Traducció web

El segle XXI es troba marcat per ser l’era de la consolidació de la cultura digital. Qualsevol empresa, document o fet no existeix si no es troba a la xarxa. És per això que és tan important que existeixi una especialitat en traducció web. Cada empresa, associació o entitat necessita que els seus serveis estiguin presents a la xarxa en diferents idiomes, per ser així accessible internacionalment.

Traduccio web-SIGNEWORDS

A Espanya, la penetració d’Internet és del 65%, per la qual cosa l’accés de la societat a la xarxa és bastant considerable. Quan es navega, les persones llegeixen de diferent manera, i per això és precís comptar amb especialistes que tradueixin la pàgina, amb aquelles persones que coneixen el mitjà i que saben que se sol estar tan sols dos segons a una mateixa pàgina. És imprescindible ser concisos i ser capaços de captar l’atenció del client.

Finalment, comptar amb una bona traducció web implica que els textos s’adeqüin a la multimedialitat i que no siguin massa extensos, per adaptar-se així a l’economia de l’atenció que marca la xarxa. Així doncs, la traducció web es perfila com la traducció del futur.

Traduccio continguts web-SIGNEWORDS