Danish translation

If you need Danish translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Professional Danish translation

At present, Danish is a very active language and translating Danish is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer high quality Danish translation services, in order to satisfy the demand for information and communication in this language. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Danish translators, who carry out their job with professionalism and rigour.

Danish is the official language of Denmark, Greenland and the Faroe Islands, but it is also spoken in Northern Germany. It is a Scandinavian language, which is branch of the Germanic group, also within the Indo-European family.

Due to the similar origin of Danish, Swedish and Norwegian, Scandinavians can easily understand each other using their own languages. In addition, Danish is also taught in schools in Iceland for historical reasons and in order for citizens to communicate with other countries of the Nordic Council.

Denmark’s economy is largely dependent on the country’s energy production, as it exports energy to different countries. This exchange enriches the Danish language, because its learning is essential for interaction. In addition, Danish has adopted many words from French, English and German due to cultural and commercial relationships.

If you need Danish translations and you are looking for a good Danish translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

ASK FOR A FREE QUOTE

Danske oversættere

På nuværende tidspunkt, er dansk et meget aktivt sprog og at oversætte dansk er en af de opgaver, vi udfører dagligt hos SIGNEWORDS. Dette sprog anvendes såvel i den offentlige sektor (administration, fjernsyn/radio samt uddannelse) som i den private (skreven presse, virksomheder, produktion og sociale netværk). Af den årsag, anser vi det for meget vigtigt at tilbyde oversættelse fra/til dansk som en service af høj kvalitet, for at tilfredsstille behovet for oplysning og kommunikation på dette sprog. Til det formål råder vi over en gruppe kvalificerede og effektive indfødte oversættere fra/til dansk, der udfører deres arbejde med streng professionalisme.

Dansk er det officielle sprog i Danmark, på Grønland og på Færøerne, men det tales også i visse regioner i den nordlige del af Tyskland. Det er således et skandinavisk sprog og en del af de germaniske sprog, som befinder sig i gruppen af indoeuropæiske sprog.

Dansk minder meget om svensk og norsk, og derfor har skandinaverne nemt ved at forstå hinanden hver på sig eget sprog. Ligeledes undervises der i dansk i de islandske skoler for bedre kommunikation med de øvrige lande i Nordisk Råd og af historiske årsager.

Den danske økonomi afhænger primært af vindenergi, som eksporteres til forskellige lande. Denne udveksling mellem forskellige lande giver det danske sprog en rigdom, eftersom det er nødvendigt at lære andre sprog for en klar kommunikation, og på grund af denne kommercielle og kulturelle kontakt har dansk taget mange ord i brug fra fransk, engelsk og tysk.

Hvis du har brug for oversættelser fra/til dansk og leder efter en god oversætter fra/til dansk, så er vi, her hos SIGNEWORDS, klar til at hjælpe dig.

ASK FOR A FREE QUOTE