Norwegian translation

Norwegian translation Signewords

If you need to hire a Norwegian translation with a quality guarantee,

at SIGNEWORDS, we provide Norwegian into any language and any language into Norwegian translations.

Ask for a free quote

At present, Norwegian is a very active language, and Norwegian translation is one of the activities we carry out daily at SIGNEWORDS

→ through our professional translation services.

Native Norwegian translators

The Norwegian language is used in both public (administration, television, and radio or education) and private sectors (written press, business, production, and social networks).

Consequently, we think that it is essential to provide a high-quality Norwegian translation,

→ to satisfy the demand for information and communication in this language.

Therefore, we have a skilled and efficient team of native Norwegian translators, who carry out their job with professionalism and rigor.

A little history to better understand our Norwegian translation service

Norwegian is an Indo-European language, more specifically North Germanic.

It shares many characteristics with Danish and Swedish, as the three languages come from Old Norse.

Consequently, these three different languages are mutually intelligible.

Norway recognizes Bokmål and Nynorsk as the two official varieties of Norwegian.

The first is the variety which the standard bases on, and it is spoken by most of the population, while the public sphere uses Nynorsk.

Both types use the Latin alphabet, plus three other letters: æ, ø, and å.

Concerning the context surrounding the language

Consequently, there is a clear economic relationship between:

  • Norway and the European market, and
  • the Norwegian language is acquiring an increasingly significant presence abroad.

If you need to carry a Norwegian translation out and you are looking for an excellent native translator,

at SIGNEWORDS, we are here to assist you.

ASK FOR A FREE QUOTE

NORSKE OVERSETTERE

Norsk er i dag et meget aktivt språk og norskoversettelse er en av våre daglige aktiviteter i SIGNEWORDS.

Det norske språket brukes både i offentlig sektor (f.eks. administrasjon, TV/radio og utdanning) og i privat sektor (f.eks. presse, næringsliv, produksjon og sosiale medier).

På bakgrunn av dette er det viktig for oss å kunne tilby prima oversettelse fra/til norsk og imøtekomme etterspørselen etter informasjon og kommunikasjon på dette språket.

Følgelig har vi et team bestående av kvalifiserte og profesjonelle oversettere som oversetter både fra og til norsk.

Norsk er et nordgermansk språk i den indoeuropeiske språkfamilien og har mange fellestrekk med dansk og svensk.

Ettersom alle de tre språkene stammer fra norrønt og tilhører samme språkfamilie er det god forståelse mellom dem.

Det finnes to varianter av norsk, bokmål og nynorsk. Førstnevnte er den språkvarianten som benyttes av størstedelen av befolkningen, men begge variantene blir imidlertid brukt i det offentlige rom.

Både bokmål og nynorsk bruker det latinske alfabetet og har i tillegg tre særnorske bokstaver: Æ, Ø og Å.

Når det gjelder selve landet der språket snakkes kan nevnes at Norge er en av grunnleggerne av FN, NATO og Europarådet.

Selv om Norge har avvist EU-medlemskap er mye av den aktuelle lovgivningen felles med EU ettersom landet er en del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

De økonomiske forbindelsene mellom Norge og det europeiske markedet er derfor tydelige, og tilstedeværelsen av det norske språket i utlandet blir stadig viktigere.

Hvis du trenger oversettelser fra/til norsk og er på utkikk etter en dyktig oversetter fra/til norsk er vi i SIGNEWORDS alltid rede til å hjelpe deg.

ASK FOR A FREE QUOTE