Traducció de negocis

A causa de la cultura de la globalització, els negocis s’expandeixen arreu del món de manera vertiginosa. Quan es presenta una bona traducció a una empresa, s’inverteix, no tan sols en una expansió cap a nous mercats, sinó que també s’aconsegueix una millora de la imatge externa, ja que es mostra una política de comunicació efectiva. Així doncs, s’aconsegueix arribar a un major nombre de persones, però també es consolida una reputació positiva.

Traducció negocis

 

Quan es tradueix un text de negocis, s’ha de tenir en compte no tan sols la terminologia pròpia de cada idioma, sinó també la cultura empresarial de cada una de les llengües.

Els textos que es poden traduir per un negoci són tan diversos com els diferents tipus d’empreses que poden existir: des de cartes de restaurant fins a fulletons informatius, passant per catàlegs o cartelleria i senyalètica.