Traducción de polaco

Si necesitas traducciones de polaco a cualquier idioma o de cualquier idioma a polaco, pídenos presupuesto sin compromiso.

Traductores de polaco

La lengua polaca pertenece al grupo de los veinticinco idiomas más hablados en el mundo y es una de las diez lenguas más habladas en Europa. Más de treinta y siete millones de hablantes nativos del idioma polaco viven en Polonia y los miembros de las minorías lingüísticas del país suelen ser bilingües.

Las tierras habitadas por la población de habla polaca están divididas, histórica y lingüísticamente, en cuatro dialectos: mazoviano, silesiano, gran polaco y pequeño polaco. De estos cuatro dialectos solo el dialecto silesiano permanece hoy en día vivo y no restringido a la población rural.

Existe la opinión de que fueron la literatura, y en cierta medida también la prensa, las que permitieron a los habitantes de las tierras polacas conservar su unidad lingüística, después de haber sido privados de un Estado propio y repartidos durante más de ciento veinte años entre Rusia, Alemania y Austria. Actualmente, la influencia de la literatura en el lenguaje público y coloquial es relativamente escasa en comparación con la de los medios de comunicación y, sobre todo, de la publicidad.

Si necesitas traducciones de polaco y buscas un buen traductor de polaco, en SIGNEWORDS estamos aquí para ayudarte.

Fuente: The Council for the Polish Language

SOLICITA PRESUPUESTO GRATUITO

Tłumacze języka polskiego

Język polski ma obecnie wielu użytkowników. W SIGNEWORDS na co dzień wykonujemy tłumaczenia z języka polskiego. Język ten używany jest zarówno w sektorze publicznym (administracja, telewizja i radio czy edukacja) i prywatnym (dziennikarstwo prasowe, biznes, produkcja lub sieci społecznościowe). Aby sprostać zapotrzebowaniu na wymianę informacji oraz komunikację w tym języku, niezwykle ważne jest oferowanie usług tłumaczenia z języka polskiego wysokiej jakości. W tym celu posiadamy zespół wykwalifikowanych i skutecznych rodzimych tłumaczy języka polskiego, którzy wykonują swoje zadania profesjonalnie i z zaangażowaniem.

Język polski należy do grupy dwudziestu pięciu języków najczęściej używanych na świecie i jednym z dziesięciu języków najczęściej używanych w Europie. Ponad trzydzieści siedem milionów rodowitych użytkowników języka polskiego mieszka w Polsce, a członkowie mniejszości językowych zamieszkujący w tym kraju są zazwyczaj dwujęzyczni.

Ziemie zamieszkałe przez ludność polskojęzyczną są podzielone, historycznie i językowo, na cztery cześci ze względu na używane na nich dialekty: mazowiecki, śląski, wielkopolski i małopolski. Z tych czterech dialektów tylko dialekt śląski jest dziś żywy, nieograniczony do ludności wiejskiej.

Panuje pogląd, że to właśnie literatura, a w pewnym stopniu także prasa, pozwoliła zachować wspólnotę językową pozbawionej własnego państwa ludności ziem polskich, podzielonych przez ponad sto dwadzieścia lat między trzy europejskie mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Współcześnie wpływ literatury na język publiczny i potoczny jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem mediów, a zwłaszcza reklamy.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka polskiego i szukają dobrego tłumacza, w SIGNEWORDS służymy pomocą.

Źródło: Rada Języka Polskiego

SOLICITA PRESUPUESTO GRATUITO