MOVIMENT SLOW I COSMÈTICS

EL MOVIMENT SLOW

Aquesta filosofia explora fórmules per viure sense les presses habituals del nostre temps i ofereix, als seus seguidors o partidaris, opcions de fer menys de forma tranquil·la. Es tracta de viure lent i calmat, sense córrer, sense voler tantes coses.

bike

D’aquesta forma, les nostres accions es transformen de superficials a plenes, ja que el nostre propòsit passa de ser simplement el suposat resultat final d’aquests actes a ser el vertader contingut dels mateixos, inclòs el procés i el perquè, adquirint així la seva essència més autèntica. Slow és començar a gaudir del camí, sense donar-li tanta importància al destí, adaptant-nos al ritme natural de cada activitat i és no voler accelerar els nostres actes amb tècniques que consideram avançades o modernes. Per suposat, a vegades serà imprescindible fer ús del progrés i anar més ràpid del que seria habitual, però allò normal hauria de ser no precipitar-se, quan avui en dia el que és quotidià és precisament anar a les totes.

LA COSMÈTICA SLOW

L’objectiu d’aquest blog és trobar la nostra bellesa natural i autèntica, sense que sigui forçada, sinó que sorgeixi del nostre interior més sincer. El fet de cuidar-nos de forma lògica i consubstancial a nosaltres mateixos, a allò que realment som, ens du a tornar a l’essència dels mètodes i llavors, els tractaments de cura personal que triarem seran els més conformes a nosaltres mateixos, sense intentar imitar a ningú, sinó trobant la nostra inherència.

incense-zen

La cosmètica slow o slow cosmétique és un moviment sorgit del mateix moviment slow i ofereix productes ecològics i responsables, allunyats de les tècniques del màrqueting més immoderat, que de vegades pretenen que consumim productes que en realitat no ens beneficien a tots per igual, al menys no de forma real, profunda i a llarg termini.

CURA PERSONAL SLOW

A part de la cosmètica en si com a productes que consumim, la filosofia slow també es pot aplicar a com entenem el fet de cuidar-nos, per a fer-ho de forma més conscient, tot i confiant en el nostre sentit comú i en la nostra intuïció. Si seguiu aquest blog veureu que aquest és precisament el punt que cerc amb vosaltres, aquesta autenticitat i la labor de convertir les cures al cos i a la pell en part intrínseca de la nostra vida.

landscape-silence

Si seguim la ideologia slow, cuidar-nos de forma conscient i gaudint de cada passa del procés es converteix en hàbit natural, així que arriba un moment que necessitam cuidar-nos diàriament i feim que aquests moments per a nosaltres no faltin, encara que hi hagi dies que tenguem poc temps i ens topem amb la necessitat de cercar la forma de trobar aquest moment personal i íntim, però si és un hàbit que hem convertit en vertaderament natural, sempre veurem la forma de trobar-lo o crear-lo.

Hi ha dues cites de Mahatma Gandhi que representen molt bé aquestes idees:

  • “A la vida hi ha alguna cosa mes important que augmentar-ne la velocitat”
  • “Cuida els teus pensaments, perquè es convertiran en les teves paraules. Cuida les teves paraules, perquè es convertiran en els teus actes. Cuida els teus actes, perquè es convertiran en els teus hàbits. Cuida els teus hàbits, perquè es convertiran en el teu destí”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *