Servicio de Traducciones de checo / PŘEKLADATELÉ ČEŠTINY

Si necesitas traducciones de checo a cualquier idioma o de cualquier idioma a checo, pídenos presupuesto sin compromiso.

Traductores de checo

En la actualidad, el checo es una lengua muy activa y traducir checo es una de las actividades que llevamos a cabo de forma cotidiana en SIGNEWORDS. Este idioma se usa tanto en el ámbito público (administración, televisión y radio o educación) como en el privado (prensa escrita, negocios, producción o redes sociales). Debido a ello, consideramos muy importante ofrecer un servicio de traducción de checo de alta calidad, para satisfacer la demanda de información y comunicación en este idioma. Para ello, contamos con un equipo de traductores de checo nativos cualificados y eficientes, que ejercen su tarea con profesionalidad y rigor.

La lengua checa pertenece al grupo de las lenguas eslavas occidentales. Es el único idioma oficial en la República Checa y lo utiliza el 96% de su población.

El checo mantiene muchas similitudes con el eslovaco, tanto es así que se entienden mutuamente sin dificultades. De hecho, más de 40.000 checos viven en Eslovaquia, donde se quedaron tras la división de Checoslovaquia en 1992. Además, el checo también ha recibido mucha influencia de una lengua tan clave como es el alemán.

Es una lengua con cierta proyección internacional, ya que podemos encontrar hablantes de checo en países como Austria, Polonia, Alemania, Ucrania, Croacia y Rumanía, y fuera de Europa, en Australia y Canadá. Es especialmente relevante su presencia en Estados Unidos, donde viven la mayor parte de los checos que residen fuera de la República Checa, más de 90.000, por lo que existen muchas posibilidades de interacción.

Si necesitas traducciones de checo y buscas un buen traductor de checo, en SIGNEWORDS estamos aquí para ayudarte.

SOLICITA PRESUPUESTO GRATUITO

PŘEKLADATELÉ ČEŠTINY

Čeština je v současné době velice aktivně používaný jazyk a překlady češtiny patří v SIGNEWORDS ke každodenním činnostem. Tento jazyk je používán jak ve veřejné sféře (státní správě, televizi, rozhlasu a vzdělávání), tak v soukromé oblasti (tisk, obchod, výroba nebo sociální sítě). Proto se domníváme, že je velmi důležité nabízet vysoce kvalitní překlady do/z češtiny k uspokojení poptávky po informacích a komunikaci v tomto jazyce. Máme k tomu tým kvalifikovaných a efektivních překladatelů do/z češtiny, kteří jsou rodilí mluvčí a svou práci vykonávají profesionálně a precizně.

Český jazyk patří do skupiny západních slovanských jazyků. Je jediným oficiálním jazykem České republiky, kde jím hovoří 96 % obyvatel.

Čeština je velmi podobná slovenštině, a to do té míry, že si mluvčí bez problémů rozumí. Na Slovensku žije přes 40 tisíc Čechů, kteří zde zůstali po rozdělení Československa v roce 1992. Češtinu navíc velmi ovlivnila velmi důležitá němčina.

Jedná se o jazyk, který je do jisté míry používán i v zahraničí. Mluvčí českého jazyka totiž najdeme v zemích, jako je Rakousko, Polsko, Německo, Ukrajina, Chorvatsko a Rumunsko, mimo Evropu pak v Austrálii a Kanadě. Zvláště důležitá je jejich přítomnost ve Spojených Státech, kde žije největší část krajanů žijících mimo Českou republiku, přes 90 tisíc, existuje proto mnoho příležitostí ke vzájemné interakci.

Potřebujete-li překlady do/z češtiny a hledáte dobré překladatele do/z češtiny, v SIGNEWORDS vám ochotně posloužíme.

SOLICITA PRESUPUESTO GRATUITO