Finnish translation

If you need Finnish translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Finnish translation services

At present, Finnish is a very active language and translating Finnish is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer a high quality Finnish translation service, in order to satisfy the demand for information and communication in this language. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Finnish translators, who carry out their job with professionalism and rigour.

Finnish or Suomi, a Uralic language, is the official language of Finland, together with Swedish. Finnish has legal recognition in Norway, Sweden and Karelia (Russian Federation), and it has specific protection in Estonia. In total, it is spoken by more than 5 million people.

Historically, Swedish and Finnish have been linked since the former was the native language of the colonists who began to settle in Finland in the twelfth century. Although Finnish became a minority language, it was not completely replaced and so in the fifteenth century we find the first written texts dealing with Norse mythology.

Later on, a diglossic situation developed: Swedish was established as the official and cultural language, used by the upper classes, and Finnish was used colloquially. As a result of the Russian conquest of Finland in the 19th century, Finnish gained recognition in all spheres and its standard variety, based on the south-western dialects, was consolidated.

Finnish has spread thanks to emigration and it currently has a large presence in the United States, Canada and Australia.

If you need Finnish translations and you are looking for a good Finnish translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

ASK FOR A FREE QUOTE

Suomen kääntäjät

Suomea käytetään nykyisin hyvin aktiivisesti, ja SIGNEWORDS toimittaa suomen käännöksiä päivittäin. Suomen kieltä käytetään sekä julkisella (hallinto, televisio ja radio sekä opetus) että yksityisellä sektorilla (sanomalehdet, liiketoiminta, tuotanto ja sosiaalinen media). Voidaksemme täyttää suomenkielistä tiedottamista ja viestintää koskevat tarpeet tarjoamme laadukkaita käännöksiä suomesta ja suomeen. Taitavat ja koulutetut kääntäjämme kääntävät vain äidinkieleensä, ja he pystyvät kääntämään suomesta tai suomeen erittäin ammattitaitoisesti.

Suomen kieli kuuluu uralilaisten kielten joukkoon. Ruotsin lisäksi se on toinen Suomen virallisista kielistä. Suomea puhutaan lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Venäjän Karjalassa sekä Virossa. Yhteensä suomea puhuu yli 5 miljoonaa ihmistä.

Suomen ja ruotsin kielet ovat joutuneet kosketuksiin jo 1100-luvulla, jolloin ruotsalaiset valtasivat Suomen ja ruotsinkielistä väestöä muutti Suomeen. Vaikka suomea tuolloin väheksyttiin kielenä, sitä ei koskaan syrjäytetty. Vanhimmat säilyneet suomenkieliset kirjoitukset käsittelevät pohjoismaista mytologiaa ja ne ovat peräisin 1400-luvulta.

Myöhemmin ruotsin kielen asema vakiintui virallisena kulttuurin ja yläluokan kielenä, kun taas suomea käytettiin tavallisen kansan keskuudessa. Kun Venäjä valloitti Suomen 1800-luvulla, suomen kielen käyttö laajeni ja lounaismurteisiin pohjautuva kirjakieli standardisoitiin.

Suomen kieli on levittäytynyt muuttoliikkeiden vuoksi ympäri maailmaa, ja sitä puhutaan edelleen Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa.

Jos tarvitset käännöksiä suomesta/suomeen ja etsit taitavaa kääntäjää suomesta/suomeen, SIGNEWORDS on aina valmis auttamaan.

ASK FOR A FREE QUOTE