Traducción de polaco

Traducción de polaco Signewords

Si necesitas contratar una traducción de polaco de calidad garantizada,

en SIGNEWORDS te proporcionamos traducciones de polaco a cualquier idioma o de cualquier idioma a polaco.

Solicítanos presupuesto sin compromiso

En la actualidad, el polaco es una lengua muy activa y la traducción de polaco es una de las actividades que llevamos a cabo de forma cotidiana en SIGNEWORDS

a través de nuestros servicios profesionales de traducción.

Traductores nativos de polaco

El idioma polaco se usa tanto en el ámbito público (administración, televisión y radio o educación) como en el privado (prensa escrita, negocios, producción o redes sociales).

Debido a ello, consideramos muy importante proporcionar un servicio de traducción de polaco de alta calidad,

para satisfacer la demanda de información y comunicación en este idioma.

Para ello, contamos con un equipo de traductores de polaco nativos cualificados y eficientes,

que ejercen su tarea con profesionalidad y rigor.

Un poco de historia para entender mejor nuestro servicio de traducción de polaco

La lengua polaca:

 1. Pertenece al grupo de los veinticinco idiomas más hablados en el mundo.
 2. Y es una de las diez lenguas más habladas en Europa.

Polonia:

 1. Más de treinta y siete millones de hablantes nativos del idioma polaco viven en Polonia.
 2. Y los miembros de las minorías lingüísticas del país suelen ser bilingües.

Las tierras habitadas por la población de habla polaca están divididas, histórica y lingüísticamente, en cuatro dialectos:

 • mazoviano
 • silesiano
 • gran polaco
 • pequeño polaco

De estos cuatro dialectos solo el dialecto silesiano permanece hoy en día vivo y no restringido a la población rural.

Existe la opinión de que fueron la literatura, y en cierta medida también la prensa, las que permitieron a los habitantes de las tierras polacas conservar su unidad lingüística,

después de haber sido privados de un Estado propio y repartidos durante más de ciento veinte años entre:

 • Rusia,
 • Alemania y
 • Austria.

Actualmente, la influencia de la literatura en el lenguaje público y coloquial es relativamente escasa:

 • en comparación con la de los medios de comunicación
 • y, sobre todo, de la publicidad.

Si necesitas llevar a cabo una traducción de polaco y buscas un buen traductor nativo,

en SIGNEWORDS estamos aquí para atenderte.

SOLICITA PRESUPUESTO GRATUITO

Tłumacze języka polskiego

Język polski ma obecnie wielu użytkowników.

W SIGNEWORDS na co dzień wykonujemy tłumaczenia z języka polskiego.

Język ten używany jest zarówno w sektorze publicznym (administracja, telewizja i radio czy edukacja) i prywatnym (dziennikarstwo prasowe, biznes, produkcja lub sieci społecznościowe).

Aby sprostać zapotrzebowaniu na wymianę informacji oraz komunikację w tym języku, niezwykle ważne jest oferowanie usług tłumaczenia z języka polskiego wysokiej jakości.

W tym celu posiadamy zespół wykwalifikowanych i skutecznych rodzimych tłumaczy języka polskiego, którzy wykonują swoje zadania profesjonalnie i z zaangażowaniem.

Język polski należy do grupy dwudziestu pięciu języków najczęściej używanych na świecie i jednym z dziesięciu języków najczęściej używanych w Europie.

Ponad trzydzieści siedem milionów rodowitych użytkowników języka polskiego mieszka w Polsce, a członkowie mniejszości językowych zamieszkujący w tym kraju są zazwyczaj dwujęzyczni.

Ziemie zamieszkałe przez ludność polskojęzyczną są podzielone, historycznie i językowo, na cztery cześci ze względu na używane na nich dialekty: mazowiecki, śląski, wielkopolski i małopolski. Z tych czterech dialektów tylko dialekt śląski jest dziś żywy, nieograniczony do ludności wiejskiej.

Panuje pogląd, że to właśnie literatura, a w pewnym stopniu także prasa, pozwoliła zachować wspólnotę językową pozbawionej własnego państwa ludności ziem polskich, podzielonych przez ponad sto dwadzieścia lat między trzy europejskie mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię.

Współcześnie wpływ literatury na język publiczny i potoczny jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem mediów, a zwłaszcza reklamy.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka polskiego i szukają dobrego tłumacza, w SIGNEWORDS służymy pomocą.

SOLICITA PRESUPUESTO GRATUITO