Traduccions de texts hotelers i de viatges

Traduccio texts hotelDetalls fonamentals

Quan les agències o empreses de traducció ofereixen els seus serveis a les empreses hoteleres o les empreses i institucions dedicades als viatges, se centren sobretot en explicar com tradueixen textos de turisme o viatges, així com la seva experiència en textos de descripció hotelera i turística. Si bé aquesta destresa en textos d’hotels i turisme és important, hem de tenir en compte que es tracta de contingut general, que encara que específic i amb un estil i un vocabulari exclusius, no representa un tipus de llenguatge especialitzat o tècnic.

Per això, a SIGNEWORDS, a més d’haver analitzat tots els components dels textos per a hotels i serveis turístics, posam el focus en el nostre servei de traduccions que engloba els llenguatges especialitzats que són necessaris en tot contingut hoteler o turístic. Per a nosaltres, allò més important són els nostres serveis lingüístics globals, aplicables a diferents departaments de l’empresa o la institució, ja que existeixen serveis lingüístics més especialitzats que requereixen un proveïdor tècnic com SIGNEWORDS.

TRADUCCIONS ESPECIALITZADES I JURADES

  • Traduccions de textos jurídics, sanitaris o d’higiene i gastronòmics, per cobrir serveis de l’empresa o la institució turística i l’hotelera on apareguin contractes, temes de salut i d’oferta gastronòmica.
  • Traduccions jurades oficials, en qualsevol idioma i combinació d’idiomes.

GESTIÓ DEL SERVEI DE TRADUCCIONS

Traduccio turisticaGestió tècnica i gratuïta del servei de traduccions, sobretot per departaments que requereixin un proveïdor àgil al qual sol·licitar qualsevol combinació d’idiomes sense avís previ, que duim a terme de forma directe, evitant sempre així traduccions de traduccions. La gestió d’un servei de traduccions precisa de coneixements tècnics especialitzats, que només un proveïdor seriós i qualificat pot oferir.

CREACIÓ DE CONTINGUT WEB

  • Creació de contingut de qualsevol idioma, oferint així un servei global lingüístic, que mantingui la coherència interna en tots els texts que publiqui el departament interessat o l’empresa o la institució en la seva totalitat. Tant pels texts creats per exemple per un servei de massatges i spa, com les traduccions d’aquests als diferents idiomes mundials. Incloent en aquest punt la traducció dels contractes i els consentiments informats, en serveis de salut.
  • Introducció dels nous texts per part dels mateixos lingüistes nadius que els hagin treballat, en el gestor de continguts del departament. Això sempre és fonamental per mantenir una qualitat òptima, però en cas de textos especialitzats és imprescindible. I per això, el nostre servei de creació d’equips multilingües, exclusiu de SIGNEWORDS, és la millor garantia d’èxit a les vostres comunicacions i publicacions.

TRACTAMENT DE TEXTOS CONFIDENCIALS I PRIVATS

Tractament de materials o continguts delicats i de màxima confidencialitat. Per a poder garantir que tots els texts seran tractats de forma completament confidencial, és necessari comptar amb un proveïdor de serveis lingüístics expert, seriós i altament professional com SIGNEWORDS. D’aquesta forma, evitarem futurs problemes que poden resultar greus i que poden perjudicar la vostra empresa o la institució. Un proveïdor de confiança és la clau que garanteix la vostra seguretat a mig i a llarg termini.