Traducció i edició especialitzada

El tractament de textos especialitzats és un àmbit de la lingüística que ens apassiona, ja que entram en l’anàlisi profunda de determinats temes acadèmics, així que treballar-los ens permet tenir cura de la precisió en l’ús del llenguatge fins al límit.

Un text especialitzat sol ser divulgatiu i va dirigit a un públic que coneix el tema, que fins i tot és expert en la matèria. Per tant, les feines de traduccions especialitzades i d’edicions especialitzades, són en general molt fins i hem d’entrar en cada detall, tant del fons com de la forma, ja que encara que el lingüista s’ocupi de l’estructura i de la forma d’explicar el contingut, si no coneixem i entram a entendre perfectament aquest fons, no podrem incidir en com s’ha d’explicar. Per això, només lingüistes especialitzats en la matèria tractada podran editar i revisar textos d’aquest tipus. Així mateix, la traducció especialitzada requereix un lingüista dedicat a estudiar i analitzar aquest tipus de llenguatge, que tengui coneixements específics i experiència a analitzar-los.