Servei de Traduccions de portuguès / TRADUTORES DE PORTUGUÊS

Si necessites traduccions de portuguès a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a portuguès, demana pressupost sense compromís.

Traductors de portuguès

A l’actualitat, el portuguès és una llengua molt activa i traduir portuguès és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS. Aquest idioma s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials). Degut a això, consideram molt important oferir un servei de traducció de portuguès d’alta qualitat, per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma. Per això, comptam amb un equip de traductors de portuguès nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

El portuguès és una llengua romànica, del grup de les iberoromàniques, concretament, i per tant, ben emparentada amb les pròpies del nostre domini lingüístic, amb el català i el castellà. A més, manté una marcada filiació amb una altra llengua de l’Estat espanyol, el gallec, que se n’escindí a partir del s. XV. Com a idioma propi i oficial d’un país que fou colonitzador, el portuguès experimentà un procés d’expansió molt notable cap a altres territoris, sobretot a partir del segle XV. A causa d’això, el parlen avui uns 230 milions de persones (dades de 2008), repartides entre els cinc continents en els quals és present. A més, és la llengua romànica més estesa després del castellà, i la cinquena més parlada del món. També és present a la UE i en diversos organismes internacionals.

Així doncs, el seu domini lingüístic comprèn Portugal, el Brasil i l’arxipèlag de Madeira, on hi és considerada llengua oficial. Però, a més, és coneguda i parlada també a Angola, Moçambic, Guinea Bissau, l’Índia, Macao (la Xina), l’illa de Timor (Oceania) i els arxipèlags de les Açores i el Cap Verd. Durant segles fou present a Etiòpia, i encara ho és a l’illa de Java i a Sri Lanka. La seva vasta implantació al territori, motivada, principalment, per la forta expansió territorial que endegà durant l’època de les grans colonitzacions intercontinentals, la situen a primera línia de les llengües més parlades. Però, precisament per això, també la situen entre aquelles amb més demanda (i oferta) d’aprenentatge i de traducció.

Conscients com som, per tant, d’aquesta situació, a SIGNEWORDS oferim als clients la possibilitat de dur a terme la seva traducció de documents en llengua portuguesa. I ho fem amb la serietat, el rigor i el compromís que ens caracteritzen, i tot tenint en compte el grau d’exigència que suposa la traducció en un idioma de prestigi, present avui en els àmbits més diversos de la societat, la cultura, la política, l’economia i les relacions internacionals.

Si necessites traduccions de portuguès i cerques un bon traductor de portuguès, a SIGNEWORDS som aquí per a ajudar-te.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

TRADUTORES DE PORTUGUÊS

Atualmente, o português é uma língua muito utilizada e traduzir português é uma das atividades que realizamos frequentemente na SIGNEWORDS. Este idioma é utilizado tanto em âmbitos públicos (administração pública, televisão, rádio ou educação) como em privados (imprensa escrita, negócios, produção ou redes sociais). Por este motivo, consideramos muito importante oferecer um serviço de tradução de/para português de alta qualidade, para satisfazer a procura de informação e comunicação neste idioma. Com este objetivo, contamos com uma equipa de qualificados e eficientes tradutores de/para português nativos, que exercem o seu trabalho com profissionalismo e rigor.

português é uma língua românica e pertence, mais concretamente, ao grupo das línguas ibero-românicas, sendo portanto, próxima das do nosso domínio linguístico, isto é, do catalão e do castelhano. Mantém também uma marcada filiação com outra língua do Estado espanhol, o galego, da qual se separou definitivamente a partir do século XV. Como idioma próprio de um país colonizador, o português expandiu-se de forma notável a outros territórios a partir do século XV. Por este motivo, actualmente é falado por cerca de 230 milhões de pessoas (dados de 2008), repartidas entre os cinco continentes. É também a língua românica mais falada depois do castelhano, e a quinta mais falada no mundo. Também está presente na UE e em diversos organismos internacionais.

É falado em Portugal, no Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Índia (Goa), Macau e Timor. Durante séculos marcou presença na Etiópia e ainda em alguns enclaves de Java e Sri Lanka.. A sua vasta implantação territorial, motivada principalmente pela forte expansão levada a cabo  durante os Descobrimentos, fazem do português uma das línguas mais faladas. Por isso, hoje em dia, é uma das mais procuradas e oferecidas no que diz respeito a aprendizagem e tradução.

Consciente desta situação, a SIGNEWORDS oferece também  aos seus clientes a possibilidade de traduzir  documentos para língua portuguesa, com a seriedade, o rigor e o compromisso que nos caracterizam. Temos igualmente um elevado grau de exigência necessário para a tradução para uma língua de prestígio, presente nos âmbitos mais diversos da sociedade, cultura, política, economia e relações internacionais.

Se precisa de traduções de/para português e procura um bom tradutor de/para português, na SIGNEWORDS temos a solução ideal para si.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT