Redacció

redaccio de textosEns encarregam de la redacció de textos de diferents estils i matèries, depenent de l’àmbit d’interès i de les necessitats de cada client:

  • Periodístics: dossiers de premsa, reportatges, cròniques, entrevistes, notícies i notes de premsa.
  • Divulgatius i corporatius: pàgines web i textos optimitzats per a una bona posició als cercadors, posts per a blogs, catàlegs, guies, dossiers d’empresa, memòries anuals, informes, presentacions, targetes de visita, cartes, resums, promocions, cartes de serveis, menús, invitacions, butlletins, fulletons, discursos i conferències.
  • Culturals: agendes, programes de mà i llibrets.

Servei de redacció de textos-SIGNEWORDS