Traducció per l’art

Consciència ètica i estètica sobre el nostre entorn

Traducció per l’art es refereix a les arts plàstiques, com la música o la literatura, que són omnipresents en tots els àmbits de la nostra vida. Constitueixen, de fet, la concreció física, tangible, recognoscible, de la sensibilitat humana envers la bellesa. El sentit precís de la consciència ètica, però, més especialment, estètica, sobre el nostre entorn.

Així, al llarg dels segles, la nostra espècie anava experimentant el desig d’expressar-se a través de les diferents manifestacions artístiques, com a signe inequívoc de la seva inconfusible humanitat.

Traducció per l'art de SIGNEWORDS

Estudis sobre art

Alhora, els humans hem sentit també la necessitat de reflexionar sobre l’art, explicar-lo, transmetre’n la teoria i la pràctica, així com compartir-lo amb els altres.

I és en aquest precís context, doncs, que s’emmarca la voluntat d’ampliar la bibliografia, cada vegada més àmplia, sobre les arts plàstiques.

La trobem, a bastament, sobre qualsevol qüestió relacionada amb la pintura, l’escultura o l’arquitectura de cada moment; des d’autors a treballs sobre l’art o moviments artístics.

En els formats més diversos:

Difussió de l’art i traducció per l’art

Conscients de les exigències que imposa aquest mercat de difusió d’informació relativa a les belles arts, a SIGNEWORDS oferim els nostres serveis de traducció artística a totes aquelles persones que estiguin interessades a divulgar textos relacionats amb la promoció de les seves pròpies obres d’art o de les obres d’altres, com fan les galeries d’art, els museus o els representants d’artistes.

Traducció d'art SIGNEWORDS

Traduir texts dedicats a l’art requereix d’una sensibilitat específica, que només alguns professionals de la traducció poden entendre. Traduir es un art en si mateix o pot ser-ho. A SIGNEWORDS tenim clar que ho és i treballem sota aquesta premisa.

Per tal de poder acomplir eficientment aquest objectiu, comptem amb l’equip de traductors professionals especialitzats més solvent, que exerceix el nostre ofici amb discreció, serietat i rigor.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT