Serveis d’edició i traducció tècnica

technical-translationLa traducció tècnica i l’edició tècnica estan probablement a la subcategoria més gran en el camp més ample dels serveis de traducció, que abasta sectors especialitzats com ciència, enginyeria, arquitectura, economia, comptabilitat, matemàtiques, informàtica, medicina, dret, etc. Els tipus de texts sobre els que cadascun d’aquests camps requereix traducció / revisió són encara més diversos, des de manuals d’instruccions fins a plànols, patents, etc. La llista és infinita i increïblement variada. La investigació ha estimat que al voltant del 90 % de tota la feina de traducció la realitzen traductors tècnics, cosa que té sentit, ja que cada especialització té el seu propi argot, que és quasi un idioma en si mateix. Des de la dècada de 1960, la traducció tècnica ha estat reconeguda i estudiada com un sector amb una entitat pròpia, produint-se així algunes investigacions interessants. Aquí, discutirem alguns principis generals que un traductor / editor tècnic ha de tenir en compte, independentment del seu àmbit tècnic específic.

Qualificacions d’un traductor tècnic

La traducció tècnica és, per naturalesa, una matèria interdisciplinària. Òbviament, la competència tant en l’idioma d’origen com en el de destí és imprescindible i és la primera en què pensam. Però, més enllà d’això, un traductor tècnic també ha d’estar ben versat en l’àmbit dels estudis de traducció. Això implica conèixer la investigació actual en lingüística, les estratègies per tractar els desafiaments i les tendències modernes en el sector de la traducció. A més, un traductor tècnic també ha de ser un expert en la seva matèria d’especialització. Un traductor farmacèutic, per exemple, ha d’estar ben familiaritzat amb el vocabulari específic emprat a les professions sanitàries. Segurament, no voldries un traductor jurídic, encara que pugui fer-ho bé, traduint la recepta del teu metge. No qualsevol traductor tècnic n’és apte.

Flux de treball dels traductors tècnics

Alguna vegada t’has demanat com seria observar dins la ment d’un traductor? Com enfronten la difícil tasca de traduir una cosa tan complexa com un protocol d’investigació clínica, per exemple? La investigació ens dona una idea del flux de feina del traductor i els desafiaments als quals es pot enfrontar.

Primer, el traductor tècnic ha de llegir i analitzar el text que traduirà. No és tan simple com agafar el text d’origen i traduir-lo paraula per paraula. El traductor ja de comprendre el context, el to i el vocabulari del text. S’utilitza llenguatge formal o informal? És el to objectiu, seriós o alegre? Qui és el públic destinatari? Quin és el propòsit del text? Les respostes a totes aquestes preguntes nodriran les tries lingüístiques que el traductor faci més endavant. Pensem, per exemple, que un traductor mèdic està traduint tota la paperassa per a un assaig d’investigació clínica. Els documents involucrats en el procés inclouen el protocol científic, les esmenes al protocol, els informes periòdics de progrés, els formularis de consentiment informat dels pacients, etc. El traductor es demanarà quin és el públic previst per a cadascun d’aquests documents. El protocol científic es dissenya per als investigadors i la junta de revisió de seguretat, per la qual cosa serà altament científic. En canvi, els formularis de consentiment informat estan destinats als pacients, pel que el llenguatge utilitzat per explicar els procediments de l’estudi haurà de ser més simple o menys científic.

A més, pot ser necessària una investigació complementària. Hi podria haver conceptes o vocabulari en el text d’origen que el traductor no entén completament, pel que hauria de consultar diccionaris tècnics o enciclopèdies, rebre cursos breus sobre el tema per solucionar els buits de coneixement o parlar amb el redactor d’origen del text per aclarir qualsevol dubte. Imaginem que s’està traduint un protocol en particular que avalua la seguretat d’un medicament experimental per al tractament de l’Alzheimer. Un traductor mèdic tècnic pot ser un expert en certes malalties neurodegeneratives però en la malaltia de l’Alzheimer, per la qual cosa és possible que hadit de fer una investigació addicional. Tenint en compte on pugui arribar la traducció tècnica especialitzada, és normal que en algun moment el traductor s’enfronti a temes amb els que no estigui completament familiaritzat.

Quan el traductor comença a tractar el procés de traducció en si mateix, poden sorgir preguntes addicionals, cosa que requerirà cercar més informació. El procés no és lineal i, sovint, implica un cicle d’investigació.

La darrera passa del procés és la revisió, que a vegades és realitzada pels propis traductors o pels editors / revisors tècnics de l’agència de traducció. De la mateixa forma que els traductors tècnics, els editors / revisors tècnics han d’estar ben familiaritzats amb l’argot específic emprat en el text, fet que requereix un alt nivell d’experiència en aquella matèria en particular. De vegades es passen per alt els serveis d’edició i revisió, ja que queden eclipsats pel procés de traducció, però en realitat són tan crucials, si no més. Fins i tot si el teu text no requereix traducció, considera enviar-lo a una agència de traducció tècnica per a la seva revisió. Els editors / revisors professionals poden ajudar a detectar errors d’ortografia o semàntics que podrien arruïnar el text. La redacció tècnica no és fàcil, pel que comptar amb un lingüista expert en la teva especialitat per llegir el text sempre és una bona idea.

Tendències en el sector de la traducció

Dècades enrere en el camp de la traducció, es posava un major èmfasi en l’idioma d’origen i la fidelitat al text, afavorint així un tipus de traducció més literal. En canvi, això ha canviat cap a un enfoc en el públic destinatari i en propòsit del text, inclinant-se així cap a la localització. Aquest enfoc col·loca el traductor en el lloc del públic, demanant-se com percebrà i interpretarà el lector aquesta informació, si tendrà sentit i sonarà natural. Aquesta estratègia és especialment important en el cas dels formularis de consentiment informat esmentats a l’exemple de traducció d’investigació clínica. Donat que aquests documents descriuen als pacients els procediments mèdics als quals es sotmetran durant l’assaig d’investigació, és molt important que el traductor s’asseguri que la informació es transmeti de forma que sigui comprensible per al públic i que no es perdi res en la traducció. La investigació suggereix que només el 5-10 % de qualsevol text tècnic és en realitat terminologia; la resta funciona com a vehicle per a la comunicació, on apareix un gran marge de maniobra per a les opcions d’estil que poden facilitar la comprensió del lector. Els estudis també han vist que els traductors tècnics no simplement transmeten informació en un altre idioma; en realitat creen un nou significat en aquest idioma de destí, assumint en essència el paper d’un redactor tècnic com part del procés.

Agències de traducció tècnica

Com es pot veure, la traducció tècnica és complexa, però existeixen agències de traducció professionals que poden proporcionar-te l’especialització que necessites per assegurar que el teu text sigui de primer nivell. Amb un equip qualificat de traductors tècnics, editors i correctors, no et pots equivocar.