Traducció d’euskera

Traducció d'euskera Signewords

Si necessites contractar una traducció d’euskera de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions d’euskera a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a euskera.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, l’euskera és una llengua molt activa i la traducció d’euskera és una de les activitats que duim a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius d’euskera

L’idioma euskera s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció d’euskera d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors d’euskera nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció d’euskera

L’euskera o basc és una llengua no indoeuropea (llengua aïllada) i es parla a:

  • la zona nord-oriental d’Espanya:
    • les tres províncies del País Basc: Àlaba, Biscaia i Guipúscoa
    • i part de la Comunitat Foral de Navarra
  • la zona sud-occidental de França, denominada País Basc francès

De totes formes, només gaudeix d’oficialitat a la part espanyola.

A l’actualitat, l’euskera compta amb devers 800.000 parlants, tots ells bilingües.

S’han plantejat nombroses hipòtesis en quan a l’origen desconegut de l’euskera, que el relacionen amb les llengües íberes preromanes de la Península Ibèrica, com les llengües caucàsiques i, fins i tot, amb el bereber.

No obstant això, totes aquestes hipòtesis manquen de fonaments sòlids.

L’única demostrada és aquella que el relaciona amb l’antic aquità o euskera arcaic.

Des del segle I aC., l’euskera ha experimentat un gran retrocés territorial, accentuat als segles XVIII i XIX.

Una de les causes ha estat l’alt grau de fragmentació dialectal, que va donar origen, a principis del segle XX, a la creació d’un registre únic, l’euskara batua,

regulat per la Reial Acadèmia de la Llengua Basca (Euskaltzaindia).

Si necessites dur a terme una traducció d’euskera i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

Euskal itzultzaileak

Gaur egun, euskara oso hizkuntza aktiboa da, eta euskara itzultzea SIGNEWORDS en egunero egiten ditugun jardueretako bat da.

Hizkuntza hori bai eremu publikoan (administrazioan, telebistan eta irratian edo hezkuntzan) bai pribatuan (prentsa idatzian, negozioetan, ekoizpenean edo gizarte-sareetan) erabiltzen da.

Hori dela-eta, oso garrantzitsua iruditzen zaigu euskaratik/euskarara itzultzeko kalitate oneko zerbitzua eskaintzea, hizkuntza horretan dagoen informazio- eta komunikazio-eskaria betetzeko.

Horretarako, lana profesionaltasunez eta zorroztasunez betetzen duten euskaratiko/euskararako bertako itzultzaile gaitu eta eraginkorren taldea daukagu.

Euskara ez da hizkuntza indoeuroparra eta isolatuta dago. Espainiako ipar-ekialdean (Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzietan –Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa– eta Nafarroako Foru Erkidegoaren zati batean) eta Frantziako hego-mendebaldean (Ipar Euskal Herrian edo Iparraldean) hitz egiten da, baina Espainian baino ez da ofiziala.

Gaur egun, euskarak 800.000 hiztun inguru ditu, guztiak ere elebidunak.

Hainbat hipotesi egon dira euskararen jatorri ezezagunaren inguruan; horien arabera, Iberiar penintsulako erromatarren aurreko hizkuntza iberiarrekin, Kaukasoko hizkuntzekin edota berbererarekin erlazionatuta dago euskara.

Alabaina, hipotesi horiek guztiek ez dute oinarri sendorik. Bakarra frogatu da, euskara akitaniera zaharrarekin edo aitzineuskararekin erlazionatzen duena.

K.a. I. mendeaz geroztik, euskararen hedadura asko txikitu da, bereziki XVIII. eta XIX. mendeetan.

Horren arrazoietako bat hainbat euskalkitan zatituta egotea izan da.

Hala, XX. mendearen hasieran, erregistro idatzi bakarra, hots, euskara batua, sortu zen, Euskaltzaindiaren araupean.

Gaur egun, bizirik dagoen hizkuntza da, bai arlo publikoan (Administrazioa, telebista eta irratia, hezkuntza, etab.) bai pribatuan.

Hori dela eta, SIGNEWORDS-en uste dugu funtsezkoa dela hizkuntza honetan dagoen informazio- eta komunikazio-eskariari erantzungo dion itzulpen-zerbitzua eskaintzea.

Horretarako, itzultzaile gaituak eta eraginkorrak ditugu, guztiak ere euskaldun zaharrak, beren lana profesionaltasunez eta zorroztasunez egiten dutenak.

Euskaratiko/euskararako itzulpenik behar baduzu eta euskaratiko/euskararako itzultzaile on baten bila bazaude, SIGNEWORDS en zure esanetara gaude.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT