Traducció periodística

Les tecnologies de la informació i la comunicació avancen a una velocitat de creuer. En una societat globalitzada i hipercomunicada com la nostra, l’actualitat genera informació constant i renovada, que cal captar, administrar i difondre a través dels canals més adequats i amb el rigor, la transparència i la formalitat necessàries. A més, d’ençà de l’aparició d’Internet i de les xarxes socials, aquesta tendència al bescanvi constant d’informació ha augmentat de manera exponencial.

SigneWords-Nota de prensa

En aquest sentit, la traducció periodística s’integra en la cadena de serveis que actualment ofereix el sector, tan ampli, dels mitjans de comunicació. A la televisió, a la ràdio, en premsa escrita (o digital), o també a la xarxa. Sigui quin sigui el mitjà o canal utilitzat, la demanda informativa és cada vegada més important i, així, la necessitat de satisfer-la amb professionals qualificats, també.

SIGNEWORDS acomplim exigentment aquest objectiu professional. Per nosaltres, millorar la qualitat de les relacions socials entre les persones i contribuir a satisfer les seves necessitats informatives i comunicatives, ja sigui directament o a través dels mitjans habilitats per a aquest fi, ha esdevingut una prioritat. I és per això mateix que també observem atentament el nostre compromís amb el client.

Amb aquest ferm propòsit, l’empresa compta amb un equip d’especialistes en traducció periodística, que vetlla constantment perquè el procés de traducció de textos informatius diversos (notes de premsa, comunicats, articles de diari o revista, entre d’altres) assoleixi una qualitat satisfactòria en cadascuna de les seves fases de treball, amb el resultat d’un producte final lliurat en òptimes condicions i en els terminis estipulats. La informació és un dret, i SIGNEWORDS treballa al servei d’aquells que l’exerceixen, el promouen i el defensen.

Traducció periodística