Basque translation

Signewords Basque translation

If you need to hire a Basque translation with a quality guarantee,

at SIGNEWORDS, we provide Basque into any language and any language into Basque translations.

Ask for a free quote

At present, Basque is a very active language, and Basque translation is one of the activities we carry out daily at SIGNEWORDS

→ through our professional translation services.

Native Basque translators

The Basque language is used in both public (administration, television, and radio or education) and private sectors (written press, business, production, and social networks).

Consequently, we think that it is essential to provide a high-quality Basque translation service,

to satisfy the demand for information and communication in this language.

Therefore, we have a skilled and efficient team of native Basque translators who perform their job professionally and rigorously.

A little history to better understand our Euskera translation service

Euskera is a non-Indo-European language (an isolated tongue) that is spoken in:

  • the northeast of Spain:
    • the three provinces belonging to the Basque country: Álava, Vizcaya, and Guipúzcoa
    • and part of the Autonomous Region of Navarra
  • the southwest of France, known as the French Basque Country

However, it is only official in Spain.

Presently, Euskera has about 800.000 speakers; all of them are bilingual.

There are many theories regarding the unknown origin of Euskera; some relate it to pre-Roman Iberian tongues from the Iberian Peninsula, others to Caucasian languages, and some even to the Berber tongue.

Nevertheless, all these theories lack solid foundations.

The only proven theory is the one that links it with the old Aquitaine language or archaic Euskera.

Since the 1st century ac, and mainly during the 18th and 19th centuries, Euskera has experimented with a substantial territorial reversal.

The significant dialectal fragmentation is one of the causes of this, which is why, at the beginning of the 20th century, a single written register, Euskara batua, was created,

the Real Academia de La Lengua Vaska (Euskaltzaindia – Royal Academy of the Basque language) regulates it.

If you need to carry a Basque translation out and you are looking for an excellent native translator,

at SIGNEWORDS, we are here to assist you.

ASK FOR A FREE QUOTE

Euskal itzultzaileak

Gaur egun, euskara oso hizkuntza aktiboa da, eta euskara itzultzea SIGNEWORDS en egunero egiten ditugun jardueretako bat da.

Hizkuntza hori bai eremu publikoan (administrazioan, telebistan eta irratian edo hezkuntzan) bai pribatuan (prentsa idatzian, negozioetan, ekoizpenean edo gizarte-sareetan) erabiltzen da.

Hori dela-eta, oso garrantzitsua iruditzen zaigu euskaratik/euskarara itzultzeko kalitate oneko zerbitzua eskaintzea, hizkuntza horretan dagoen informazio- eta komunikazio-eskaria betetzeko.

Horretarako, lana profesionaltasunez eta zorroztasunez betetzen duten euskaratiko/euskararako bertako itzultzaile gaitu eta eraginkorren taldea daukagu.

Euskara ez da hizkuntza indoeuroparra eta isolatuta dago. Espainiako ipar-ekialdean (Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzietan –Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa– eta Nafarroako Foru Erkidegoaren zati batean) eta Frantziako hego-mendebaldean (Ipar Euskal Herrian edo Iparraldean) hitz egiten da, baina Espainian baino ez da ofiziala.

Gaur egun, euskarak 800.000 hiztun inguru ditu, guztiak ere elebidunak.

Hainbat hipotesi egon dira euskararen jatorri ezezagunaren inguruan; horien arabera, Iberiar penintsulako erromatarren aurreko hizkuntza iberiarrekin, Kaukasoko hizkuntzekin edota berbererarekin erlazionatuta dago euskara.

Alabaina, hipotesi horiek guztiek ez dute oinarri sendorik. Bakarra frogatu da, euskara akitaniera zaharrarekin edo aitzineuskararekin erlazionatzen duena.

K.a. I. mendeaz geroztik, euskararen hedadura asko txikitu da, bereziki XVIII. eta XIX. mendeetan.

Horren arrazoietako bat hainbat euskalkitan zatituta egotea izan da.

Hala, XX. mendearen hasieran, erregistro idatzi bakarra, hots, euskara batua, sortu zen, Euskaltzaindiaren araupean.

Gaur egun, bizirik dagoen hizkuntza da, bai arlo publikoan (Administrazioa, telebista eta irratia, hezkuntza, etab.) bai pribatuan.

Hori dela eta, SIGNEWORDS-en uste dugu funtsezkoa dela hizkuntza honetan dagoen informazio- eta komunikazio-eskariari erantzungo dion itzulpen-zerbitzua eskaintzea.

Horretarako, itzultzaile gaituak eta eraginkorrak ditugu, guztiak ere euskaldun zaharrak, beren lana profesionaltasunez eta zorroztasunez egiten dutenak.

Euskaratiko/euskararako itzulpenik behar baduzu eta euskaratiko/euskararako itzultzaile on baten bila bazaude, SIGNEWORDS en zure esanetara gaude.

ASK FOR A FREE QUOTE