Traducció d’arts plàstiques

Les arts plàstiques (com passa, també, amb la música o la literatura) són omnipresents en tots els àmbits de la nostra vida. Constitueixen, de fet, la concreció física, tangible, recognoscible, de la sensibilitat humana envers la bellesa. I el sentit precís de la consciència ètica, però, més especialment, estètica, sobre el nostre entorn. Així, al llarg dels segles, la nostra espècie anava experimentant el desig d’expressar-se a través de les diferents manifestacions artístiques, com a signe inequívoc de la seva inconfusible humanitat.

Traducció d’arts plàstiques

Alhora, però, ha sentit també la necessitat de reflexionar-hi, d’explicar-les, de transmetre’n la teoria i la pràctica, i de compartir-les amb els altres. I és en aquest precís context, doncs, que s’emmarca la voluntat d’ampliar la bibliografia, cada vegada més àmplia, sobre les arts plàstiques. La trobem, a bastament, sobre qualsevol qüestió relacionada amb la pintura, l’escultura o l’arquitectura de cada moment. Des d’autors fins a obres i tendències artístiques, i en els formats més diversos (obres literàries d’assaig sobre art, tractats acadèmics, textos divulgatius, guies turístiques, etcètera).

Conscients de les exigències que imposa aquest mercat de difusió d’informació relativa a les belles arts, a SIGNEWORDS oferim els nostres serveis de traducció artística a totes aquelles persones que estiguin interessades a divulgar textos relacionats amb la promoció del seu art o el dels altres. I, per tal de poder acomplir eficientment aquest objectiu, comptem amb l’equip de professionals més solvent, traductors que exerceixen amb discreció, serietat i rigor.