Polish translation

Signewords Polish translation

If you need to hire a Polish translation with a quality guarantee,

at SIGNEWORDS, we provide Polish into any language and any language into Polish translations.

Ask for a free quote

At present, Polish is a very active language, and Polish translation is one of the activities we carry out daily at SIGNEWORDS

→ through our professional translation services.

Native Polish translators

The Polish language is used in both public (administration, television, and radio or education) and private sectors (written press, business, production, and social networks).

Consequently, we think that it is essential to provide a high-quality Polish translation service,

→ to satisfy the demand for information and communication in this language.

Therefore, we have a skilled and efficient team of native Polish translators, who carry out their job with professionalism and rigor.

A little history to better understand our Polish translation service

Polish:

 1. It belongs to the group of the world’s twenty-five most spoken languages.
 2. And it is one of the ten most spoken languages in Europe.

Poland:

 1. It is home to more than thirty-seven million native speakers of the Polish language.
 2. And the members of this country’s linguistic minorities are generally bilingual.

The lands inhabited by Polish speakers are divided, historically and linguistically, into four dialects:

 • Masovian
 • Silesian
 • Greater Polish
 • Lesser Polish

Of these four dialects, only the Silesian dialect has survived to the present day and is not restricted to a rural population.

There is a belief that it was literature, and also the press to a certain extent, which allowed the inhabitants of Polish territories to preserve their linguistic unity,

after having been deprived of a single State, and scattered for more than one hundred and twenty years between:

 • Russia,
 • Germany and
 • Austria.

At present, literature has a relatively small impact on public and colloquial language:

 • in comparison to that of the media
 • and, above all, advertising.

If you need to carry a Polish translation out and you are looking for an excellent native translator,

at SIGNEWORDS, we are here to assist you.

ASK FOR A FREE QUOTE

Tłumacze języka polskiego

Język polski ma obecnie wielu użytkowników.

W SIGNEWORDS na co dzień wykonujemy tłumaczenia z języka polskiego.

Język ten używany jest zarówno w sektorze publicznym (administracja, telewizja i radio czy edukacja) i prywatnym (dziennikarstwo prasowe, biznes, produkcja lub sieci społecznościowe).

Aby sprostać zapotrzebowaniu na wymianę informacji oraz komunikację w tym języku, niezwykle ważne jest oferowanie usług tłumaczenia z języka polskiego wysokiej jakości.

W tym celu posiadamy zespół wykwalifikowanych i skutecznych rodzimych tłumaczy języka polskiego, którzy wykonują swoje zadania profesjonalnie i z zaangażowaniem.

Język polski należy do grupy dwudziestu pięciu języków najczęściej używanych na świecie i jednym z dziesięciu języków najczęściej używanych w Europie.

Ponad trzydzieści siedem milionów rodowitych użytkowników języka polskiego mieszka w Polsce, a członkowie mniejszości językowych zamieszkujący w tym kraju są zazwyczaj dwujęzyczni.

Ziemie zamieszkałe przez ludność polskojęzyczną są podzielone, historycznie i językowo, na cztery cześci ze względu na używane na nich dialekty: mazowiecki, śląski, wielkopolski i małopolski. Z tych czterech dialektów tylko dialekt śląski jest dziś żywy, nieograniczony do ludności wiejskiej.

Panuje pogląd, że to właśnie literatura, a w pewnym stopniu także prasa, pozwoliła zachować wspólnotę językową pozbawionej własnego państwa ludności ziem polskich, podzielonych przez ponad sto dwadzieścia lat między trzy europejskie mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię.

Współcześnie wpływ literatury na język publiczny i potoczny jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem mediów, a zwłaszcza reklamy.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka polskiego i szukają dobrego tłumacza, w SIGNEWORDS służymy pomocą.

ASK FOR A FREE QUOTE