Traduccions en el sector sanitari

Introducció

traduccion-textos-medicosLa traducció de textos mèdics i farmacèutics requereix d’un traductor mèdic expert per oferir un bon resultat. Trobar la solució de la traducció adequada en l’idioma de destí i comprendre en profunditat els profunditat els conceptes que es tracten i el context d’un text mèdic concret comporten un gran procés de documentació que només un traductor professional especialitzat en medicina i farmàcia podrà dur a terme a la perfecció. Com que la medicina està en constant evolució, un bon traductor de texts mèdics i farmacèutics segueix formant-se durant tota la seva vida i dedica temps al procés d’investigació en fonts fiables per comprendre el text mèdic amb el que està treballant. A més, ha de contrastar constantment la seva tria de termes mèdics en la llengua de destí amb textos especialitzats, per emprar el terme més adequat i vigent en cada cas.

Tipus de texts

La traducció mèdica i farmacèutica abasta una ampla gama de textos amb funcions completament distintes que és necessari comprendre per traslladar-los correctament a l’idioma de destí. Entre els diferents textos d’aquest àmbit, podem trobar articles mèdics de distintes disciplines, manuals de dispositius mèdics, històries clíniques, prospectes de medicaments, informació divulgativa, patents, informes d’experts, documentació comercial i informació de webs de clíniques privades d’estètica, entre molts d’altres. I cadascun d’ells té les seves particularitats. Conèixer la finalitat d’un text permet emprar l’estil i la terminologia adequades. En el cas dels documents de consentiment informat per a assajos clínics, el traductors de textos mèdics ha d’usar un llenguatge que qualsevol pacient pugui comprendre sense problemes, mentre que a la traducció d’una fitxa tècnica d’un medicament és fonamental que el traductor de textos farmacèutics respecti les fórmules i estructures habituals que empren aquest tipus de texts tan regulats. Un traductor d’articles mèdics i científics haurà de dedicar temps a comprendre el concepte que es tracta a l’article – en especial si suposa una gran novetat que podria no estar recollida encara a moltes fonts -, cercar en texts paral·lels o fonts especialitzades la terminologia adequada i, a més, respectar l’estructura de l’article perquè la revista d’on s’hagi de publicar accepti el format.

Tipus de disciplines

A SIGNEWORDS comptam amb traductors tècnics de textos mèdics i farmacèutica amb ampla experiència en aquest camp que t’ajudaran a assegurar la qualitat i la coherència de textos de disciplines tan diferents i extenses com la cardiologia, la genètica, la microbiologia, l’oncologia i la radiologia, entre moltes d’altres. De vegades, els textos podrien ser un híbrid de dues especialitzacions: traducció mèdica i traducció publicitària – en el cas de fulletons o envasos de productes – o traducció mèdica i traducció de software – en el cas d’aplicacions mèdiques-. Amb l’assistència de traductors professionals que coneixen ambdós camps, el resultat serà de la major qualitat.

Riscs de no contractar a un bon traductor mèdic

Un bon traductor de textos mèdics pot estalviar-te problemes greus i ajudar-te a mantenir la teva valuosa reputació. En el cas dels textos mèdics, un error de traducció pot causar-te problemes legals o fins i tot posar en risc la salut dels pacients. Un retràs en l’entrega de la documentació pot posposar l’inici del teu assaig clínic o la comercialització del teu medicament, amb les repercussions econòmiques que això comporta. Els textos mèdics també contenen dades especialment delicades, com dades personals o confidencials, la privacitat de les quals s’ha de garantir. Amb un servei professional de traducció mèdica i farmacèutica podràs evitar aquests contratemps i despreocupar-te de la fase de traducció amb la tranquil·litat que està en bones mans, per així centrar els teus esforços a contribuir a l’avanç de la medicina i la farmàcia.

Importància de la medicina i la farmàcia

Als camps de la medicina i la farmàcia es treballa incansablement per protegir la salut i curar malalties. Amb la finalitat de divulgar els coneixements necessaris per a què això es doni, amb la seguretat i la professionalitat necessàries, un proveïdor que ofereix serveis professionals de traducció mèdica i farmacèutica és el teu aliat. Gràcies a aquests serveis, els teus coneixements i productes arribaran a la resta del món, contribuint d’aquesta forma a l’avanç de la medicina i la farmàcia, al mateix temps que es consolida la teva reputació internacional.

Avantatges generals de contractar traductors mèdics i farmacèutics professionals

Una de las característiques fonamentals del llenguatge mèdic és la seva precisió i, per tant, a mesura que evolucionen les diferents disciplines, es van afegint més termes especialitzats que designen els nous descobriments. Els nostres traductors mèdics i farmacèutics professionals triaran els termes més adequats per evitar ambigüitats i assolir que el lector comprengui perfectament la intenció del text en la llengua de destí i mantindran la coherència del text. Traslladar la informació amb exactitud i fiabilitat és clau per evitar conseqüències greus en continguts de naturalesa tan delicada. Treballam amb traductors tècnics nadius professionals especialitzats en traducció mèdica i traducció farmacèutica que s’asseguren d’entregar texts de la més alta qualitat. A més, els nostres traductors de medicina i farmàcia són conscients que entregar amb puntualitat és fonamental per al teu negoci i per això a SIGNEWORDS ens comprometem a respectar puntualment els terminis acordats.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT