Servei de traducció literària

En un sentit restringit, podem considerar literari aquell domini, aquella expressió, estètica, comuna, universal, de la nostra cultura, que es transmet a través de les paraules.

La literatura garanteix la transmissió d’un sistema de valors morals; amplia les perspectives de coneixement sobre el nostre entorn; conserva la memòria històrica, individual i col·lectiva; ens permet de compartir idees i experiències, de desenvolupar un sentit estètic, d’estimular el nostre enginy i la nostra imaginació; i constitueix també una font inesgotable d’entreteniment.

La literatura nodreix, a més, totes les edats conegudes de l’home: de petits, ens sorprèn en la ingenuïtat; és un experiència iniciàtica per a l’adolescent, ens arranca a la maduresa més crua; i ja d’ancians, ens il·lumina en el darrer tram de camí.

Tanmateix, els temps canvien

També per al món editorial.

I així, enmig d’aquesta cultura líquida, i sovint tan fugissera, de vegades s’obren noves perspectives d’edició per als textos creatius.

Malgrat l’auge del món audiovisual, la lletra, impresa o no, no ha desaparegut. Més aviat al contrari, n’hi ha més que mai, a les llibreries, a les biblioteques, a internet.

Han canviat, això sí, els formats, les maneres de presentar-la, promocionar-la i distribuir-la.

En aquest sentit, estam assistint a la segona gran revolució moderna coneguda en el mercat editorial, després de la invenció de la impremta. És la gran revolució del llibre digital, de l’ebook, que renova el concepte de lectura i n’amplia els horitzons.

Traducció cultural i d’art

SIGNEWORDS hem sabut interpretar els signes dels temps. Som conscients dels nous reptes que comporta la nova tasca editorial, de l’exigència de tots aquests canvis, de la proliferació de llibres de tot tipus i de la creixent demanda de traducció de textos literaris.

Per aquest motiu, i coneixedors com som dels canvis que afecten actualment el món editorial, posam un equip de professionals qualificats al servei d’aquelles persones, empreses o institucions interessades a traduir els seus textos.

L’equip de SIGNEWORDS duim a terme el nostre ofici amb la màxima fiabilitat i amb un control i un seguiment estrictes del procés de traducció dels originals confiats a la nostra empresa.

00079-SIGNEWORDS

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT