Traducció de software

En el món accelerat i globalitzat d’avui, els serveis de traducció de software són essencials. El terme software podria evocar imatges de genis en Tecnologies de la Informació agrupats al voltant d’equips informàtics altament tècnics prou potents per llançar un coet. També podem pensar que només les poderoses empreses internacionals d’enginyeria necessitau serveis de traducció de software. I així és, en necessitau. Però en realitat, és una part integral de qualsevol negoci que s’esforci per triomfar en el món modern. Fins i tot les empreses més petites que no venen cap producte relacionat amb TI necessitaran, com a mínim, un lloc web o una aplicació mòbil, que requeriran de traducció si aquesta empresa pretén ingressar al mercat estranger.

A més dels programes informàtics que ens venen immediatament a la ment, el software abasta tot tipus de plataformes de mitjans audiovisuals, aplicacions mòbils i videojocs. La traducció de software implica la traducció de tots els elements que fan que qualsevol tipus de software, lloc web o aplicació sigui funcional, inclòs el codi de la interfície d’usuari, les funcions visuals com pantalles d’ajuda i menús, els manuals d’instruccions, els acords de llicència i la llista continua. El software és una categoria molt àmplia, de manera que, depenent de les necessitats individuals de cada empresa, els elements necessaris poden variar, però el que és segur és que farà falta traducció. Com seria d’esperar, la indústria de la traducció de software té els seus propis de desafiaments a considerar.

Localització de programari vs. traducció

Quan parlam de traducció de software, en realitat estam parlant de localització de software, un terme que fa referència al procés de no només traduir un text literalment, sinó també adaptar culturalment el seu contingut als diferents targets i assegurar-se que el producte resultant sigui funcional en l’idioma de destí, tal com ho és en el seu idioma d’origen. Diguem que una botiga online nord-americana vol expandir-se a un mercat de parla hispana. Això planteja la pregunta: quin tipus d’espanyol?, espanyol castellà? espanyol mexicà?, espanyol porto-riqueny? Hi ha grans diferències regionals. Fins i tot entre parlants d’un mateix idioma, les mateixes paraules poden tenir diversos significats en diferents parts del món i el que es considera acceptable en una regió pot ser ofensiu en una altra. El disseny i les imatges utilitzades s’han d’adaptar també perquè siguin culturalment rellevants. L’empresa hauria de contractar un traductor que tingui un profund coneixement del vocabulari regional específic utilitzat en el mercat objectiu, així com dels antecedents culturals de la base de consumidors, per garantir que el contingut estigui adequadament localitzat, no simplement traduït. L’objectiu és crear un producte que sembli estar dissenyat localment per al públic objectiu en tots els sentits i això només es pot aconseguir a través dels serveis professionals de localització d’aplicacions.

Consideracions tecnològiques en la localització de software

No només es necessitarà un traductor que estigui ben versat en l’idioma de destí i la seva cultura adjunta, sinó que també haurà de tenir els coneixements tècnics necessaris per fer que un sofware funcioni. És possible que aquesta persona hagi d’estar familiaritzada amb HTML, Java o altres llenguatges de codificació. Un dels desafiaments de la localització de software és separar el text d’origen del codi font per preservar la integritat d’aquest codi i poder produir l’aplicació sense problemes en l’idioma de destí. Si es fa correctament, això pot facilitar les actualitzacions més endavant, així com evitar errors. El producte resultant també s’ha de provar exhaustivament abans de ser llançat, per garantir que tots els botons siguin funcionals, que el text s’ajusti visualment a l’espai assignat, que el contingut estigui localitzat culturalment, etc. Un traductor de software expert estarà al cas d’aquestes especificacions sobre Tecnologies de la Informació, altament especialitzades.

Restriccions de temps en la localització de software

Mentre que la traducció d’un document es realitza quan aquest es dona per acabat, la localització de l’aplicació sovint es realitza mentre el software encara s’està desenvolupant, perquè l’objectiu és tenir el producte disponible en diversos idiomes simultàniament. Aquesta crisi de temps vol dir que l’equip de traducció ha de treballar en estreta col·laboració amb l’equip de desenvolupament de software per coordinar el seu treball de manera eficient i en paral·lel. A més, un equip de traducció ha de ser prou flexible com per tenir en compte les actualitzacions de software i els canvis que inevitablement tenen lloc en el nostre món modern i accelerat.

Així, la traducció de software es conforma per múltiples capes amb molts desafiaments logístics que només poden superar-se amb els serveis professionals de localització de software. Qualsevol equip de traducció de software efectiu ha d’estar compost per una àmplia gamma d’experts amb coneixements lingüístics, culturals i de TI que puguin garantir una traducció adequada de l’aplicació.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT