Croatian translation

If you need Croatian translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Professional Croatian translation services

At present, Croatian is a very active language and translating Croatian is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer a high quality translation service to and from Croatian, in order to satisfy the demand for information and communication in this language.

Most frequently, the demand is for the certified, accurate Croatian translation, and in particular business, legal and medical Croatian translation. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Croatian translators, who carry out their job with professionalism and rigour.

Our professional certified Croatian translators possess vast experience and are fully capable of providing timely and excellent Croatian translation services.

Croatian is a Slavic, or more specifically, a South Slavic language, spoken by 5.5 million people in Croatia and throughout the world. The standard dialect is actually one of three that make up this language and is called štokavski (Shtokavian). The other two are kajkavski (Kajkavian) and čakavski (Chakavian), and their names come from the words što, kaj and ča, meaning ‘what’, which reflect the differences between them.

Its spelling is morpho-phonological, meaning that each letter corresponds to a sound, and there are accents on the letters č, ć, ž, š y đ. Therefore, for speakers of other languages, particularly Spanish, writing and pronouncing it is not a problem.

Its grammar is more complicated, as it has three genders (masculine, feminine and neutral), and seven grammatical cases. This means that the declension of nouns or pronouns and their corresponding adjectives can change depending on the linguistic context, which can be complicated to learn.

Originally, Croatian was written in the Glagolitic alphabet, which is the ancient Slavic alphabet. The oldest records of it date from the 11th century and it was in use up until the 19th century. However, from as early as the 14th century onwards the Latin alphabet was used more and more frequently and is the one used today.

If you need Croatian translations and you are looking for a professional Croatian translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

ASK FOR A FREE QUOTE

Profesionalne usluge prijevoda hrvatskog jezika

Danas je hrvatski jako aktivan jezik i prijevod hrvatskog jezika jedna je od aktivnosti koje u SIGNEWORDS radimo svakodnevno. Ovaj se jezik koristi kako u javnom (administracija, televizija i radio ili obrazovanje) tako i privatnom sektoru (tisak, gospodarstvo, proizvodnja i društvene mreže). Stoga smatramo da je jako važno ponuditi kvalitetne usluge prijevoda s i na hrvatski, kako bi se zadovoljila potražnja za informacijama i komunikacijom na tom jeziku. Sukladno tome, imamo stručni i učinkovit tim izvornih govornika prevoditelja s/na hrvatski, koji obavljaju svoj posao profesionalno i temeljito.

Hrvatski jezik jedan je od slavenskih jezika, točnije južnoslavenski jezik, kojim govori 5,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj i izvan nje.
Standardni hrvatski jezik zapravo je jedan od tri dijalekata, nazivi kojih su štokavski, kajkavski i čakavski, a imena kojih se baziraju se na riječi što to jest kaj i ča, koje sve tri znače što.

Njegov je pravopis morfofonološki, to jest svako slovo odgovara jednom glasu, te ima i dijakritičke znakove č, ć, ž, š, đ.
Upravo zbog te karakteristike, njegov zapis kao ni izgovor govornicima mnogih jezika, posebice španjolskog, ne predstavlja nikakav problem, ali gramatika da, budući da ima tri roda, muški, ženski i srednji, te sedam padeža. To na primjer znači da se deklinacija (kako završava riječ), ovisno o jezičnom kontekstu, može mijenjati na imenici i njoj pripadajućem pridjevu (ili više njih) te zamjenici, što ga čini ponešto kompliciranim za naučiti.

Hrvatski se jezik prvo pisao glagoljicom, što je staroslavensko pismo; prvi zapisi na hrvatskom pisani su upravo glagoljicom i datiraju iz 11. stoljeća. Glagoljica se koristila sve do 19 st., ali već od 14. stoljeća sve se češće koristi latinično pismo. Danas se koristi samo latinično pismo.

Trebate li prijevode s/na hrvatski i tražite dobrog prevoditelja s/na hrvatski, SIGNEWORDS Vam stoji na usluzi.

ASK FOR A FREE QUOTE