Departament de premsa

notes de premsa

El departament de premsa ofereix diversos serveis: dossiers de premsa, reportatges, cròniques, entrevistes, notícies i notes de premsa.

Si desitges contractar el servei de gabinet de premsa, durant un any disposaràs de dues notes de premsa al mes, d’un dossier complet i d’una actualització anual, dues rodes de premsa i contacte amb els mitjans. Encara que no és un paquet tancat, sinó que es pot ampliar fàcilment per tal d’adaptar-lo a les necessitats de comunicació del teu negoci.

Departament de premsa-SIGNEWORDS

DESGLOSSAMENT DE SERVEIS

DOSSIER DE PREMSA

T’oferim la possibilitat de reunir tota la informació que els mitjans necessiten sobre la teva activitat, per tal que pugui arribar als clients de forma atractiva i amb un punt de vista interessant. Som conscients que aquest important document és bàsic per a les relacions públiques del teu negoci i per això posam l’atenció en aportar riquesa als continguts.

NOTES DE PREMSA

Reunim de forma precisa i concreta la informació sobre l’empresa, el negoci o l’ activitat que vulguis donar a conèixer i l’enviam als mitjans per a la seva difusió. La nota de premsa té una vida útil molt breu, puntual; per això, n’eliminam dades supèrflues o redundants i ens centram en el tema principal. Brevetat i concisió per presentar una idea que impacti.

Redacció i difusió de dossiers i notes de premsa

Redactam dossiers i notes de premsa, segons la vostra especialització. Posteriorment, treballam en la difusió d’aquest material als mitjans de comunicació més afins a cada temàtica tractada. Es tracta d’arribar a la màxima quantitat de mitjans possible per explicar-los la importància de la difusió de la notícia. En alguns casos, depenent del client o del producte, enviarem una mostra a una selecció de periodistes. En aquest cas, el cost de l’enviament aniria a càrrec del client, en tractar-se d’un extra de servei.

ENTREVISTES

Entenem l’entrevista com una tècnica eficaç per esbrinar i obtenir dades rellevants, sempre tenint en compte que l’entrevistat ha d’interessar al públic. Pensam que l’entrevista permet aclarir conceptes i treure a la llum idees i experiències inspiradores.

Gestió d’entrevistes en mitjans de comunicació

A partir del nostre coneixement dels mitjans de comunicació i del treball periodístic, a més de la verificació de la credibilitat de la informació, ens encarregam de la gestió d’entrevistes als mitjans més adients segons cada cas, amb l’objectiu d’obtenir la major repercussió possible.

REPORTATGES

De caràcter informatiu, que expliquin esdeveniments d’interès públic des de l’atenta observació del narrador i amb una perspectiva actual. Relacionam persones i contextos i incloem enquestes i entrevistes, a manera d’elements auxiliars per explicar fets, quan sigui necessari.

CRÒNIQUES

Amb la utilització de diverses informacions contrastades, preparam cròniques sobre fets actuals i passats. Contactam amb els protagonistes, amb les persones i les entitats implicades en els temes de què tractam. Tenim en compte la importància de la preparació prèvia i de la investigació per crear una bona crònica i ens esforçam a trobar les millors fonts directes.

NOTÍCIES

Relatam de forma senzilla, entenedora i estructurada tot tipus de fets que, per la seva rellevància, siguin d’interès per a la comunitat. Ens mouen l’objectivitat, la claredat i la veracitat.

dossiers de premsa

CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS…

Organització i convocatòria de rodes de premsa o presentacions de producte i altres

Organitzam rodes de premsa i presentacions, per arribar a la major quantitat possible de mitjans que puguin estar interessats en la temàtica tractada, segons el seu àmbit de comunicació i d’informació.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT