Servei d’Assessorament Lingüístic

Assessorament lingüísticUna empresa o una institució que hagi de mostrar la cara al públic a l’hora de prestar els seus serveis o de vendre els seus productes, ha de tenir la certesa que s’expressa de forma adequada i acurada.

L’assessorament lingüístic d’empreses i institucions és un dels serveis més genuïns de SIGNEWORDS, ja que la nostra ànima de lingüistes ens fa dedicar, també a qualsevol altre servei que oferim, una part d’assessorament cap al client directe o cap al públic en general.

A SIGNEWORDS us assessoram per a qualsevol àmbit de la vostra comunicació oral o escrita, amb vista a mantenir unes relacions plenament professionals amb clients, usuaris, proveïdors i visitants.

Aquestes són les nostres actuacions, que poden ser puntuals o continuades, com a assessors lingüístics. Aquestes accions es desenvolupen dins l’àmbit de l’empresa o de la institució usuàries del servei d’assessorament lingüístic:

 • Edició, correcció i revisió de textos per ser llegits o per ser dits en veu alta.
 • Revisió i preparació de reunions i presentacions.
 • Revisió i preparació de conferències.
 • Correcció lingüística global per a mitjans de comunicació: televisió, ràdio, premsa escrita i mitjans en línia.
 • Avaluació de les actuacions fetes per part dels representants de l’empresa, l’ens o la institució.
 • Control de l’evolució parlada i escrita dels professionals implicats.
 • Elaboració d’informes per a la consulta i l’estudi dels diferents professionals que els hagin d’emprar amb
 • Revisió de la coherència interna en l’ús dels registres i dels estils adequats a cada àmbit.
 • Adaptació als manuals d’estil existents o creació de manuals d’estil corporatius.
 • Formació dels professionals usuaris del nostre servei.
 • Control i millora de la dicció, en el cas dels mitjans orals.

Amb l’acompanyament de SIGNEWORDS, sabreu que el llenguatge aplicat a cada àmbit professional sempre serà el més adient a aquella situació i que l’emprau amb correcció total.

Estareu tranquils que:

 • la vostra imatge estarà ben protegida
 • mostrau la vostra millor cara ➤ la més COMPETENT i EXPERTA que pugueu palesar

Només us haureu d’ocupar del contingut – o deixau-nos això també a nosaltres! – , perquè, de la correcció i de l’adequació a la comunicació oral o escrita, ens encarregarem nosaltres i us ensenyarem a ser-ne ben conscients.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT