Norwegian translation

If you need Norwegian translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Professional Norwegian translation

At present, Norwegian is a very active language and translating Norwegian is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer a high quality Norwegian translation, in order to satisfy the demand for information and communication in this language. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Norwegian translators, who carry out their job with professionalism and rigor.

Norwegian is an Indo-European language, more specifically North Germanic. It shares many characteristics with Danish and Swedish, as the three languages come from Old Norse. Consequently, these three different languages are mutually intelligible.

Norway recognizes Bokmål and Nynorsk as the two official varieties of Norwegian. The first is the variety which the standard is based on and it is spoken by the majority of the population, while the second is used in the public sphere. Both varieties use the Latin alphabet, plus three other letters: æ, ø and å.

With regard to the context surrounding the language, it can be said that Norway is a founding member of the United Nations, NATO and the Council of Europe. Although the Norwegians have refused to join the EU, they share most of its legislation, as Norway is a member of the European Economic Area. Consequently, there is a clear economic relationship between Norway and the European market, and the Norwegian language is acquiring an increasingly important presence abroad.

If you need Norwegian translations and you are looking for a good Norwegian translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

ASK FOR A FREE QUOTE

NORSKE OVERSETTERE

Norsk er i dag et meget aktivt språk og norskoversettelse er en av våre daglige aktiviteter i SIGNEWORDS. Det norske språket brukes både i offentlig sektor (f.eks. administrasjon, TV/radio og utdanning) og i privat sektor (f.eks. presse, næringsliv, produksjon og sosiale medier). På bakgrunn av dette er det viktig for oss å kunne tilby prima oversettelse fra/til norsk og imøtekomme etterspørselen etter informasjon og kommunikasjon på dette språket. Følgelig har vi et team bestående av kvalifiserte og profesjonelle oversettere som oversetter både fra og til norsk.

Norsk er et nordgermansk språk i den indoeuropeiske språkfamilien og har mange fellestrekk med dansk og svensk. Ettersom alle de tre språkene stammer fra norrønt og tilhører samme språkfamilie er det god forståelse mellom dem.

Det finnes to varianter av norsk, bokmål og nynorsk. Førstnevnte er den språkvarianten som benyttes av størstedelen av befolkningen, men begge variantene blir imidlertid brukt i det offentlige rom. Både bokmål og nynorsk bruker det latinske alfabetet og har i tillegg tre særnorske bokstaver: Æ, Ø og Å.

Når det gjelder selve landet der språket snakkes kan nevnes at Norge er en av grunnleggerne av FN, NATO og Europarådet. Selv om Norge har avvist EU-medlemskap er mye av den aktuelle lovgivningen felles med EU ettersom landet er en del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. De økonomiske forbindelsene mellom Norge og det europeiske markedet er derfor tydelige, og tilstedeværelsen av det norske språket i utlandet blir stadig viktigere.

Hvis du trenger oversettelser fra/til norsk og er på utkikk etter en dyktig oversetter fra/til norsk er vi i SIGNEWORDS alltid rede til å hjelpe deg.

ASK FOR A FREE QUOTE