Transcreació per públics internacionals

SIGNEWORDS també és una agència de transcreació. Què feim?

Transcreació per públics internacionals Signewords

Transcreació per públics internacionals també es coneix com:

 • traducció creativa
 • redacció intersectorial

La transcreació per públics internacionals és un servei relativament nou que ha tornat cada vegada més popular durant la darrera dècada,

especialment entre els projectes de màrqueting i publicitat, destinados a públicos internacionales e interculturales, inclosos als nostre servei de traducción para marketing.

Traducció creativa per un servei de transcreació excel·lent

El terme “transcreació” combina traducció i creativitat.

I consisteix en prendre un text donat en un idioma d’origen i emprar el contingut de la font com a inspiració per a la creació d’una versió totalment nova en l’idioma de destí.

Per això, aquesta traducció adaptada té en compte la intenció emocional del missatge enlloc de l’estructura de la pròpia lletra.

En altres paraules, hem de romandre fidels al text d’origen en termes de:

Transcreación para públicos internacionales

 • vocabulari
 • gramàtica
 • sintaxi
 • modismes

Però aquesta anàlisi no és tan important com reproduir la mateixa resposta emocional en els lectors destinataris.

Aquest resultat s’assoleix mitjançant la creació de contingut que es centri en:

 • la cultura de destí
 • les variacions lingüístiques
 • sentit de l’humor
 • el factor religiós
 • contexts geogràfics

Servei de transcreació per públics internacionals i interculturals

serveis interculturals Signewords

Aquest servei de transcreació és particularment útil per empreses que necessitin crear i idear:

 • lemes comercials
 • campanyes publicitàries
 • conceptes de marca
 • noms de productes i serveis en els idiomes dels països destinataris

Degut a la seva condició de traducció SEO.

L’objectiu de les empreses que generalment sol·liciten transcreació és vendre productes o serveis. Per això, han de:

 • atreure consumidors
 • tot apel·lant a les seves emocions

Si la connexió fracassa, la venda fallarà i, consegüentment, no s’assolirà l’estratègia global de mercat de l’empresa.

El nostre equip internacional de traductors i transcreadors

traduir estratègia de mercat amb Signewords

A SIGNEWORDS només treballam amb traductors i copywriters amb un excel·lent coneixement de:

 • tant dels idiomes
 • com de les cultures

D’origen i de destí, que viuen a cada regió.

Controlam i examinam la feina de tot el nostre personal, mentre mantenim en contacte amb ells i amb el client constantment, durant tot el procés de transcreació,

per garantir que cream el millor producte ajustat a les necessitats específiques del projecte.

El servei de localització de traduccions enllaça amb la transcreació per públics internacionals

De totes formes, la transcreació no s’ha de confondre amb la localització de traduccions, que és un altre terme de moda a la indústria de la traducció.

Per descomptat, la terminologia pot ser confosa i sol existir la creença que ambdues es superposen, però mentre:

 • la localització va més enllà de les paraules per considerar les expectatives culturals d’un públic concret,
 • la transcreació fa una passa més cap a la llibertat creativa.

Què és localitzar i com es relaciona amb la transcreació per públics internacionals i interculturals?

➤ La localització és el procés d’adaptació cultural d’un producte o un servei.

Transcreació per audiències interculturals Signewords

Alguns exemples:

Un bon exemple d’això és el popular programa d’animació “The Simpson”, que ha estat localitzat en molts d’idiomes.

Doncs a la seva versió original en anglès americà, Homer Simpson, el pare de la família, és conegut pel seu gust pel menjar i l’alcohol.

Per això, als països de religió musulmana totes les referències a la cervesa i la carn de porc varen ser substituïdes per refrescs i altres carns, en deferència als espectadors destinataris.

➤ La transcreació, en canvi, combina el llenguatge amb la cultura i les emocions, amb la incorporació d’una capa de creativitat.

I és per això que la transcreació implica traducció de màrqueting.

Alguns exemples:

 • En títols de pel·lícules, com Knocked Up de 2007, que va ser traduïda com “Ligeramente embarazada” al Perú catòlic, però com 弊傢伙…搞大咗 (lit. ‘One Night , Big Belly ‘) a la Xina comunista.

Transcreació per la traducció cultural Signewords

Per tant, es va adaptar de forma creativa al públic objectiu quant a:

  • idioma
  • cultura
  • emocions

⤷ En conclusió, es va dissuadir els espectadors de comprar entrades, ja que pensaven que sonava més com un film de comèdia o una comèdia romàntica que no al drama complex, sinistre i intricat que és en realitat. De vegades les transcripcions no es fan bé!

Amb aquest exemple destacam la importància de posar els vostres projectes de transcreació per públics internacionals en mans d’experts

A SIGNEWORDS, el nostre equip està format només per parlants nadius que:

 • coneixen a la perfecció les cultures dels països d’origen i destí
 • poden transmetre la mateixa intenció emocional del text d’origen al seu públic objectiu

T’agradaria rebre una proposta sòlida pel teu projecte de transcreació?


POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES PER UN PRESSUPOST GRATUÏT!