Traducció de rus

Si necessites traduccions de rus a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a rus, demana pressupost sense compromís.

Traductors de rus

A l’actualitat, el rus és una llengua molt activa i traduir rus és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS. Aquest idioma s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials). Degut a això, consideram molt important oferir un servei de traducció de rus d’alta qualitat, per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma. Per això, comptam amb un equip de traductors de rus nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

L’idioma rus és una llengua indoeuropea de la branca eslava oriental. Així doncs, és la llengua més parlada entre els idiomes eslaus i és la setena entre tots els idiomes en l’àmbit internacional. Si es té en compte el volum total de parlants, el rus se situa en la quarta posició com a idioma més parlat al món.

És oficial a Rússia, Bielorrússia, Kazakhstan, Crimea o Gagauzia, a Moldàvia. D’aquesta manera, 167 milions de persones el prenen com a llengua materna i 277 milions l’utilitzen com a segona o tercera llengua.

El mercat rus es troba en expansió. Amb la creixent expansió econòmica del país, Rússia ha posat en marxa un pla federal de suport a l’idioma, que es desenvoluparà entre el 2011 i el 2015, titulat L’idioma rus. Els seus objectius són secundar, mantenir i expandir la llengua internacionalment.

Si necessites traduccions de rus i cerques un bon traductor de rus, a SIGNEWORDS som aquí per a ajudar-te.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

ПЕРЕВОДЧИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык – один из самых распространенных в мире, и в SIGNEWORDS переводы с русского и на русский являются частью нашей каждодневной работы. Этот язык активно используется как в публичной сфере (государственное телевидение, радио, администрация или образование), так и в частном секторе (пресса, бизнес, производство и социальные сети). Мы стремимся удовлетворить существующий спрос на информацию и общение, использующие этот язык, и заботимся о том, чтобы предложить высокое качество перевода с русского и на русский язык. Эту задачу мы решаем с командой квалифицированных, опытных переводчиков-носителей с русского и на русский язык, работу которых всегда отличает профессионализм и пунктуальность.

Русский язык относится к восточнославянской группе индоевропейских языков. По численности людей, владеющих им как родным, этот язык находится на первом месте среди славянских и на седьмом среди всех языков мира. Если же считать общую численность говорящих на нем людей, русский язык занимает четвертое место в мире.

Он является официальным языком в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Крыму и в молдавской Гагаузии. Таким образом, для 167 миллионов человек это родной язык, а еще 277 миллионов людей используют его как второй или третий язык.

Российский рынок расширяется. В связи с ростом своего экономического влияния Россия приняла федеральную целевую программу поддержки языка на период с 2011 по 2015 год, носящую название «Русский язык». Ее целью является поддержка, сохранение и распространение русского языка во всем мире.

Если Вам нужно сделать перевод с/на русский язык, и Вы ищете хорошего переводчика русского языка, в SIGNEWORDS мы всегда готовы помочь Вам.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT