Traducció i edició tècnica

Un text tècnic requereix un determinat procés per redactar-se. Es tracta de textos que estan dirigits a un públic especialitzat o interessat a aprendre, que aprofundeixen en un àmbit determinat de la ciència, com la física, la química, la farmàcia, la medicina, la psicologia, la salut, la biologia, l’astronomia, l’economia, la comptabilitat, la fiscalitat, les finances, la lògica o les matemàtiques. També es consideren tècnics els textos relacionats amb els negocis, la informàtica, la historia, la geografia, l’art, el disseny, l’arquitectura i el dret, entre altres disciplines.

A SIGNEWORDS, disposam de lingüistes experts en cada matèria, per assegurar la qualitat i la coherència dels textos tècnics, des del punt de vista lingüístic i estructural. Així, oferim traduccions tècniques de la més alta qualitat i precisió. I és que la traducció tècnica és una branca de la traducció que té més demanda actualment, així com l’edició tècnica. El motiu principal és que les professions cada vegada són més especialitzades i també els textos de referència. En aquest sentit, les edicions tècniques garanteixen que la forma té la mateixa qualitat i precisió que el contingut, per això són extremadament importants. Podem ser molt bons professionals en el nostre àmbit de coneixement, així que és una decisió especialment encertada que lliurem la revisió dels nostres escrits a un lingüista expert per tal que s’encarregui de l’àmbit de coneixement propi i, així, que el contingut que tant hem cuidat es presenti amb un llenguatge adaptat a la mateixa professionalitat.