Romanian translation

If you need Romanian translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Romanian translation services

Romanian is an Indo-European language which belongs to the group of Eastern Romance languages. It has official status in Romania and the Republic of Moldova. It is also one of the six official languages in the Autonomous Province of Vojvodina in Serbia and official language of the Latin Union and of the European Union.

Approximately 28 million people around the world speak Romanian, of whom 24 million have it as a native language. Most of them, more than 20 million, live in Romania. It is also spoken in the Romanian migrant communities in Germany, the United States, France, Israel, Russia and more recently Spain and Italy. It ranks fifth in number of speakers in the European Union, following Spanish, Portuguese, French and Italian.

In Spain, Romanians comprise the largest foreign group, almost reaching the figure of 800.000 people. The importance of this group in our country promotes the need for a comprehensive offer of translation services that satisfy the demand for information and communication in this language.

Since we are aware of this situation, at SIGNEWORDS we offer our customers the possibility to translate documents in Romanian. We do it responsibly, precisely and with commitment, understanding the requirements of a translation in a language present in the most diverse areas of life, such as society, culture, politics, economic matters and international relations.

If you need Romanian translations and you are looking for a good Romanian translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

ASK FOR A FREE QUOTE

Traducere din/în limba română

Dacă aveți nevoie de traduceri din orice limbă în română sau din română în orice limbă, solicitaţi un deviz fără angajament.

Limba română este o limbă indo-europeană, din grupul oriental al limbilor romanice. Este limba oficială atât în România, cât și în Republica Moldova. De asemenea, este una dintre cele șase limbi oficiale ale Provinciei Autonome Voivodina în Serbia și limbă oficială a Uniunii Latine și a Uniunii Europene.

Aproximativ 28 de milioane de persoane în toată lumea vorbesc limba română, dintre care 24 de milioane o au ca limbă maternă. Cea mai mare parte, mai mult de 20 de milioane, se află în România. Se vorbește și în comunitățile de emigranți români în Germania, Statele Unite, Franța, Israel, Rusia și mai recent Spania și Italia. Printre limbile romanice, româna se află pe locul cinci după numărul de vorbitori, în urma limbilor spaniolă, portugheză, franceză și italiană.

În Spania, românii constituie colectivul străin cel mai numeros, care se numără aproape 800.000 de persoane. Importanţa acestui colectiv în țara noastră încurajează necesitatea unei oferte complete de servicii de traducere care să satisfacă cererea de informații și comunicații în această limbă.

Conştienţi de această situație, în SIGNEWORDS oferim clienților noștri posibilitatea de a efectua traducerea documentelor în limba română. Și o facem cu seriozitatea, rigoarea și angajamentul care ne caracterizează, respectând standarde ridicate ale traducerii într-o limbă prezentă în cele mai diverse domenii ale societăţii noastre, culturii, politicii, economiei și relațiilor internaționale.

Dacă aveți nevoie de traduceri în/din limba română și căutați un bun traducător în/din limba română, în SIGNEWORDS suntem aici pentru a vă ajuta.

ASK FOR A FREE QUOTE