Traducció jurídica

La traducció jurídica consisteix a traslladar d’un idioma a un altre textos en els quals s’estableix una relació entre l’administració i el ciutadà. Això comprèn tant textos que regulen les relacions entre particulars, i que tenen transcendència jurídica, com textos judicials relacionats amb querelles, denuncies o citacions.

Traducció jurídica

Per la importància i oficialitat d’aquests tipus de textos, és imprescindible comptar amb professionals especialitzats, a causa de la complexitat i especificitat dels termes que contenen els textos a traduir. El llenguatge ha de ser entenedor i el traductor ha de conèixer el funcionament dels sistemes jurídics tant de la llengua a la que tradueix com la materna, a més de dominar el camp temàtic i els recursos expressius de la llengua de la traducció.

Amb el sorgiment del comerç internacional és necessari que els contractes de compravenda, assegurances o transport siguin tractats per especialistes en traducció. La traducció jurídica s’ha vist també impulsada per la creació de blocs polítics i econòmics amb sistemes jurídics comuns. De fet, la Unió Europea està harmonitzant els sistemes per crear normes jurídiques que s’apliquen obligatòriament pels països membres i que han de ser traduïdes. A això se li ha de sumar la creixent mobilitat de la societat i la generalització del turisme de masses, que han creat relacions jurídiques i administratives que demanen ser traduïdes (agències immobiliàries, testaments, etc).