Traducció de rus

Traducció de rus Signewords

Si necessites contractar una traducció de rus de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions de rus a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a rus.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, el rus és una llengua molt activa i la traducció de rus és una de les activitats que duim a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius de rus

L’idioma rus s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció de rus d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors de rus nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció de rus

El rus és una llengua indoeuropea de la branca eslava oriental.

Així doncs, és la llengua més parlada entre els idiomes eslaus i és la setena entre tots els idiomes en l’àmbit internacional.

Si es té en compte el volum total de parlants, el rus se situa en la quarta posició com a idioma més parlat al món.

Aquest idioma és oficial a:

  • Rússia
  • Bielorrússia
  • Kazakhstan
  • Crimea
  • Gagauzia a Moldàvia

Milions de parlants de rus

D’aquesta manera, 167 milions de persones el prenen com a llengua materna i 277 milions l’utilitzen com a segona o tercera llengua.

El mercat rus es troba en expansió.

Amb la creixent expansió econòmica del país, Rússia va posar en marxa un pla federal de suport a l’idioma, que es va desenvolupar entre el 2011 i el 2015, titulat L’idioma rus, els objectius del qual són secundar, mantenir i expandir la llengua internacionalment.

Si necessites dur a terme una traducció de rus i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

ПЕРЕВОДЧИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык – один из самых распространенных в мире, и в SIGNEWORDS переводы с русского и на русский являются частью нашей каждодневной работы.

Этот язык активно используется как в публичной сфере (государственное телевидение, радио, администрация или образование), так и в частном секторе (пресса, бизнес, производство и социальные сети).

Мы стремимся удовлетворить существующий спрос на информацию и общение, использующие этот язык, и заботимся о том, чтобы предложить высокое качество перевода с русского и на русский язык.

Эту задачу мы решаем с командой квалифицированных, опытных переводчиков-носителей с русского и на русский язык, работу которых всегда отличает профессионализм и пунктуальность.

Русский язык относится к восточнославянской группе индоевропейских языков.

По численности людей, владеющих им как родным, этот язык находится на первом месте среди славянских и на седьмом среди всех языков мира.

Если же считать общую численность говорящих на нем людей, русский язык занимает четвертое место в мире.

Он является официальным языком в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Крыму и в молдавской Гагаузии.

Таким образом, для 167 миллионов человек это родной язык, а еще 277 миллионов людей используют его как второй или третий язык.

Российский рынок расширяется.

В связи с ростом своего экономического влияния Россия приняла федеральную целевую программу поддержки языка на период с 2011 по 2015 год, носящую название «Русский язык».

Ее целью является поддержка, сохранение и распространение русского языка во всем мире.

Если Вам нужно сделать перевод с/на русский язык, и Вы ищете хорошего переводчика русского языка, в SIGNEWORDS мы всегда готовы помочь Вам.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT