Traducció de xinès

traducció de xinès Signewords

Si necessites contractar una traducció de xinès de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions de xinès a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a xinès.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, el xinès és una llengua molt activa i la traducció de xinès és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius de xinès

L’idioma xinès s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció de xinès d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors de xinès nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció de xinès

El xinès és l’idioma sinotibetà més estès entre les llengües de la Xina.

El seu origen se situa a la planura central d’aquest país. És la llengua oficial de:

  • la Xina
  • Taiwan
  • Singapur

Tot i que es parla en d’altres territoris, com per exemple:

  • Indonèsia
  • Malàisia
  • Tailàndia

Per ser la llengua més parlada al món, amb un bilió 151 milions de parlants, hi ha qui augura que el xinès és l’idioma del futur,

de manera que els professionals, executius i empresaris consideren que de cada vegada és més necessari aprendre’l.

Milions de parlants de xinès

S’ha de tenir en compte que 874 milions de persones tenen el xinès com a llengua materna, un bilió 52 milions l’adopten com a segona o tercera llengua i el total de parlants ascendeix a un bilió 151 milions.

L’expansió econòmica del país ve acompanyada de l’aparició d’empreses enfocades a l’usuari xinès a altres països, tals com autoescoles o bufets de missers especialitzats.

En 30 anys, l’economia xinesa s’ha multiplicat per sis i els seus 1.500 milions d’habitants són el major mercat de consum de la història, la qual cosa fa que el seu idioma es perfili com a líder.

Si necessites dur a terme una traducció de xinès i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

中文翻译

如今,中文是一种非常活跃、充满生命力的语言,而翻译中文成为我们每天在SIGNEWORDS需要完成的工作之一。这种语言既在公共领域使用(政府、电视、广播或着教育),也在私人领域运用(文字报刊、商务、生产或者社交网络)。正因如此,我们认为,为了满足用这种语言来进行信息传递和沟通的需求,提供高质量的中文翻译服务是非常重要的。为了实现这一点,我们拥有一个优质高效的以中文为母语的中文翻译团队,他们将专业、严谨地对待他们的工作。

汉语是中国汉藏语系中最广泛应用的语言。它的起源是在中国的中原地区,现在是中国,台湾和新加坡的官方语言。同时也在印度尼西亚,马来西亚和泰国等国家和地区广泛使用。汉语是世界上使用人数最多的语言,共有十一亿人口讲这门语言。一些人预测,汉语是一门未来的语言,会让专业人士,管理人员和企业家越来越认为有认识它的必要性。请记住,世界上有8.74亿人把中文作为母语,0.52亿人作为第二或第三语言,总计十一亿人口讲这门语言。

随着中国的经济飞速增长,伴随而来是在其他国家中使用中文的频率增加,例如,驾驶学校或一些律师事务所。在近30年里,中国的经济增长了6倍,15亿人口的消费群体成为了最大的消费市场,所以汉语将会是新兴的领导者。

如果您需要中文翻译,如果您正在寻找优秀的中文译员,请到SIGNEWORDS,我们将在这里为您提供帮助。

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT