.

Traducció literària i de publicacions d'art Signewords

La traducció literària és una forma d’art per ella mateixa:

 1. El traductor actua principalment com a escriptor anònim, amb l’objectiu de captar tota l’essència del text d’origen i transmetre’l en un idioma diferent.
 2. Aquesta activitat sovint requereix:
  1. un alto grau de creativitat i flexibilitat,
  2. a més d’un fort domini d’ambdós idiomes, d’origen i de destí.

Aquí veurem diferents reptes que són exclusius de la traducció literària.

Desafiaments culturals a la traducció literària

Un dels aspectes més exigents de la traducció literària és la barrera cultural de doble tall que sol estar present a:

 1. La història creada en el text original transcorre en temps i lloc, aliens al públic destinatari i, algunes vegades, als propis traductors.
 2. Els traductors han d’entendre completament la cultura transmesa a la peça original, així com la cultura de destí, per contar la història en un idioma estranger de forma efectiva.

→ Pren l’exemple del clàssic literari Pride and Prejudice (Orgull i Prejudici), que Jane Austen va localitzar a la Gran Bretanya de 1800.

Para traduir aquesta novel·la cap a japonès, destinant-se a un públic actual, per exemple, els traductors han de sortejar unes barreres culturals enormes:

traducció de novel·les Signewords

 1. Primer han d’absorbir completament el context històric de la història.
 2. I entendre com les eleccions estilístiques de l’autora produeixen declaracions absolutes respecte a la societat britànica de principis del segle XIX.
 3. Encara que l’autora va escriure la novel·la en anglès, pot ser difícil fins i tot pels parlants actuals d’anglès captar completament les referències culturals realitzades, degut a la distància temporal.
 4. I per si això no fos abastament, el traductor ha de:
  1. esbrinar com extreure l’essència d’aquella època,
  2. i preparar-la i traslladar-la de forma clara a un públic totalment diferent.

La qual cosa requereix un coneixement profund de com pensa i com es comporta la cultura de destí.

Si la novel·la s’hagués de traduir literalment, es perdria molt per a la població japonesa actual.

El traductor ha de trobar el subtil equilibri entre:

  • conservar la integritat de la peça
  • i adaptar-la a una cultura determinada.

En algunes novel·les, els personatges a vegades parlen en un dialecte o amb un accent determinats conforme a diferents propòsits.

L’idioma estàndard moltes vegades es modifica per transmetre un accent específic, tot suposant un desafiament pel traductor.

→ A To Kill a Mockingbird (Matar un rossinyol), per exemple, alguns personatges s’expressen amb accent anglès americà del sud, tot eliminant la “g” final de termes com “telling”.

Com es transmet aquest patró discursiu en un idioma completament diferent?

traduir llibres Signewords

 1. Aquest recurs literari és particularment important en aquesta novel·la, en marcar diferències socioculturals entre determinats personatges, així que deixar-lo sense aplicar destruiria un matís clau a la història.
 2. El traductor haurà d’avaluar si existeixen dialectes o accents similars en l’idioma o la cultura de destí,

que suposin un tipus d’expressió similar quant a l’estatus sociocultural en aquest context i modifiquin la forma d’escriure el diàleg, per reflectir així aquestes diferències.

→ I, per exemple, més que en una novel·la, en una obra dramàtica o un guio cinematogràfic, el mateix tipus d’elements s’haurien de traslladar als discursos dins de la interpretació,

implicant així el treball actoral.

traduir obra de teatre Signewords

Els modismes també plantegen un repte important, perquè són expressions condicionades per la cultura, sovint sense equivalent proper a la llengua d’arribada.

Diguem que un traductor està intentant traduir el modisme anglès “to hear something through the grapevine”.

Una traducció literal, com “escoltar a través de la parra”, no tendria sentit per al públic destinatari; perdria el seu significat i confondria el lector.

Només extraient el significat de l’expressió i convertint-la en “descobrir alguna cosa mitjançant la xafarderia”, provocaria que la frase perdés la seva gràcia,

així que, preferiblement, el traductor hauria de trobar un modisme similar a l’idioma destinatari per substituir-lo, tenint en ment que, fins i tot dins del mateix país,

diferents regions de vegades empren diferents expressions.

Tot es redueix a conèixer el públic destinatari i avaluar quina opció tendria lògica per ells.

En català, per exemple, podríem traduir-lo com “escolar darrera la cortina” , que té un sentit semblant.

Si els traductors no poden trobar cap modisme equivalent, poden haver de crear una metàfora per traspassar tant el significat com l’esperit de la frase original.

Desafiaments lingüístics a la traducció literària i editorial

Altres casos que ens podem trobar:

 • traduccions que depenguin més del llenguatge
 • que de la pròpia cultura,

ja que tenguin més a veure amb les característiques morfològiques del llenguatge mateix.

Hi ha paraules que simplement són intraduïbles cap a un altre idioma.

Miram el terme gal·lès “hiraeth,” per exemple, que es refereix ambiguament al concepte d’enyorar la llar:

Termes intraduïbles a la traducció literària Signewords

 • El gal·lès, de totes formes, addueix que no es pot traduir el seu significat totalment i amb matisos.
 • Engloba:
  • no només nostàlgia
  • sinó també enyorar una persona, una època o un lloc, a la vegada dolçament i amargament
  • mentre sents agraïment per la seva existència.

Com es poden traduir succintament termes així mentre es manté la seva essència per complet sense que existeixi traducció directa?

Donada aquesta situació, és quan el traductor ha de trobar solucions creatives.

traducció creativa Signewords

Prenguem l’exemple del terme “tu” en diferents idiomes com:

Adquireix tant una variant formal como una informal amb les corresponents conjugacions verbals.

Una novel·la francesa que empri:

 • tant “Vous” (formal)
 • com “tu” (informal)

per:

 • il·lustrar diferències a les relacions entre personatges i
 • crear atmosferes dispars en situacions variades,

pot perdre aquesta dimensió si un traductor no ho tradueix hàbilment cap a, per exemple, anglès.

Donat que l’anglès no distingeix entre el “tu” formal i l’informal, pot ser que el traductor hagi de trobar maneres creatives de marcar aquesta distinció amb altres tècniques,

potser fent que un personatge es dirigeixi a una autoritat com “Sir” (senyor).

És una qüestió de:

 • extreure el to i
 • ser capaç de conservar-lo a l’idioma de destí,

de vegades a través diferents mitjans literaris.

traduir poema - traduir lletra cançó - Signewords

Els jocs de paraules també poden ser molt difícils de traduir:

 • Perquè depenen de l’estructura de les pròpies paraules en un determinat idioma, que sovint aprofiten homòfons i bocins de paraules que apareixen en altres.
 • Per exemple, el terme “punny” en anglès (pun + funny = jocs de paraules enginyosos) és en ell mateix complicat de traduir.
 • Per conservar l’humor que els jocs de paraules introdueixen a un escrit, els traductors han de trobar alternatives creatives que varien d’idioma a idioma.

La poesia és possiblement el tipus de literatura més complex de traduir:

 • Ja que es basa en:
 • Igual que en traduir lletres de cançons, traduir un poema requereix que en preservem:
  • el ritme general i
  • la fluïdesa de les paraules.

traducció estètica literària Signewords

 • Quan el poeta encadena les frases en staccato, per exemple:
  • el traductor hauria de cercar el mateix efecte a l’idioma de destí,
  • mentre es manté el significat del missatge original.
 • O si el poeta incorpora l’al·literació, el traductor també ho ha de fer. Algunes vegades, hem de fer concessions d’estil o semàntiques, per aconseguir una traducció adequada.
 • Hi ha molts d’elements estètics que el traductor ha de tenir en compte, incloent-hi el significat, perquè la traducció destaqui tant com el text original.

Agència de traducció literària i editorial SIGNEWORDS

Sigui com sigui, durant sigles hem estat capaços de gaudir del treball d’escriptors de renom internacional en varis idiomes.

Si has escrit algun tipus de treball literari i consideres traduir-lo, la teva millor opció és formar equip amb una agència de traducció professional com SIGNEWORDS,

que pugui proporcionar traductors qualificats amb la capacitat lingüística i artística necessària perquè el teu treball arribi a un públic més ampli.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT