Polish translation

If you need Polish translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Professional Polish Translation

At present, Polish is a very active language and translating Polish is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer a high quality Polish translation service, in order to satisfy the demand for information and communication in this language. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Polish translators, who carry out their job with professionalism and rigor.

The Polish language belongs to the group of the world’s twenty-five most spoken languages and it is one of the ten most spoken languages in Europe. Poland is home to more than thirty-seven million native speakers of the Polish language and the members of the country’s linguistic minorities are normally bilingual.

The lands inhabited by Polish speakers are divided, historically and linguistically, into four dialects: Masovian, Silesian, Greater Polish and Lesser Polish. Of these four dialects, only the Silesian dialect has survived to the present day and is not restricted to a rural population.

There is a belief that it was literature, and also the press to a certain extent, which allowed the inhabitants of Polish territories to preserve their linguistic unity, after having been deprived of a single State, and scattered for more than one hundred and twenty years between Russia, Germany and Austria. At present, literature has a relatively small impact on public and colloquial language in comparison to that of the media and, above all, advertising.

If you need Polish translations and you are looking for a good Polish translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

Source: The Council for the Polish Language

ASK FOR A FREE QUOTE

 Tłumacze języka polskiego

Język polski ma obecnie wielu użytkowników. W SIGNEWORDS na co dzień wykonujemy tłumaczenia z języka polskiego. Język ten używany jest zarówno w sektorze publicznym (administracja, telewizja i radio czy edukacja) i prywatnym (dziennikarstwo prasowe, biznes, produkcja lub sieci społecznościowe). Aby sprostać zapotrzebowaniu na wymianę informacji oraz komunikację w tym języku, niezwykle ważne jest oferowanie usług tłumaczenia z języka polskiego wysokiej jakości. W tym celu posiadamy zespół wykwalifikowanych i skutecznych rodzimych tłumaczy języka polskiego, którzy wykonują swoje zadania profesjonalnie i z zaangażowaniem.

Język polski należy do grupy dwudziestu pięciu języków najczęściej używanych na świecie i jednym z dziesięciu języków najczęściej używanych w Europie. Ponad trzydzieści siedem milionów rodowitych użytkowników języka polskiego mieszka w Polsce, a członkowie mniejszości językowych zamieszkujący w tym kraju są zazwyczaj dwujęzyczni.

Ziemie zamieszkałe przez ludność polskojęzyczną są podzielone, historycznie i językowo, na cztery cześci ze względu na używane na nich dialekty: mazowiecki, śląski, wielkopolski i małopolski. Z tych czterech dialektów tylko dialekt śląski jest dziś żywy, nieograniczony do ludności wiejskiej.

Panuje pogląd, że to właśnie literatura, a w pewnym stopniu także prasa, pozwoliła zachować wspólnotę językową pozbawionej własnego państwa ludności ziem polskich, podzielonych przez ponad sto dwadzieścia lat między trzy europejskie mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Współcześnie wpływ literatury na język publiczny i potoczny jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem mediów, a zwłaszcza reklamy.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka polskiego i szukają dobrego tłumacza, w SIGNEWORDS służymy pomocą.

Źródło: Rada Języka Polskiego

ASK FOR A FREE QUOTE