Edició i traducció tècnica

L’edició i traducció tècnica és un dels camps més amplis dels serveis de traducció

El servei d’edició i traducció tècnica abasta sectors que poden ser altament especializats.

edició i traducció tècnica Signewords

Els sectors coberts pel servei d’edició i traducció tècnica són tals com:

 • ciència
 • enginyeria
 • arquitectura
 • economia
 • comptabilitat
 • matemàtiques
 • informàtica
 • medicina
 • dret

A més, els tipus de texts sobre els que cadascun d’aquests camps requereix edició i traducció tècnica són encara més diversos:

 • des de manuals d’instruccions
 • fins a plànols,
 • patents, etc.
 • La llista és infinita i increïblement variada.

I és que la investigació ha estimat que al voltant del 90 % de tota la feina traducció la realitzen editors i traductors tècnics,

cosa que té sentit, ja que cada especialització té el seu propi argot, que és quasi un idioma en si mateix.

Des de la dècada de 1960, l’edició i traducció tècnica ha estat reconeguda i estudiada com un sector amb una entitat pròpia.

Produint-se, d’aquesta forma, algunes investigacions interessants.

Aquí, discutirem alguns principis generals que un editor i traductor tècnic ha de tenir en compte, independentment del seu àmbit tècnic específic.

Qualificacions professionals per oferir edició i traducció tècnica

L’edició i traducció tècnica és, per naturalesa, una matèria interdisciplinària.

Òbviament, la competència tant en l’idioma d’origen com en el de destí és imprescindible, i és la primera en què pensam.

Però, més enllà d’això, un editor i traductor tècnic també ha d’estar ben versat en l’àmbit dels estudis de traducció.

Això implica conèixer:

 • la investigació actual en lingüística,
 • les estratègies per tractar els desafiaments
 • i les tendències modernes en el sector de la traducció.

A més, un editor i traductor tècnic també ha de ser un expert en la seva matèria d’especialització.

Un traductor farmacèutic, per exemple, ha d’estar ben familiaritzat amb el vocabulari específic emprat a les professions sanitàries.

Segurament, no voldries un traductor jurídic, encara que pugui fer-ho bé, traduint la recepta del teu metge.

No qualsevol traductor tècnic n’és apte.

Flux de treball dels editors i traductors tècnics

editor i traductor tècnic Signewords

Alguna vegada t’has demanat com seria observar dins la ment d’un editor i traductor tècnic?

Com enfronten la difícil tasca de traduir una cosa tan complexe com un protocol d’investigació clínica, per exemple?

La investigació ens dona una idea:

 • del flux de feina del traductor
 • i els desafiaments als quals es pot enfrontar.

Primer, l’editor i traductor tècnic ha de llegir i analitzar el text que traduirà

No és tan simple com agafar el text d’origen i traduir-lo paraula per paraula.

L’editor i traductor tècnic ja de comprendre:

 • el context,
 • així com el to
 • i el vocabulari del text:
 1. S’utilitza llenguatge formal o informal?
 2. És el to objectiu, seriós o alegre?
 3. Qui és el públic destinatari?
 4. Quin és el propòsit del text?

Les respostes a totes aquestes preguntes nodriran les tries lingüístiques que l’editor i traductor tècnic faci més endavant.

Pensem, per exemple, que un traductor mèdic està traduint tota la paperassa per a un assaig d’investigació clínica.

Els documents involucrats en el procés inclouen, entre d’altres documents:

 • el protocol científic
 • les esmenes al protocol
 • els informes periòdics de progrés
 • els formularis de consentiment informat dels pacients

Degut a això, l’editor traductor tècnic es demanarà quin és el públic previst per a cadascun d’aquests documents:

 • El protocol científic es dissenya per als investigadors i la junta de revisió de seguretat,

per la qual cosa serà altament científic.

 • En canvi, els formularis de consentiment informat estan destinats als pacients,

pel que el llenguatge utilitzat per explicar els procediments de l’estudi haurà de ser més simple o menys científic.

edició i traducció científica SignewordsA més, pot ser necessària una investigació complementària.

Hi podria haver conceptes o vocabulari en el text d’origen que l’editor i traductor tècnic no entén completament, per la qual cosa hauria de:

 1. consultar diccionaris tècnics o enciclopèdies
 2. rebre cursos breus sobre el tema per solucionar els buits de coneixement
 3. parlar amb el redactor d’origen del text per aclarir qualsevol dubte

Imaginem que s’està traduint un protocol en particular,

que avalua la seguretat d’un medicament experimental per al tractament de l’Alzheimer.

Un editor i traductor mèdic tècnic en concret pot ser un expert en certes malalties neurodegeneratives però en la malaltia de l’Alzheimer,

per la qual cosa és possible que hagi de fer una investigació addicional.

Tenint en compte on pugui arribar l’edició i traducció tècnica especialitzada,

és normal que en algun moment l’editor i traductor tècnic s’enfronti a temes amb els que no estigui completament familiaritzat.

Quan l’editor i traductor tècnic comença a tractar el procés d’edició i traducció tècnica en si mateix,

↳ poden sorgir preguntes addicionals

Per la qual cosa, aquesta situació requerirà cercar més informació.

Ja que el procés no és lineal i, sovint, implica un cicle d’investigació.

La darrera passa del procés és la revisió tècnica

edició tècnica Signewords

Que la solen dur a terme els propis traductors o pels editors i traductors tècnics d’una agència de traducció com SIGNEWORDS.

De la mateixa forma que els traductors tècnics, els editors o revisors tècnics han d’estar ben familiaritzats amb l’argot específic emprat en el text,

fet que requereix un alt nivell d’experiència en aquella matèria en particular.

De vegades es passen per alt els serveis d’edició i revisió, ja que queden eclipsats pel procés de traducció, però en realitat són tan crucials, si no més.

Fins i tot si el teu text no requereix traducció,

considera enviar-lo a una agència d’edició i traducció tècnica,

com SIGNEWORDS per a la seva revisió

Degut a què, els editors o revisors professionals poden ajudar a detectar errors d’ortografia o semàntics,

que podrien arruïnar el text.

La redacció tècnica no és fàcil, pel que comptar amb un lingüista expert en la teva especialitat per llegir el text sempre és una bona idea

Tendències en el sector de l’edició i traducció tècnica

traducció mecànica Signewords

Dècades enrere en el camp de l’edició i traducció tècnica, es posava un major èmfasi en l’idioma d’origen i la fidelitat al text,

afavorint així un tipus de traducció més literal.

En canvi, això ha canviat cap a un enfoc en:

 • el públic destinatari
 • i propòsit del text.

Inclinant-se així, cap a la localització.

Aquest enfoc col·loca el traductor en el lloc del públic, tot demanant-se:

 • Com percebrà i interpretarà el lector aquesta informació?
 • Tendrà sentit i sonarà natural?

Aquesta estratègia és especialment important en el cas dels formularis de consentiment informat, esmentats a l’exemple d’edició i traducció d’investigació clínica.

Donat que aquests documents descriuen als pacients els procediments mèdics als quals es sotmetran durant l’assaig d’investigació, és molt important que l’editor i traductor tècnic s’asseguri que:

 • la informació es transmeti de forma que sigui comprensible per al públic
 • no es perdi res en la traducció.

La investigació suggereix que només el 5-10 % de qualsevol text tècnic és en realitat terminologia:

 • la resta funciona com a vehicle per a la comunicació,
 • on apareix un gran marge de maniobra per a les opcions d’estil que poden facilitar la comprensió del lector.

Els estudis també han vist que els editors i traductors tècnics no simplement transmeten informació en un altre idioma:

 • en realitat creen un nou significat en aquest idioma de destí,
 • assumint en essència el paper d’un redactor tècnic com part del procés.

equip de traducció tècnica Signewords

Agències d’edició i traducció tècnica com SIGNEWORDS

Com es pot veure, l’edició i traducció tècnica és complexe.

Però existeixen agències d’edició i traducció tècnica professionals com SIGNEWORDS,

que poden proporcionar-te l’especialització que necessites per assegurar que el teu text sigui de primer nivell.

Amb un equip qualificat d’editors i traductors tècnics,

com el de SIGNEWORDS,

no et pots equivocar ✔️